ในหมากรุกมีชิ้นเหล่าอะไรบ้าง

ในหมากรุกมีชิ้นเหล่าอะไร และมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร 6 หมากรุก?

ในหมากรุกมีชิ้นเหล่าอะไรบ้าง และมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร?

ในหมากรุกมีชิ้นเหล่าต่างๆ ทั้งหมด 6 ชนิด ในแต่ละชนิดจะมีหน้าที่และกฎเกณฑ์การเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้คือชิ้นเหล่าในหมากรุกและหน้าที่ของแต่ละชิ้น

  1. โรค (King) โรคเป็นชิ้นหลักในเกมหมากรุก หน้าที่ของโรคคือการปกป้องและควบคุมด้านกลางของบอร์ด โรคสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางในระยะที่เป็นขอบเขต 1 ช่อง โดยเคลื่อนที่ได้เพียง 1 ช่องต่อครั้ง.

  2. ฟาม (Queen) ฟามเป็นชิ้นที่มีกำลังเคลื่อนที่มากที่สุดในหมากรุก หน้าที่ของฟามคือการเคลื่อนที่ในทุกทิศทางแบบทแยงมุม แนวนอน และแนวตั้งที่ว่างเปล่า โดยไม่มีข้อจำกัดในระยะทาง.

  3. เรากัง (Rook) เรากังเคลื่อนที่แบบตรงไปข้างหน้า ข้างหลัง ด้านข้างซ้ายและด้านข้างขวา โดยไม่มีข้อจำกัดในระยะทาง การเรียกว่า “เรากัง” เนื่องจากชิ้นนี้มีรูปร่างเหมือนหลังเรือขนาดใหญ่.

  4. ม้า (Knight) ม้าเคลื่อนที่แบบเป็นตรงไป 1 ช่องแล้วมีการเลื่อนข้างลำดับละ 2 ช่อง หรือเป็นตรงข้ามมา 1 ช่องแล้วมีการเลื่อนข้างลำดับละ 2 ช่อง การเคลื่อนที่ของม้าเป็นเคลื่อนที่ที่ไม่ตรงไปตรงมา จึงถูกเรียกว่า “ม้า”.

  5. ฟิกเกอร์ (Bishop) ฟิกเกอร์เคลื่อนที่แบบเป็นทแยงมุม หน้าที่ของฟิกเกอร์คือการเคลื่อนที่ในทิศทางทแยงมุมที่ว่างเปล่า โดยไม่มีข้อจำกัดในระยะทาง ฟิกเกอร์มีรูปร่างเหมือนกับหมากรุกเก่าๆ ที่เป็นเครื่องหมากรุก.

  6. โปน (Pawn) โปนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 1 ช่อง แต่ในทิศทางตรงไป หากโปนเคลื่อนที่ข้างหน้าไปถึงแถวสุดท้ายของฝั่งตรงข้าม โปนสามารถเปลี่ยนรูปเป็นฟาม โรค เรากัง หรือม้าตามความเลือกของผู้เล่น.

ชิ้นเหล่านี้มีหน้าที่และความสำคัญที่แตกต่างกันในการเล่นหมากรุก ผู้เล่นจะต้องใช้กลยุทธ์และกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละชนิดของชิ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในเกม.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com