คำว่า สเตลมาตส์

2 คำว่า “สเตลมาตส์” ในหมากรุกหมายถึงอะไร?

คำว่า “สเตลมาตส์” ในหมากรุกหมายถึงอะไร?

คำว่า “สเตลมาตส์” (Stalemate) ในหมากรุกหมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราชินี (King) ของผู้เล่นไม่ถูกแบกตัว (check) แต่ไม่สามารถทำการเคลื่อนที่ได้โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นคนอื่นๆ ทำการแบกตัวในการดับ (checkmate) นั่นคือราชินีไม่สามารถย้ายไปยังช่องใดๆ ในการเคลื่อนที่ถัดไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อการโดนแบกตัว (check) โดยช่องที่ราชินีสามารถย้ายไปทั้งหมดถูกบังคับด้วยชิ้นหมากรุกของคนเล่นคนอื่น.

เมื่อเกิดสเตลมาตส์ กฎของหมากรุกระบุว่าเกมจะจบโดยเสมอและถือเป็นเกมเสมอ (draw) โดยไม่มีฝ่ายไหนชนะ. นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นไม่สามารถทำการดับหรือย้ายราชินีให้ปลอดภัยได้และกฎของหมากรุกไม่อนุญาตให้ทำการเดินที่อื่นๆ ในกรณีที่เกิดสเตลมาตส์ ผู้เล่นทั้งสองมักจะตกลงในการเสมอและเริ่มเกมใหม่หรือดำเนินการใหม่.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com