หมากรุกชนิดไหนเป็นที่รู้จักดีที่สุด

หมากรุกชนิดไหนเป็นที่รู้จักดีที่สุด 2?

หมากรุกชนิดไหนเป็นที่รู้จักดีที่สุด?

หมากรุกชนิดที่รู้จักและเล่นกันมากที่สุดคือ “หมากรุกแบบจีน” (Chinese Chess) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เจียงจี” (Xiangqi) และ “หมากรุกแบบไทย” (Thai Chess) นั้นเป็นเกมที่มีรากฐานในประเทศไทยและมีความนิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนหมากรุกแบบจีนมีรากฐานในประเทศจีนและเป็นหนึ่งในเกมที่มีผู้เล่นและผู้รู้จักมากที่สุดในโลก.

หมากรุกแบบจีน (Xiangqi) มีกฎและตัวแทนที่คล้ายกับหมากรุกแบบฝรั่งตัวเดียว เช่น พระราชทาน (King), เบี้ย (Advisor), เม็ด (Elephant), ม้า (Horse), รถ (Chariot), และ ปอ (Soldier) แต่มีกฎเกมที่แตกต่างกัน และบนกระดานมีราคาทางกฎที่มีสิทธิ์เคลื่อนที่แตกต่างกัน แบบจีนนี้นับว่าเป็นหมากรุกที่มีผู้เล่นและคนรู้จักมากที่สุดในโลก และมีการแข่งขันระดับสากลเป็นที่น่าสนใจ.

หมากรุกแบบไทย (Thai Chess) ก็เป็นเกมหมากรุกที่มีความนิยมในประเทศไทยและบางส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมากรุกแบบไทยมีกฎและตัวแทนที่แตกต่างจากหมากรุกแบบจีนและฝรั่งตัวเดียว และมีลักษณะการเล่นที่เฉพาะเจาะจง ส่วนการแข่งขันหมากรุกแบบไทยมีระบบองค์กรที่รับผิดชอบต่างๆ และมีการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติเช่นกัน ซึ่งเกมนี้ยังคงมีการพัฒนาและสนับสนุนในประเทศไทยอย่างมาก.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com