เบี้ยเสีย ในหมากรุกคืออะไร

เบี้ยเสีย ในหมากรุกคืออะไรมีตัวอะไรบ้างเดินยังไง 3 ตัวเบี้ย?

“เบี้ยเสีย” ในหมากรุกคืออะไร?

“เบี้ยเสีย” (En passant) เป็นกฎหนึ่งในเกมหมากรุก ที่อนุญาตให้ลูกพระราชา (Pawn) ที่อยู่ในตำแหน่งเฉพาะสามารถถ่ายทอดข้ามลูกพระราชาของฝ่ายตรงข้ามเมื่อลูกพระราชาของฝ่ายตรงข้ามทำการเคลื่อนที่สองช่องไปข้างหน้าข้างข้างของลูกพระราชาที่ถูกโจมตี.

กฎนี้มีเงื่อนไขสำหรับการใช้งาน:

  1. กฎ “เบี้ยเสีย” สามารถใช้งานได้เฉพาะในรอบหนึ่งที่เมื่อลูกพระราชาของฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนที่ไปสองช่องตรงข้ามลูกพระราชาของฝ่ายที่เราต้องการจะใช้กฎนี้ กฎนี้ไม่สามารถใช้ได้ในรอบต่อเนื่อง.

  2. เบี้ยเสียสามารถใช้กับลูกพระราชาที่เคลื่อนที่ไปสองช่องเป็นการเคลื่อนที่แรก และเมื่อเล่นเบี้ยเสียเสร็จสิ้นแล้ว ลูกพระราชาที่ถูกเบี้ยเสียจะถูกลบออกจากกระดาน.

  3. การใช้กฎ “เบี้ยเสีย” ต้องทำเป็นการเรียงตามเงื่อนไขที่ถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าลูกพระราชาที่จะเรียกใช้กฎนี้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถถ่ายทอดผ่านลูกพระราชาของฝ่ายตรงข้าม โดยลูกพระราชาของฝ่ายตรงข้ามต้องไปยังช่องที่เราต้องการถ่ายทอดผ่าน.

การใช้กฎ “เบี้ยเสีย” เป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญในบางกรณี และสามารถเป็นการโจมตีและเข้าทำลายลูกพระราชาของฝ่ายตรงข้ามอย่างย่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในบางสถานการณ์ในหมากรุก.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com