แมทส์ ในหมากรุกคืออะไร

3 “แมทส์” ในหมากรุกคืออะไร?

“แมทส์” ในหมากรุกคืออะไร?

คำว่า “แมทส์” (Mate) ในหมากรุกหมายถึงสถานการณ์ที่พระราชา (King) ของหนึ่งในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกขับไปยังตำแหน่งที่ถูกโจมตีและไม่สามารถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งนั้นได้อีกต่อไป นี่คือสถานการณ์ที่พระราชาอยู่ใน “การใช้งาน” (Check) และไม่มีท่าทางใดที่สามารถบังคับเคลื่อนที่พระราชาได้ในที่ถูกโจมตี สถานการณ์นี้เรียกว่า “แมท” (Checkmate) และถือว่าเป็นการชนะในเกมหมากรุก.

เมื่อเกิดแมท ผู้เล่นที่มีพระราชาถูกโจมตีจะต้องทำท่าทางใดท่าทางหนึ่งเพื่อป้องกันแมท รวมถึง

  1. ย้ายพระราชาไปยังช่องว่างที่ปลอดภัย (King move).
  2. ย้ายชิ้นตัวอื่นมาแบล็คการโจมตี (Block).
  3. โจมตีชิ้นตัวที่ทำให้แมทได้ (Capture the threatening piece).

ถ้าไม่มีท่าทางใดท่าทางหนึ่งที่สามารถป้องกันแมทได้ ก็จะถือว่าเกมจบและผู้เล่นที่ทำให้เกิดแมทจะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆ ส่วนพระราชาที่ถูกแมทจะเรียกว่า “แมทต์” (Checkmated) หรือ “ม็อค” (Mated) ซึ่งแสดงว่าพระราชาไม่สามารถหนีจากการโจมตีและเกมจบลง.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com