สนามฟุตซอลมีขนาดมาตราฐาน

6 สนามฟุตซอล มีกี่ขนาดมาตราฐานคืออะไร?

สนามฟุตซอลมีขนาดมาตราฐานคืออะไร?

สนามฟุตซอลมีขนาดมาตรฐานที่ถูกกำหนดโดยสมาคมฟุตบอลสากล (FIFA) และสมาคมฟุตบอลหญิงสากล (UEFA) มาตรฐานสำหรับสนามฟุตซอลคือดังนี้

  1. ความยาว ปกติมีความยาวประมาณ 100 – 130 เมตร (ประมาณ 100 – 110 หรือ 330 – 360 ฟุต) สำหรับสนามฟุตซอลของทีมชาติหรือสุดยอดสโมสร. ส่วนสนามฟุตซอลขนาดระดับน้อยอาจมีความยาวประมาณ 90 – 120 เมตร (ประมาณ 100 – 130 หรือ 300 – 390 ฟุต).

  2. ความกว้าง ปกติมีความกว้างประมาณ 64 – 75 เมตร (ประมาณ 70 – 80 หรือ 210 – 260 ฟุต). สนามฟุตซอลยุโรปอาจมีความกว้างใกล้เคียงกับความยาว (100 – 130 เมตร) แต่ความกว้างที่มาตรฐานของสนามฟุตซอลคือ ระดับน้อยกว่า.

  3. เสาประตู เสาประตูมีความสูง 2.44 เมตร (ประมาณ 8 ฟุต) และความกว้าง 7.32 เมตร (ประมาณ 24 ฟุต) ทั้งสองข้างของสนาม. เสาประตูตั้งอยู่ตรงกลางของเสาสองข้าง.

  4. พื้นสนาม สนามฟุตซอลมักมีพื้นสนามที่ทำจากหญ้าประดับ ซึ่งเรียกว่า “หญ้าสนามฟุตบอล” (Football Pitch Grass) หรือ “หญ้าสนามฟุตซอล” (Football Field Grass).

  5. ขอบสนาม สนามฟุตซอลมักมีขอบสนามที่เรียกว่า “แนวข้าง” (touchlines) และขอบสนามที่เรียกว่า “แนวประตู” (goal lines) สำหรับประตูทั้งสองข้าง.

  6. รอยรอบสนาม บางสนามฟุตซอลมีรอยรอบสนาม (sidelines) ที่มีการวาดขอบเขตสำหรับนักเล่นสัมภาษณ์และเจ้าของสนาม.

ขนาดของสนามฟุตซอลสามารถแปรผันได้ตามความต้องการของการแข่งขัน แต่ขนาดที่กำหนดมาตรฐานเป็นตัวบอกค่ามาตรฐานสำหรับการแข่งขันในระดับสากลและระดับสโมสรที่สำคัญในทั่วโลก.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com