ลักษณะนาม

6 คำจำง่ายๆลักษณะนามกรรไกรเลื่อยมีอะไร?

ลักษณะนาม

คำลักษณะนาม หรือเรียกสั้นๆ ว่าลักษณะนาม คือ คำนามที่บ่งบอกถึงลักษณะของคำนามที่วางไว้ข้างหน้า เพื่อใช้แสดงให้เข้าใจถึงลักษณะ ประเภท หรือชนิดของสิ่งต่างๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น และสำหรับสิ่งของต่างๆ ก็มักมีลักษณะนามที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น กรรไกรที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการตัด ลักษณะนาม กรรไกร คือ เล่ม แต่สำหรับเลื่อยที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการตัดหรือการเลื่อยให้ขาด เลื่อยลักษณะนามคือ ปื้น ,ลักษณะนามของปากกาที่เป็นอุปกรณ์มีไว้สำหรับการขีดเขียนตัวอักษรบนกระดาษมีคำลักษณะนามคือ ด้าม เป็นต้น

ประเภทคำลักษณะนาม

ประเภทคำลักษณะนาม

ชนิดของลักษณะนาม

เราสามารถแบ่งชนิดของลักษณะนามเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ลักษณะนามบอกชนิด ยกตัวอย่างเช่น

  • พระพุทธรูป ใช้ลักษณะนามคือคำว่า องค์
  • พระพุทธเจ้า ,พระราชา ,เทวดา ,เจ้านายชั้นสูง และผู้ที่นับถืออย่างสูง ใช้ลักษณะนามคือคำว่า พระองค์
  • ภิกษุ ,สามเณร ,นักพรต ,ชีปะขาว และชี ใช้ลักษณะนามคือคำว่า รูป
 2. จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป ,พระพุทธเจ้า หรือภิกษุ ล้วนเป็นสิ่งที่เรานับถือบูชาทั้งนั้น แต่ก็ยังใช้ลักษณะนามที่ต่างกันอยู่ดี ขอยกตัวอย่างลักษณะนามบอกชนิดเพิ่มเติม
  • ยักษ์ ,ฤาษี ,ผี ,ภูต และปีศาจ ใช้ลักษณะนามคือคำว่า ตน
  • มนุษย์หรือคนทั่วๆ ใช้ลักษณะนามคือคำว่า คน
  • สัตว์เดียรัจฉาน หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ตุ๊กตา ,โต๊ะ ,เก้าอี้ ,ว่าว หรือตะปู ใช้ลักษณะนามคือคำว่า ตัว
  • ขลุ่ยและปี่ ใช้ลักษณะนามคือคำว่า เลา
  • ภาชนะบางอย่าง และใบไม้ ใช้ลักษณะนามคือคำว่า ใบ เป็นต้น
 3. ลักษณะนามบอกหมวดหมู่ ยกตัวอย่างเช่น

  • คนหรือสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากและมีลักษณะเหมือนกัน ใช้ลักษณะนามคือคำว่า พวก หรือเหล่า หรือถ้าหากเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันอยู่รวมกันจะใช้ลักษณะนามว่า ฝูง
  • นักบวชที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือต่างกัน ใช้ลักษณะนามคือคำว่า นิกาย
  • ทหาร หรือของที่วางรวมกัน อาทิเช่น อิฐ ,หิน หรือทราย ใช้ลักษณะนามคือคำว่า กอง เป็นต้น
 4. ลักษณะนามที่บอกสัณฐาน ยกตัวอย่างเช่น

  • สิ่งของที่มีรูปลักษณ์แบน เช่น กระดาน ,อิฐ ,กระดาษ หรือกระเบื้อง ใช้ลักษณะนามคือคำว่า แผ่น
  • สิ่งของที่มีรูปลักษณ์แบนกว้าง เช่น พรม ,เสื่อ หรือผ้า ใช้ลักษณะนามคือคำว่า ผืน
  • สิ่งของที่มีรูปลักษณ์กลม เช่น กำไล หรือแหวน ใช้ลักษณะนามคือคำว่า วง
  • สิ่งของที่มีรูปลักษณ์เป็นเส้นยาว เช่น ลวด ,ด้าย หรือเชือก ใช้ลักษณะนามคือคำว่า เส้น
  • สิ่งของที่มีรูปลักษณ์ยาว เช่น ดินสอ ,เหล็ก หรือตะกั่ว ใช้ลักษณะนามคือคำว่า แท่ง
 5. ลักษณะนามบอกจำนวนและมาตรา

  • จำนวนสิ่งของที่เท่ากับ 12 ใช้ลักษณะนามคือคำว่า โหล
  • จำนวนสิ่งของที่เท่ากับ 2 ใช้ลักษณะนามคือคำว่า คู่
  • จำนวนสิ่งของที่เท่ากับ 20 และสิ่งของชนิดนั้นคือผ้า ใช้ลักษณะนามคือคำว่า กุลี
  • สกุลเงินต่างๆ เช่น บาท ,ยูโร ,ปอนด์ เป็นต้น
  • หน่วยวัดต่างๆ เช่น  กิโลเมตร ,กิโลกรัม ,มิลลิกรัม เป็นต้น
 6. ลักษณะนามบอกอาการ

  • สิ่งของที่มีลักษณะที่ม้วนจนเป็นขนาดยาว ใช้ลักษณะนามคือคำว่า ม้วน
  • สิ่งของที่มีลักษณะที่มัดรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ใช้ลักษณะนามคือคำว่า มัด เป็นต้น

ลักษณะนามที่มักพบในชีวิตประจำวันยังมีอีกมาก บางครั้งเราอาจใช้ผิดโดยไม่รู้ตัว วันนี้จะมาพูดถึงลักษณะนามที่คุณอาจพบเห็นเป็นประจำ จะมีลักษณะนามใดบ้าง ไปดูพร้อมๆ กันเลย

 • ลักษณะนามเกวียน คือ เล่ม
 • ลักษณะนามของเจดีย์ คือ องค์
 • ลักษณะนามไม้บรรทัด คือ เล่ม หรืออัน
 • แห ลักษณะนาม คือ ปาก
 • ลักษณะนามของเนคไท คือ เส้น เนคไทเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บางคนอาจไม่รู้ว่าคำว่าเนคไทเขียนอย่างไร เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ Necktie
 • ลักษณะนามของกรรไกรเรียกเป็น เล่ม
 • ลักษณะนามมีด คือ เล่ม หรือด้าม
 • ลักษณะนามเลื่อยเรียกเป็น ปื้น
 • ลักษณะนามค้อน คือ เต้า หรืออัน
 • ลักษณะนามของมุ้ง คือ หลัง
 • เกวียนลักษณะนามคือ เล่ม
 • ลักษณะนามถนนคือ สาย หรือเส้น
 • ลักษณะนามของกล้อง หากเป็นทางการจะเรียกว่ากล้อง แต่คนส่วนใหญ่มักเรียกติดปากว่าตัว

ลักษณะนามยังมีคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่หลายคนอาจเรียกต่างกัน เช่นคำว่า สรรพนาม แทนที่จะใช้คำว่าลักษณะนามของกรรไกร ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสรรพนามกรรไกรได้เช่นกัน หรือคำว่าลักษณะคำนาม ก็มีความหมายที่แปลว่าลักษณะนามนั่นเอง ตัวอย่างของลักษณะนามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีอีกหลายลักษณะให้ได้เรียนรู้ ดังต่อไปนี้

 • ลักษณะนามไม้กวาดคือ อัน
 • ลักษณะนามเทียนคือ เล่ม
 • ลักษณะนามของเปียโนคือ หลัง
 • ลักษณะนามของปี่คือ เลา
 • ลักษณะนามของช้างคือ ตัว
 • ลักษณะนามจักรเย็บผ้าคือ คัน

จะเห็นได้ว่าตัวอย่างคำสรรพนามข้างต้น เป็นสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักและเคยพบเจอทั้งนั้นแต่บางครั้งเราก็ไม่ทราบถึงลักษณะนามของสิ่งนั้นๆ เช่น ลักษณะนามของเปียโนที่หลายคนอาจเรียกว่าตัว แต่จริงๆ แล้วเรียกว่าหลังนั่นเอง ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะจึงถือเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อที่เราจะสามารถเรียกลักษณะนามของสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสักหน่อย เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคน

 • ลักษณะนามของกระจกคือ บาน
 • คำนามบอกลักษณะ อย่างคำศัพท์นามคำว่าขลุ่ย ลักษณะนามคือ เลา
 • ลักษณะนามพระสงฆ์คือ รูป
 • ช้อนลักษณะนามคือ คัน
 • ลักษณะนามของมีดมีลักษณะนามเล่ม หรือบางชนิดก็เรียกว่าด้ามได้เช่นกัน

และทั้งหมดนี้เป็นลักษณะนามในภาษาไทยที่เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักสิ่งของหรือผู้คนที่มีในตัวอย่างข้างต้น แต่บางครั้งอาจหยิบใช้ลักษณะนามที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ผิดมาโดยตลอด เราหวังว่าเนื้อหาบทนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย