คำคุณศัพท์สามารถเปลี่ยนรูป

5 คำคุณศัพท์สามารถเปลี่ยนรูปเพื่อตรงกับประเภทของนามหรือไม่?

คำคุณศัพท์สามารถเปลี่ยนรูปเพื่อตรงกับประเภทของนามหรือไม่?

ในภาษาอังกฤษและหลายภาษาอื่น ๆ คำคุณศัพท์สามารถเปลี่ยนรูปเพื่อตรงกับประเภทของนามที่มันเป็นคุณลักษณะ คำคุณศัพท์เหล่านี้จะมีรูปที่แตกต่างกันตามแท่งเวลา (tense), พจนานุกรม (gender), และจำนวน (number) ของนามที่มันเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น

  • รูปแทนสิ่งของที่เป็นคนหรือสัตว์ (ตัวเรานับได้) และใช้ในปัจจุบัน “She is a beautiful singer.” (เธอเป็นนักร้องที่สวยงาม)
  • รูปแทนสิ่งของที่ไม่ใช่คนหรือสัตว์ (ตัวเรานับไม่ได้) และใช้ในปัจจุบัน “The car is fast.” (รถยนต์เร็ว)
  • รูปแทนสิ่งของที่เป็นคนหรือสัตว์ (ตัวเรานับได้) และใช้ในอดีต “He was a talented artist.” (เขาเคยเป็นศิลปินที่มีความสามารถ)
  • รูปแทนสิ่งของที่ไม่ใช่คนหรือสัตว์ (ตัวเรานับไม่ได้) และใช้ในอดีต “The building was old.” (อาคารนั้นเคยเก่า)
  • รูปแทนสิ่งของที่ไม่ใช่คนหรือสัตว์ (ตัวเรานับไม่ได้) และใช้ในอนาคต “The technology will be advanced.” (เทคโนโลยีจะเป็นที่ทันสมัย)

การเปลี่ยนรูปของคำคุณศัพท์เพื่อตรงกับประเภทของนามเป็นส่วนสำคัญในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและชัดเจน หากคำคุณศัพท์ไม่ตรงกับนามที่เป็นเรื่องเดียวกัน อาจทำให้ประเด็นสื่อสารไม่ชัดเจนหรือสับสนได้.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com