คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์

7 คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์คืออะไร?

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์คืออะไร?

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของหรือบุคคลเรียกว่า “คำคุณศัพท์ทางความสัมพันธ์” (Relational Adjectives) หรือ “คำคุณศัพท์ทางความสัมพันธ์” (Relational Adjectives) ซึ่งมีหน้าที่ในการบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของหรือบุคคลในประโยค คำคุณศัพท์เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถระบุความสัมพันธ์และแสดงความเข้าใจในบทบาทของแต่ละสิ่งหรือบุคคลในบริบทที่เรากำลังพูดถึง นี่คือตัวอย่างของคำคุณศัพท์ทางความสัมพันธ์

  1. ของ (Of) ใช้เพื่อระบุความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือบุคคล เช่น “หนังสือของฉัน” (My book), “เจ้าของร้าน” (Shop owner).

  2. ของแม่ (Mother’s) เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งของกับแม่ เช่น “บ้านของแม่” (Mother’s house), “รถของแม่” (Mother’s car).

  3. ของพ่อ (Father’s) เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งของกับพ่อ เช่น “นาฬิกาของพ่อ” (Father’s watch), “ที่นั่งของพ่อ” (Father’s seat).

  4. แฟน (Boyfriend/Girlfriend) ใช้เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก เช่น “แฟนผม” (My boyfriend), “แฟนสาวของเขา” (Her girlfriend).

  5. เพื่อน (Friend’s) เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งของกับเพื่อน เช่น “กล้องของเพื่อน” (Friend’s camera), “บ้านเพื่อน” (Friend’s house).

  6. ที่สำคัญ (Important) ใช้เพื่อระบุความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญ เช่น “งานที่สำคัญ” (Important work), “ความรักที่สำคัญ” (Important love).

  7. ส่วนตัว (Personal) เชื่อมความสัมพันธ์กับสิ่งของที่เป็นของตนเอง เช่น “ข้อมูลส่วนตัว” (Personal information), “เครื่องเล่นส่วนตัว” (Personal player).

คำคุณศัพท์ทางความสัมพันธ์ช่วยให้เราสามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของหรือบุคคลในประโยคอย่างชัดเจนและเสริมความเข้าใจในบทบาทและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องในบริบทที่เรากำลังพูดถึง

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com