คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อเสริมความเข้มแข็ง

5 คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของคำกริยาคืออะไร?

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของคำกริยาคืออะไร?

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของคำกริยาเรียกว่า “คำคุณศัพท์เข้มแข็ง” (Intensifying Adjectives) หรือ “คำคุณศัพท์เพิ่มเข้ม” (Augmentative Adjectives) ซึ่งมีหน้าที่ในการเพิ่มความเข้มแข็งหรือเสริมความหมายของคำกริยาในประโยค คำคุณศัพท์เข้มแข็งช่วยให้ข้อความมีความสามารถในการแสดงความเข้มแข็งของกริยาที่ใช้ นี่คือตัวอย่างของคำคุณศัพท์เข้มแข็ง

  1. อย่างมาก (Very) เพิ่มความเข้มแข็งให้กับคำกริยา เช่น “เด็กน้อยเรียนอย่างมาก” (The child studies very hard).

  2. แบบสุดขีด (Utterly) เพิ่มความเข้มแข็งมากขึ้น เช่น “เป็นข่าวร้ายแบบสุดขีด” (It’s utterly bad news).

  3. ที่สุด (The most) ใช้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของคำกริยาเพิ่มเติม เช่น “เธอเป็นนักเรียนที่เรียนเร็วที่สุด” (She is the most studious student).

  4. เกินไป (Too) ใช้เพื่อแสดงความเข้มแข็งของกริยาเมื่อมีจำนวนเพิ่มขึ้น เช่น “นี่เป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปเกินไป” (This is too much of a change).

  5. อย่างมากมาย (Extremely) เพิ่มความเข้มแข็งและแสดงระดับสูงสุดของความเข้มแข็ง เช่น “เขาพยายามอย่างมากมาย” (He’s extremely trying).

คำคุณศัพท์เข้มแข็งช่วยให้เราสามารถเพิ่มความเข้มแข็งในความหมายของคำกริยาและแสดงความเข้มแข็งของคำนามหรือกริยาที่ใช้ในประโยคได้อย่างชัดเจนและเต็มที่

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com