คำคุณศัพท์ทางจำนวน quantity adjectives

5 คำคุณศัพท์ทางจำนวนเป็นอะไร และใช้สำหรับอะไรในประโยค?

“คำคุณศัพท์ทางจำนวน” (quantity adjectives) เป็นอะไรและใช้สำหรับอะไรในประโยค?

“คำคุณศัพท์ทางจำนวน” (quantity adjectives) เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายปริมาณหรือจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ในประโยค คำคุณศัพท์ทางจำนวนช่วยให้เราสามารถแสดงถึงปริมาณ, จำนวน, หรือความเป็นมากน้อยของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและเนื้อหาขึ้นกับบริบท

ตัวอย่างของคำคุณศัพท์ทางจำนวนเช่น

  • “หลาย” (several) เช่น “มีหลายคนมาที่งานปาร์ตี้.”
  • “ไม่กี่” (a few) เช่น “มีไม่กี่คนรออยู่ที่สนามบิน.”
  • “มากมาย” (many) เช่น “มีคนมากมายเข้าร่วมงานแสดงสินค้า.”
  • “เพียงเล็กน้อย” (a little) เช่น “เขามีเวลาที่เพียงเล็กน้อยที่จะทำงานสิ่งที่เขาต้องการ.”
  • “ทั้งหมด” (all) เช่น “เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันนี้.”

คำคุณศัพท์ทางจำนวนเป็นส่วนสำคัญในการเสริมความหมายและความรู้สึกในประโยค ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจได้ว่ามีการนับหรือแสดงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ และช่วยเสริมสร้างรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับเนื้อหาในประโยค ยกตัวอย่างเช่น

  • “มีหลายคนมาที่งานปาร์ตี้.” (แสดงถึงจำนวนคนที่มา)
  • “มีไม่กี่คนรออยู่ที่สนามบิน.” (แสดงถึงจำนวนคนที่รอ)
  • “มีคนมากมายเข้าร่วมงานแสดงสินค้า.” (แสดงถึงจำนวนคนที่เข้าร่วม)
  • “เขามีเวลาที่เพียงเล็กน้อยที่จะทำงานสิ่งที่เขาต้องการ.” (แสดงถึงปริมาณเวลา)
  • “เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันนี้.” (แสดงถึงการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้)

ดังนั้น คำคุณศัพท์ทางจำนวนเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความชัดเจนและรายละเอียดให้กับเนื้อหาในประโยคในแง่ของปริมาณหรือจำนวนของสิ่งต่าง ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com