คำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงความรู้สึก

15 คำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงความรู้สึกคืออะไร?

คำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงความรู้สึกคืออะไร?

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ในภาษาเรียกว่า “คำคุณศัพท์ทางอารมณ์” (Emotional Adjectives) หรือ “คำคุณศัพท์ทางความรู้สึก” (Adjectives of Emotion) ซึ่งมีหน้าที่ในการบรรยายหรือแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลหรือสิ่งของในประโยค คำคุณศัพท์ทางอารมณ์ช่วยให้เราสามารถแสดงความรู้สึกของเราอย่างละเอียดและชัดเจน นี่คือตัวอย่างของคำคุณศัพท์ทางอารมณ์

 1. สุข (Happy)
 2. เศร้า (Sad)
 3. ตื่นเต้น (Excited)
 4. กังวล (Anxious)
 5. ประหลาดใจ (Surprised)
 6. กลัว (Scared)
 7. โกรธ (Angry)
 8. รัก (Love)
 9. เบื่อ (Bored)
 10. น่ารัก (Adorable)
 11. สนุกสนาน (Joyful)
 12. อิจฉา (Jealous)
 13. ห่วงใย (Caring)
 14. เสียใจ (Upset)
 15. เฉยเมย (Indifferent)

คำคุณศัพท์ทางอารมณ์ช่วยให้เราสามารถเลือกคำที่เหมาะสมในการบอกหรือแสดงความรู้สึกของเราในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารความรู้สึกของเราให้กับผู้อื่น การใช้คำคุณศัพท์ทางอารมณ์ช่วยให้เราสามารถเสริมความลึกซึ้งและความเข้าใจในสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com