คำคุณศัพท์ที่ใช้เรียงลำดับสิ่งของ

7 คำคุณศัพท์ที่ใช้เรียงลำดับสิ่งของคืออะไร?

คำคุณศัพท์ที่ใช้เรียงลำดับสิ่งของคืออะไร?

คำคุณศัพท์ที่ใช้เรียงลำดับสิ่งของหรือบุคคลตามลำดับของคุณลักษณะหรือลักษณะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเรียกว่า “คำคุณศัพท์เรียงลำดับ” (Ordering Adjectives) หรือ “คำคุณศัพท์ลำดับ” (Sequence Adjectives) ซึ่งมีหน้าที่ในการแสดงลำดับของคุณลักษณะหรือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของหรือบุคคล คำคุณศัพท์เรียงลำดับมักนำเสนอในลำดับที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจความละเอียดและลำดับของสิ่งเหล่านั้น ปกติแล้วคำคุณศัพท์เรียงลำดับจะตามลำดับนี้

  1. คุณลักษณะทางปริมาณ (Quantity or Number) คำคุณศัพท์ที่บอกปริมาณของสิ่งของ เช่น “หลาย,” “ไม่กี่,” “หนึ่ง.”

  2. คุณลักษณะทางความจำเป็น (Quality or Opinion) คำคุณศัพท์ที่บอกคุณภาพหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น “สวย,” “ฉลาด,” “เจริญรุ่งเรือง.”

  3. คุณลักษณะทางขนาด (Size) คำคุณศัพท์ที่บอกขนาดของสิ่งของ เช่น “ใหญ่,” “เล็ก,” “ยาว.”

  4. คุณลักษณะทางสี (Color) คำคุณศัพท์ที่บอกสีของสิ่งของ เช่น “แดง,” “น้ำเงิน,” “เขียว.”

  5. คุณลักษณะทางสถานที่ (Location) คำคุณศัพท์ที่บอกสถานที่หรือตำแหน่งของสิ่งของ เช่น “ใน,” “นอก,” “ข้างหน้า.”

  6. คุณลักษณะทางเวลา (Time) คำคุณศัพท์ที่บอกเวลาหรือช่วงเวลาของสิ่งของ เช่น “ก่อน,” “หลัง,” “เมื่อกี้.”

  7. คุณลักษณะทางชนิด (Type) คำคุณศัพท์ที่บอกชนิดหรือลักษณะเฉพาะของสิ่งของ เช่น “โต๊ะไม้,” “รถเก๋ง,” “ผลไม้สด.”

คำคุณศัพท์เรียงลำดับช่วยให้ข้อมูลถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบและมีความเข้าใจในประโยค และในบางกรณีอาจมีคำคุณศัพท์จำนวนมากกว่าหนึ่งในลำดับเดียวกันเพื่ออธิบายสิ่งของในรายละเอียดมากขึ้น เช่น “โต๊ะไม้สวยยาวหลายเมตรในห้องสุดหรู.”

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com