คำคุณศัพท์สามารถใช้

2 คำคุณศัพท์สามารถใช้กับทุกประเภทของนามหรือไม่?

คำคุณศัพท์สามารถใช้กับทุกประเภทของนามหรือไม่?

ไม่ใช่ทุกคำคุณศัพท์สามารถใช้กับทุกประเภทของนามได้ บางครั้งคำคุณศัพท์อาจมีการใช้กับบางประเภทของนามเท่านั้น เนื่องจากคำคุณศัพท์มักจะมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะหรือคุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของนาม

ตัวอย่างเช่น

  • “Beautiful” (สวยงาม) เป็นคำคุณศัพท์ที่เป็นไปได้กับหลายประเภทของนาม เช่น คน, สิ่งของ, วิว เป็นต้น
  • “Delicious” (อร่อย) เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้กับอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออธิบายรสชาติ

อย่างไรก็ตาม บางคำคุณศัพท์อาจจะมีการจำกัดในการใช้กับบางประเภทของนาม เช่น “warm” (อบอุ่น) อาจใช้กับสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความอบอุ่น เช่น อากาศหรือของอบอุ่น แต่ไม่น่าจะใช้กับคนหรือสัตว์

ดังนั้น การใช้คำคุณศัพท์กับนามต่าง ๆ นั้นมีข้อจำกัดและความเหมาะสมตามบริบทและประเภทของคำคุณศัพท์เอง.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com