สระเสียงสั้นมีบทบาทในการระบุคำต่างๆ

6 สระเสียงสั้น มีบทบาทในการระบุคำต่างๆอย่างไรในประโยค?

สระเสียงสั้นมีบทบาทในการระบุคำต่างๆ อย่างไรในประโยค?

สระเสียงสั้นมีบทบาทสำคัญในการระบุคำและเปลี่ยนแปลงความหมายในประโยคในภาษาไทย โดยเฉพาะเมื่อนำมาประกอบคำพยางค์เดียวหรือประสมกับคำอื่น ๆ ในประโยค นี่คือบทบาทที่สระเสียงสั้นมี

 1. การเปลี่ยนความหมาย สระเสียงสั้นมักเปลี่ยนแปลงความหมายของคำ โดยอาจทำให้คำเป็นคำใหม่ที่มีความหมายต่าง ๆ ได้ ตัวอย่าง หมา (măa) และ หม่า (mâa) มีความหมายต่างกัน

 2. การเปลี่ยนแปลงไทยและวรรณยุกต์ การเปลี่ยนแปลงเสียงสระสั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไทยและวรรณยุกต์ของคำได้ ซึ่งอาจทำให้การอ่านและการเขียนเปลี่ยนไป ตัวอย่าง ขา (kăa) และ ข้า (kâa) มีการเปลี่ยนแปลงในไทยและวรรณยุกต์

 3. การเน้นคำในประโยค สระเสียงสั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งในการเน้นคำในประโยค เมื่อเราต้องการให้คำนั้นเด่นที่สุดในประโยค ตัวอย่าง ฉันชอบกาแฟ (chăn châwp gaafae) เน้นคำ “กาแฟ”

 4. การสร้างคำใหม่ การเพิ่มสระเสียงสั้นเข้าไปในคำอาจสร้างคำใหม่ที่มีความหมายแตกต่างได้ ตัวอย่าง หัวใจ (huăw jâi) และ หัวใบ (huăw bài)

 5. การตั้งคำถาม การเปลี่ยนแปลงสระเสียงสั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคำถามในประโยค เพื่อให้มีเสียงที่แปลกและเร้าใจมากขึ้น ตัวอย่าง ไป (bpai) และ ไปหรือ (bpai rŭe)

 6. การเปรียบเทียบ สระเสียงสั้นอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเปรียบเทียบคำ โดยอาจทำให้ความหมายเปลี่ยนไป ตัวอย่าง ใหม่ (măi) และ ใหม่สด (măi sòt)

เสียงเสียงสั้นเป็นส่วนสำคัญในการออกเสียงคำและความเข้าใจความหมายในภาษาไทย การเรียนรู้และเข้าใจการใช้เสียงเสียงสั้นในประโยคจะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจแน่นอน

คําประสมสระเสียงสั้น ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างของคำประสมที่มีสระเสียงสั้น

 1. ปลา (ป + ลา)
 2. ต้นไม้ (ต้น + ไม้)
 3. แมว (แ + มว)
 4. หน้า (หน + น้า)
 5. หมู่บ้าน (หมู่ + บ้าน)
 6. ตาม (ตา + ม)
 7. หมา (หม + มา)
 8. คำ (ค + คำ)
 9. น้ำ (น้ำ + น)
 10. ขา (ข + ขา)

เป็นต้วอย่างเพียงไม่กี่คำของคำประสมที่มีสระเสียงสั้นในภาษาไทย คำเหล่านี้เป็นผลจากการรวมคำหรือพจน์คำที่มีเสียงสระเสียงสั้นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคำใหม่

ตัวอย่าง สระเสียงสั้น ยาว

นี่คือตัวอย่างของสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว

สระเสียงสั้น

 1. อัก (àk)
 2. สุข (sùk)
 3. ดวง (duang)
 4. ปาก (pâak)
 5. น้ำ (nám)

สระเสียงยาว

 1. ไป (bpai)
 2. ใหม่ (mài)
 3. ตา (dtaa)
 4. โต๊ะ (dtó)
 5. สวย (sǔai)

เสียงสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความหมายและการเน้นคำในประโยคในภาษาไทย การรู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวจะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

คําที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น 10 คํา

นี่คือตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น 10 คำ

 1. น้ำผลไม้ (náam phŏn lá-mái)
 2. ปลาหมึก (bpà-laa mèuk)
 3. มือถือ (meu tua)
 4. หมาป่า (măa bpàa)
 5. ดาวน์โหลด (daao-loh)
 6. ปลาทู (bpà-laa thuu)
 7. ดอกไม้ (dòk mái)
 8. หนูน้อย (nŭu nói)
 9. บ้านเมือง (bâan meuang)
 10. น้ำแข็ง (náam kăeng)

คำเหล่านี้เป็นตัวอย่างของคำประสมที่มีสระเสียงสั้นที่ประกอบมาเพื่อสร้างคำใหม่ในภาษาไทย

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com