สระเสียงสั้นมีกี่ตัวในภาษาไทย

สระเสียงสั้น มีกี่ตัวในภาษาไทยและมีอะไรบ้าง 7 สระ?

สระเสียงสั้นมีกี่ตัวในภาษาไทยและมีอะไรบ้าง?

ในภาษาไทยมีสระเสียงสั้นทั้งหมด 9 ตัว โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามการออกเสียงของเสียงสระได้ดังนี้

สระเสียงสั้นแนวนอน

 1. อ / อะ
 2. เอ / เอะ
 3. อิ
 4. อี

สระเสียงสั้นแนวตั้ง

 1. อุ
 2. อู
 3. อึ
 4. อื

ดังนั้น สระเสียงสั้นทั้งหมด 9 ตัวในภาษาไทยคือ อ, อะ, เอ, เอะ, อิ, อี, อุ, อู, อึ, อื

สระเสียงยาวมีกี่ตัว

ในภาษาไทยมีสระเสียงยาวทั้งหมด 18 ตัว ดังนี้

สระเสียงยาวแนวนอน

 1. ไอ
 2. ไอ้
 3. อา
 4. อ้า
 5. เอา
 6. เอาะ
 7. เอาอะ
 8. อำ
 9. อำะ
 10. เออ
 11. เออะ

สระเสียงยาวแนวตั้ง

 1. ไอโญ่
 2. ไอโญ๊
 3. ไอโญ๋
 4. อาโรจน์
 5. อาฬหก
 6. อาศัย
 7. เออิ
 8. เออี

ดังนั้น สระเสียงยาวทั้งหมด 18 ตัวในภาษาไทยคือ ไอ, ไอ้, อา, อ้า, เอา, เอาะ, เอาอะ, อำ, อำะ, เออ, เออะ, ไอโญ่, ไอโญ๊, ไอโญ๋, อาโรจน์, อาฬหก, อาศัย, เออิ, เออี

ตัวอย่าง สระเสียงสั้น ยาว

นี่คือตัวอย่างของคำที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาไทย

สระเสียงสั้น

 • อาหาร
 • สวย
 • นก

สระเสียงยาว

 • ไป
 • ไฟ
 • ใบ

ในตัวอย่างเหล่านี้เราสามารถเห็นความแตกต่างในความยาวของเสียงสระที่มีผลต่อความหมายและการออกเสียงของคำในภาษาไทย

สระเสียงยาวมีอะไรบ้าง

นี่คือตัวอย่างของสระเสียงยาวที่มีในภาษาไทย

 1. ไอ
 2. ไอ้
 3. อา
 4. อ้า
 5. เอา
 6. เอาะ
 7. เอาอะ
 8. อำ
 9. อำะ
 10. เออ
 11. เออะ
 12. ไอโญ่
 13. ไอโญ๊
 14. ไอโญ๋
 15. อาโรจน์
 16. อาฬหก
 17. อาศัย
 18. เออิ
 19. เออี

สระเสียงยาวมีความสำคัญในการแปลงความหมายและการสื่อสารในภาษาไทย โดยการใช้สระเสียงยาวอาจเป็นที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความหมายหรือลักษณะเสียงของคำนั้น และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางสัมผัสในการสร้างคำศัพท์และประโยคในภาษาไทย

เสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียง

เสียงสระในภาษาไทยมีทั้งหมด 32 เสียง ประกอบด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ดังนี้

สระเสียงสั้นแนวนอน

 1. อ / อะ
 2. เอ / เอะ
 3. อิ
 4. อี

สระเสียงสั้นแนวตั้ง

 1. อุ
 2. อู
 3. อึ
 4. อื

สระเสียงยาวแนวนอน

 1. ไอ
 2. ไอ้
 3. อา
 4. อ้า
 5. เอา
 6. เอาะ
 7. เอาอะ
 8. อำ
 9. อำะ
 10. เออ
 11. เออะ

สระเสียงยาวแนวตั้ง

 1. ไอโญ่
 2. ไอโญ๊
 3. ไอโญ๋
 4. อาโรจน์
 5. อาฬหก
 6. อาศัย
 7. เออิ
 8. เออี

นี่เป็นรายการของเสียงสระทั้งหมดในภาษาไทยที่สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว มีรูปแบบและลักษณะเสียงที่แตกต่างกัน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างคำและประโยคในภาษาไทย

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com