ส่วนใดที่ช่วยให้ไฟฉาย

LED ส่วนใดที่ช่วยให้ไฟฉายไม่เกิดความร้อนมากเมื่อใช้งานนาน?

ส่วนใดที่ช่วยให้ไฟฉายไม่เกิดความร้อนมากเมื่อใช้งานนาน?

ส่วนที่ช่วยให้ไฟฉายไม่เกิดความร้อนมากเมื่อใช้งานนานคือ “หลอดไฟ LED” (Light Emitting Diode) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยและมีประสิทธิภาพสูงในการแปลงพลังงานเป็นแสง และเทียบกับหลอดไฟที่ใช้เส้นใยฟลูออเรสเซนต์ (incandescentbulb) หรือหลอดไฟคมปัด (compact fluorescent lamp) หลอดไฟ LED สามารถลดความสูญเสียของพลังงานเป็นความร้อนได้มาก เนื่องจากมีการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงโดยตรงมากขึ้น โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิดความร้อนเช่นการเผาไหม้ฟลูออเรสเซนต์ในหลอดไฟทั่วไป

นอกจากนี้ หลอด LED ยังมีการออกแบบให้มีระบบระบายความร้อนอย่างดีเพื่อช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถใช้งานไฟฉาย LED ได้นานขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนที่จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างมากนัก

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com