ถ้ารู้ความสูงและปริมาตรของทรงกระบอก

4 รู้ความสูง และปริมาตรของทรงกระบอกสามารถคำนวณรัศมีได้?

ถ้ารู้ความสูงและปริมาตรของทรงกระบอก สามารถคำนวณรัศมีได้อย่างไร?

ถ้าคุณมีข้อมูลความสูง (h) และรัศมี (r) ของทรงกระบอก คุณสามารถใช้สูตรปริมาตรของทรงกระบอกเพื่อคำนวณปริมาตร (V) ได้โดยตรง สูตรดังนี้

�=13��2ℎ

ในสมการนี้

  • คือ ปริมาตรของทรงกระบอก
  • คือ ค่าพาย (ประมาณ 3.14159)
  • คือ รัศมีของทรงกระบอก
  • คือ ความสูงของทรงกระบอก

เพียงแค่ใส่ค่าความสูงและรัศมีลงในสมการข้างต้น แล้วคำนวณตามสูตรเพื่อหาค่าปริมาตรของทรงกระบอกที่คุณต้องการได้เลย นี่เป็นวิธีการคำนวณปริมาตรเมื่อทราบค่าความสูงและรัศมีของทรงกระบอกโดยตรงโดยไม่ต้องแก้สมการหรือวิธีการอื่นๆ และจะให้ผลลัพธ์เป็นปริมาตรของทรงกระบอกในหน่วยที่เป็นคู่กับหน่วยของรัศมีและความสูงที่ใช้ในการคำนวณ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com