จงให้ตัวอย่างของคำนามที่อ้างถึงสิ่งของ

ตัวอย่าง คำนามที่อ้างถึงสิ่งของสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต 2 ตัวอย่าง?

จงให้ตัวอย่างของคำนามที่อ้างถึงสิ่งของ (สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต).

นี่คือตัวอย่างของคำนามที่อ้างถึงสิ่งของ (สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต) ในประโยค

 1. สิ่งมีชีวิต (Living Things)

  • เด็ก (child) “เด็กเล่นในสวน.”
  • สุนัข (dog) “สุนัขชื่อโรเวอร์.”
  • นก (bird) “นกบินในท้องฟ้า.”
 2. สิ่งไม่มีชีวิต (Inanimate Objects)

  • รถยนต์ (car) “รถยนต์สีแดงจอดอยู่หน้าบ้าน.”
  • โต๊ะ (table) “โต๊ะนี้มีหน้าตาสวยงาม.”
  • ภูเขา (mountain) “ภูเขาสูงมากและมีหิมะบนยอด.”

ในทั้งสองกรณีนี้, คำนามถูกใช้ในการระบุสิ่งของที่อาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความหมายในประโยค.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com