อธิบายการเปลี่ยนรูปของคำนาม

5 อธิบายการเปลี่ยนรูป ของคำนามเพื่อแสดงความเจ็บป่วย?

อธิบายการเปลี่ยนรูปของคำนามเพื่อแสดงความเจ็บป่วยหรือหมายเลขพหุนาม (Plural).

การเปลี่ยนรูปของคำนามเพื่อแสดงความเจ็บป่วยหรือหมายเลขพหุนาม (plural) ในภาษาอังกฤษมีกฎอย่างง่ายที่สามารถอธิบายได้ดังนี้

 1. การเพิ่ม -s หรือ -es ที่ปลายคำนาม (Adding -s or -es)

  • ส่วนใหญ่, คำนามในรูปเดี่ยว (singular) จะเพิ่ม -s ที่ปลายคำนามเพื่อเปลี่ยนเป็นรูปพหุนาม (plural). เช่น

   • cat (แมว) -> cats (แมวหลายตัว)
   • dog (หมา) -> dogs (หมาหลายตัว)
   • book (หนังสือ) -> books (หนังสือหลายเล่ม)
  • แต่ก็มีกฎบางเรื่องที่ต้องรู้

   • คำนามที่ลงท้ายด้วย s, x, z, sh, หรือ ch ในระบบสะกดเสียงนั้น, จะเพิ่ม -es เพื่อกันการเปลี่ยนเสียง. เช่น
    • bus (รถบัส) -> buses (รถบัสหลายคัน)
    • box (กล่อง) -> boxes (กล่องหลายใบ)
    • quiz (แบบทดสอบ) -> quizzes (แบบทดสอบหลายอย่าง)
 2. การเปลี่ยนคำนามแบบไม่เปลี่ยน (No Change)

  • บางคำนามที่ลงท้ายด้วย s, x, z, sh, หรือ ch ในระบบสะกดเสียงอาจไม่เปลี่ยนรูปเมื่อเป็นรูปพหุนาม เช่น
   • species (สปีชีส) -> species (สปีชีสหลายชนิด)
   • series (ซีรีส์) -> series (ซีรีส์หลายตอน)
 3. การเปลี่ยน -y เป็น -ies (Changing -y to -ies)

  • ถ้าคำนามลงท้ายด้วย -y และมีพยางค์สมกับการเปลี่ยนเสียง y เป็น i และเพิ่ม -es เพื่อเปลี่ยนเป็นรูปพหุนาม. เช่น
   • baby (ทารก) -> babies (ทารกหลายคน)
   • city (เมือง) -> cities (เมืองหลายเมือง)
 4. การเปลี่ยน -f เป็น -ves (Changing -f to -ves)

  • บางคำนามลงท้ายด้วย -f ในรูปเดี่ยว (singular) จะต้องเปลี่ยนเป็น -ves เพื่อเปลี่ยนเป็นรูปพหุนาม. เช่น
   • leaf (ใบไม้) -> leaves (ใบไม้หลายใบ)
   • knife (มีด) -> knives (มีดหลายอัน)
 5. คำนามที่มีรูปพหุนามแบบไม่เปลี่ยน (Irregular Plurals)

  • มีคำนามบางคำที่ไม่ปฏิบัติตามกฎทั่วไป เช่น
   • man (ผู้ชาย) -> men (ผู้ชายหลายคน)
   • woman (ผู้หญิง) -> women (ผู้หญิงหลายคน)
   • child (เด็ก) -> children (เด็กหลายคน)
   • mouse (หนู) -> mice (หนูหลายตัว)

การเปลี่ยนรูปของคำนามในรูปพหุนามเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประโยคให้เป็นไปตามเรื่องและความหมายในภาษาอังกฤษ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com