ในประโยค เจ้าหนูจะเดินไปที่สวนสาธารณะ

5 ในประโยค “เจ้าหนูจะเดินไปที่สวนสาธารณะ,” คำนามคืออะไร?

ในประโยค “เจ้าหนูจะเดินไปที่สวนสาธารณะ,” คำนามคืออะไร?

ในประโยค “เจ้าหนูจะเดินไปที่สวนสาธารณะ,” คำนามคือ “สวนสาธารณะ” เพราะ “สวนสาธารณะ” เป็นคำที่ใช้อธิบายสถานที่ที่เจ้าหนูจะเดินไป ในบริบทนี้ “สวนสาธารณะ” เป็นคำที่ใช้ในบทบาทของสถานที่ที่ผู้พูดกำลังอ้างถึงและไม่ใช่ชื่อเฉพาะของสวนสาธารณะเจาะจง.

นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมของประโยคที่ใช้คำนาม “สวนสาธารณะ”

  1. “พรุ่งนี้เราจะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ.”

  2. “สวนสาธารณะในเมืองนี้มีสนามเด็กเล่นและสนามกีฬา.”

  3. “เด็กๆ ชอบเล่นบนสวนสาธารณะในวันหยุดเสมอ.”

  4. “สวนสาธารณะเต็มไปด้วยคนที่มาออกกำลังกาย.”

  5. “การจัดงานเทศกาลในสวนสาธารณะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น.”

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com