OTP

OTP รหัส ย่อมาจากเลข One Time ความลับที่ไม่มีใครรู้ 4 OTP?

OTP คือ

OTP คือ ชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต

OTP ย่อมาจาก One Time Password

รหัส otp
รหัส otp

OTP มีประโยชน์ อย่างไร

โดยเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก ที่ระบบจะส่งไปยัง SMS โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชีก่อนการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนต่าง ๆ ซึ่งรหัสจะมีอายุ 3 นาที หากเลยเวลาไปแล้วจะไม่สามารถใช้ได้อีก โดยจำเป็นต้องให้ส่งชุดระหัสผ่านอีกครั้ง โดยแต่ละชุดรหัสผ่านจะไม่เหมือนกัน สิ่งที่สำคัญ คือ เจ้าของรหัส โอทีพี ไม่ควรบอกรหัสนี้ให้กับคนอื่น การใช้รหัส o.t.p. จึงเป็นการป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต