ประโยคปฎิเสธ

9 ประโยคปฏิเสธ ตัวอย่าง แบบสุภาพในชีวิตประจำวันเจ๋งสุดๆ?

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับ เป็นประโยคที่มีเนื้อความ ตรงข้ามกับประโยคบอกเล่า จะมีคําว่า ไม่ มิได้ ไม่ได้ มิใช่ ไม่ใช่ อยู่ในประโยค

ตัวอย่าง ประโยคปฏิเสธ
  1. ลูกแกะไม่รู้จักพ่อของมัน
  2. ข้าพเจ้ามิได้ทําน้ําในลําธารขุ่น
  3. น้องขนมไม่ชอบอากาศร้อน
  4. ฉันมิใช่คนนิสัยพาลอย่างหมาป่า
  5. ลูกแกะอยู่ปลายลําธารไม่ใช่อยู่ต้นลําธาร
  6. พ่อยังไม่ได้กลับบ้านเลย
  7. ปราณี ไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้
  8. ปราณี ไม่ใช่พี่สาวของสมใจ
  9. สมานมิได้เป็นหมอ

คำค้น : ภาษาอังกฤษ past simple tense ตัวอย่าง present simple tense present simple tense ภาษาอังกฤษในชีวิต ประ จํา วัน second conditional verb to be ภาษาอังกฤษ สุภาพ verb to be ฝรั่งเศส ประโยคบอกเล่า ประโยคคําถาม ภาษาฝรั่งเศส present perfect tense be going to present perfect could is am are should ประโยคบอกเล่า ประโยคคําถาม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย present simple present simple ภาษาอังกฤษ past simple ภาษาอังกฤษ คือ มีอะไรบ้าง past simple

ทีมา:dltv.ac.th

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com