ลงโทษพนักงานมาสาย

8 ลงโทษพนักงาน ทำงานสายขาดงานลาป่วยบ่อยทำได้อย่างเจ๋ง?

ลงโทษพนักงาน

มาตรการจัดการพนักงานมาทำงานสาย ขาดงาน หรือลาป่วยมากเกินไป

พนักงานมาทำงานสายบ่อย

กรณีพนักงานมาทำงานสายบ่อยครั้ง

โดยปกติการจัดการกับพนักงานที่มาทำงานสาย ตามขั้นตอนทางกฎหมายสามารถทำได้โดย หากพนักงานมาสายครั้งแรกก็ให้ตักเตือนด้วยวาจา ครั้งต่อไปก็ตักเตือนเป็นหนังสือและอาจทำทัณฑ์บนไว้ และหากมีการตักเตือนเป็นหนังสือแล้วยังมีการมาสายอีกก็สามารถเลิกจ้างได้ เพราะการมาสายเป็นการกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต อันเป็นเหตุให้สามารถเลิกจ้างได้ อีกทั้งในการเลิกจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เพราะได้มีการตักเตือนเป็นหนังสือแล้วนั่นเอง ซึ่งการมาสายในทุกครั้งสามารถงดจ่ายค่าจ้างได้โดยคำนวณตามระยะเวลามาสายหรือระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงานที่แท้จริง

อาจใช้มาตรการในการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่มาสาย ซึ่งทำให้ไปมีผลการต่อขึ้นเงินเดือนหรือการพิจารณาโบนัสประจำปี เช่น
กำหนดว่า  มาสาย…..ครั้ง จะถูกเลื่อนการปรับเงินเดือนให้ช้าไป 3 เดือน
มาสาย…..ครั้ง จะถูกเลื่อนการปรับเงินเดือนให้ช้าไป 6 เดือน
มาสาย…..ครั้ง จะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี เป็นต้น

หรืออาจใช้มาตรการกำหนดระเบียบ มาสายแต่ละครั้งจะได้รับใบตักเตือน หากได้รับใบตักเตือนครบตามระเบียบกำหนดจะถูกเลิกจ้าง เป็นต้น อย่างไรก็ดีมาตรการต่างๆนี้ถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมจะต้องมีการแจ้งและตกลงกับลูกจ้างหรือพนักงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

พนักงานขาดงานบ่อย

กรณีพนักงานขาดงาน

การที่พนักงานขาดงานก็อาจใช้มาตรการกำหนดระเบียบได้เช่นเดียวกับกรณีพนักงานมาสาย เช่น ขาดงานกี่ครั้งจะถูกเลื่อนการปรับเงินเดือนหรือไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน หรือไม่ได้รับโบนัสประจำปีหรือการออกใบตักเตือน เป็นต้น

นอกจากนี้ในเรื่องของการขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร ก็ถือเป็นการละทิ้งการงานไปก็สามารถเป็นเหตุเลิกจ้างพนักงานคนนั้นได้   และหากเป็นการละทิ้งหน้าที่การงานไปเป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควรก็จะทำให้สามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ลงโทษพนักงานสายบ่อย

ลงโทษพนักงานสายบ่อย

พนักงานลาป่วยบ่อย

กรณีพนักงานลาป่วยบ่อยครั้ง อาจมีมาตรการดังต่อไปนี้

1. ให้พนักงานมารายงานอาการป่วยในวันแรกที่กลับมาทำงาน โดยทำการจดบันทึกอาการป่วยของพนักงานอย่างละเอียด เพื่อที่ว่าเมื่อพนักงานจะลาป่วยครั้งต่อไป จะคิดมากขึ้นว่าจะป่วยอะไรดี จึงจะสมเหตุสมผล และไม่ถูกจับได้ ซึ่งวิธีการนี้อาจช่วยลดสถิติการลาป่วยของพนักงานได้บ้าง

2. ประกาศให้พนักงานทราบว่า การขาด ลา มาสาย มีผลต่อการขึ้นเงินเดือน และโบนัส หากขาดงานเกินกี่วัน มาสายเกินกี่ครั้ง จะไม่ขึ้นเงินเดือนและตัดโบนัส เป็นต้น

3. จับตาดูพฤติกรรมการลาหยุดงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด อาจสุ่มไปที่บ้านของพนักงานโดยไม่ให้รู้ตัว เพื่อเยี่ยมไข้ และสอบถามอาการ รวมทั้งตรวจสอบการลาป่วยในครั้งนั้นด้วย

4. หากพฤติกรรมการลาเป็นที่น่าเอือมระอาหรือไม่น่าไว้วางใจ ให้สอบถามพนักงานว่าได้ไปรักษาที่คลินิก หรือโรงพยาบาลใด จากนั้นให้ไปขอดูทะเบียนคนไข้ว่ามารักษาจริงหรือไม่ หากทราบว่ามีพฤติกรรมการลาที่ไม่ถูกต้องในบางราย อาจให้แสดงใบรับรองแพทย์ทุกครั้งที่ลาป่วย

5. ในกรณีที่ใช้พนักงานใช้สิทธิ์ลาป่วยครบ 30 วันแล้ว ให้แจ้งพนักงานว่า หากลาป่วยครั้งต่อไป จะพิจารณาให้ลาโดยไม่รับเงินเดือนแทน ซึ่งไม่ว่าพนักงานจะลากี่วัน ก็จะหักเงินในทุก ๆ วันที่ลาหยุด

6. กำหนดบทลงโทษการลาป่วยเท็จที่รุนแรงเชิงบริหาร และเชิงข้อกฎหมายถึงขั้นเลิกจ้างได้

7. หากพบว่าอาการป่วยส่งผลต่อการทำงาน นายจ้างมีสิทธิพิจารณาเลิกจ้าง เนื่องจากพนักงานหย่อนสมรรถภาพในการทำงานได้ โดยจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด

8. ถึงแม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้ลูกจ้าสามารถลาป่วยได้ถึง 30 วันต่อปี แต่ในบางรายที่การขาดงานบ่อยครั้งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานแล้ว ผู้บังคับบัญชาไม่ควรนิ่งเฉย ควรหามาตรการตักเตือน หรือจัดการโดยใช้บทลงโทษที่เด็ดขาด

………………Sirikwun Ninlakun..Legal Manager..SPLALAW?
เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

บริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จำกัด
89/144 ซ.ราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
Mail : splalaw@gmail.com Tel +66 2225 5485 Mobile phone: 0968263935 , 0952353956

คำค้น : สาย คล้อง บัตร คล้อง คอ บัตร ห้อย บัตร พนักงาน แบบ ฟอร์ม ใบ เตือน พนักงาน มา สาย การ บิน สาย คล้อง บัตร พนักงาน ราคา แนว ข้อสอบ พนักงาน มหา ลัย สาย สนับสนุน หัก เงิน พนักงาน มา สาย สาย คล้อง คอ พนักงาน แนวทาง แก้ ปัญหา พนักงาน มา ทำงาน สาย สาย บัตร พนักงาน พนักงาน ตาราง ขาด ลา มา สาย excel แนวทาง การ แก้ ปัญหา พนักงาน มา สาย การ บิน ภาษา อังกฤษ เงินเดือน การ บิน ตรวจ ร ป ภ สาย ห้อย บัตร พนักงาน น่า รัก ชุด การ บิน เพลง รอ สาย ais ติดต่อ พนักงาน พนักงาน กระทรวง สาธารณสุข สาย สนับสนุน การ บิน มี อะไร บ้าง ชุด พนักงาน ต้อนรับ สาย การ บิน รับ สมัคร การ บิน ราคา สาย คล้อง บัตร พนักงาน การ แก้ ปัญหา พนักงาน ขาด ลา มา สาย แก้ ปัญหา พนักงาน มา สาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com