ประวัติวันคริสต์มาส

25 ธค ประวัติคริสต์มาสวันคริสต์มาสที่ไม่มีใครพูด?

ประวัติคริสต์มาส

ความหมายของวันคริสต์มาส

          วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรดาๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วย

ความสำคัญของวันคริสต์มาส

          คริสต์มาส เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งในศาสนาคริสต์ มิใช่เป็นวันสำคัญฝ่ายร่างกายจัดงาน รื่นเริงภายนอกเท่านั้น ซึ่งเป็นแต่เพียงเปลือกนอกของการฉลองคริสต์มาส แต่แก่นแท้อยู่ที่ความรัก ของพระเจ้าที่ มีต่อโลกมนุษย์ นั่นคือ พระเจ้าทรงรักมนุษย์ มากจน ถึงกับยอมส่งพระบุตรแต่องค์เดียว ของพระองค์ ให้มาเกิดเป็น มนุษย์ มีเนื้อหนังมังสา ชื่อว่า “เยซู”

การที่พระเจ้าได้ถ่อมองค์ และเกียรติ ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากการเป็นทาส ของความชั่ว และบาปต่างๆ นั่นเอง ดังนั้นความสำคัญของวันคริสต์มาสจึงอยู่ที่การฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อโลกมนุษย์ อย่างเป็นจริง เป็นจัง และเห็นตัวตนในพระเยซูคริสต์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ มากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น

ประวัติวันคริสต์มาส

          คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า เราเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษ โบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซาเป็นประเพณีสำคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ ถือปฎิบัติกันในวันคริสต์มาสคำว่า Christes Maesse พบครั้งแรก ในเอกสารโบราณ เป็นภาษาอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1038 และคำนี้ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas คำทักทายที่เราได้ฟังบ่อย ๆ ในเทศกาลนี้คือ Merry Christmas คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุข และความสงบทางใจMerry Christmas เป็นคำที่ใช้อวยพรคนอื่นขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบ ทางใจส่วนภาษาไทยใช้อวยพรด้วยประโยคว่า “สุขสันต์วันคริสต์มาส Merry Christmas”

คำค้น : ภาษาอังกฤษ แมรี่ เมอร์รี่ ระบายสี แค่ ป ชั่ น น่ารัก ประวัติ ผจญภัยพิทักษ์ คุกกี้ การ์ด อิโมจิ png สุขสันต์ วัน การ์ตูน วัน ระบายสี คําอวยพร วัน ภาษา จีน วอลเปเปอร์ เมอรี่ ภาษาอังกฤษ รูป ระบายสี ชุด ธีม ธีม ออ ค ริ ส มี ภาษาอังกฤษ โปสเตอร์ คําว่า ถูกพบว่ามีการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกเมื่อใด วัน ภาษา อังกฤษ แปล ไทย อวยพร วัน เมอรี่ ภาษาอังกฤษ การ์ด ระบายสี พื้นหลัง ถ่ายรูป การ์ตูน สวย ๆ คํา อวยพร การ์ด วัน เพลง เนื้อเพลง พวงมาลัย กวาง เอลฟ์ วัน ระบายสี ดาว อาหาร วัน ดอกไม้ เอลฟ์ กระดิ่ง หมายถึง สัญลักษณ์ กวางเรนเดียร์ การ์ตูน วันที่ ต้นสน ถุงเท้า วัน สวย ๆ

ที่มา:sanook.com

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com