ปก สื่อสาร

5 ประวัติ ความเปลี่ยนแปลงสื่อสาร และสื่อสารมวลชนโคตรเจ๋ง?

ประวัติความเปลี่ยนแปลงของสื่อสารและสื่อสารมวลชน

สื่อสารและสื่อสารมวลชนมีประวัติยาวนานและผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ต่อไปนี้คือสรุปประวัติความเปลี่ยนแปลงของสื่อสารและสื่อสารมวลชน

สื่อสาร 02

 1. การสื่อสารโบราณ ในยุคโบราณก่อนมีการสื่อสารโดยใช้ภาพและสัญลักษณ์ทางศิลปะ การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นผ่านการเขียนสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยการใช้เครื่องมือเขียนเช่น แท็บเล็ตหิน และเขียนบนกระดาษ การสื่อสารผ่านส่วนตัวและตลาดก็เป็นที่พบในยุคโบราณเช่นกัน

 2. การพิมพ์และหนังสือ การประดิษฐ์ของเครื่องพิมพ์โดยยุคของยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสื่อสารก็เริ่มเกิดขึ้น การพิมพ์ทำให้สามารถผลิตหนังสือและวารสารในปริมาณมากขึ้น ทำให้การแพร่กระจายข้อมูลและความรู้ได้มีขึ้น คนทั่วไปสามารถมีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

 3. สื่อบันเทิงอิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนย้ายสื่อบันเทิงไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบันเทิงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลา สื่อบันเทิงอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเกมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ ซีรีส์ เพลง และสื่ออื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นและแพร่กระจายผ่านอินเทอร์เน็ต

 4. สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเติบโตขึ้น สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารมวลชน โซเชียลมีเดียเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนสามารถแชร์ข้อมูลและความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูป

 5. สื่อสารมวลชนแบบอินเทอร์แอคทีฟ ในปัจจุบัน มีการพัฒนาสื่อสารมวลชนแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive Media) ที่ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ ตัวอย่างเช่น การสื่อสารผ่านแชทบอท (Chatbot) ที่สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลต่าง ๆ การสื่อสารผ่านโลกเสมือน (Virtual Reality) และรูปแบบสื่ออื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้

สื่อสารและสื่อสารมวลชนมีความเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม การเปลี่ยนแปลงในสื่อสารมีผลต่อวัฒนธรรม การสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการสร้างสัมพันธภาพในสังคมวงกว้าง

วิธีการติดต่อสื่อสารในอนาคต

การติดต่อสื่อสารในอนาคตมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในสังคม ต่อไปนี้คือวิธีการติดต่อสื่อสารที่อาจมีการใช้ในอนาคต

 1. เทคโนโลยีเครือข่ายสัญญาณ เทคโนโลยีเครือข่ายสัญญาณอาจมีการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเร็วและประสิทธิภาพในการสื่อสาร การใช้เครือข่าย 5G และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. สื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคม สื่อสังคมออนไลน์อาจกลายเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารในอนาคต การใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และแอปพลิเคชันอื่น ๆ อาจช่วยให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อกับกันและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

 3. เทคโนโลยีเสมือนจริงและเสมือนเสมือน เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) และเสมือนเสมือน (Augmented Reality) อาจมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารในอนาคต ผู้คนอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการสร้างประสบการณ์สื่อสารที่มีความสมจริงหรือการผสมผสานข้อมูลเสริมสร้างเพื่อให้ข้อมูลเป็นมิตรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 4. การใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะ อุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ อาจเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ผู้คนอาจใช้แอปพลิเคชันและพลังงานที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต

 5. การใช้งานระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ ระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ (OS) อาจเกิดเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการสื่อสารในอนาคต การใช้งานระบบปฏิบัติการอัตโนมัติอาจช่วยให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่ได้กล่าวมาเป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการติดต่อสื่อสารอีกไปหลายรูปแบบสื่อสาร 01

พัฒนาการของการสื่อสาร ข้อมูล ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน

พัฒนาการของการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลายด้าน ต่อไปนี้คือภาพรวมของการพัฒนาการเหล่านี้

 1. การสื่อสารทางไกล ในอดีต การสื่อสารทางไกลมักเกิดขึ้นผ่านการส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรือใช้สายโทรเลข แต่สิ่งเหล่านี้มีความล่าช้าและจำกัดในระยะเวลา การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลเช่นโทรศัพท์มือถือ อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เราสามารถสื่อสารทางไกลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. เครื่องมือการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของเรา สิ่งเหล่านี้มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลทั้งเสียง ภาพ และข้อความให้เราสามารถสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา

 3. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การพัฒนาอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกและช่วยให้เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วและมีมากมายตามต้องการ

 4. สื่อสังคมออนไลน์ การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลในการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในปัจจุบัน ผู้คนสามารถใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการแชร์ข้อมูล ติดตามและสื่อสารกับผู้อื่นในระดับที่กว้างขึ้น สื่อสังคมออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของเราโดยให้เกิดการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนอย่างไร้ขีดจำกัด

 5. การสื่อสารแบบเรียลไทม์ การสื่อสารแบบเรียลไทม์เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถสื่อสารกับกันและรับข้อมูลในเวลาที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นการสื่อสารผ่านวิดีโอคอล การสตรีมสดผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคม และการสื่อสารผ่านแชทสด

พัฒนาการของการสื่อสาร

การพัฒนาการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้สร้างองค์กรและวัฒนธรรมการสื่อสารใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสังคมที่เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน

ในปัจจุบันมีหลายวิธีการติดต่อสื่อสารที่มีความหลากหลายและสามารถใช้งานได้ง่าย ๆ ต่อไปนี้คือวิธีการติดต่อสื่อสารที่พบบ่อยในปัจจุบัน

 1. โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญและพกพาได้ตลอดเวลา ผู้คนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อโทรสายเสียง ส่งข้อความ แชทแบบเรียลไทม์ แชร์ไฟล์ ส่งรูปภาพและวิดีโอ และใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารที่หลากหลาย

 2. อีเมล อีเมลยังคงเป็นวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ ผู้คนส่งและรับอีเมลเพื่อสื่อสารทางธุรกิจ การติดต่อกับองค์กร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่น ๆ อีเมลยังเป็นช่องทางสำหรับการส่งเอกสารและข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง

 3. แชทแบบเรียลไทม์ แอปพลิเคชันแชทแบบเรียลไทม์ เช่น WhatsApp, Messenger, Line, Telegram และอื่น ๆ เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารที่รวดเร็ว ผู้คนสามารถส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียงในเวลาเดียวกันได้

 4. สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn เป็นต้น เป็นช่องทางที่ผู้คนสามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล เนื้อหาที่สนใจ ความคิดเห็น และกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้ใช้งานอื่น ๆ

 5. การสื่อสารผ่านวิดีโอคอล โปรแกรมแชทวิดีโอ เช่น Zoom, Microsoft Teams, Google Meet เป็นต้น เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ให้ความสะดวกในการเชื่อมต่อผ่านการสื่อสารทางเสียงและวิดีโอ ทำให้ผู้คนสามารถประชุมออนไลน์ สอนออนไลน์ หรือสนทนากับผู้อื่นในรูปแบบเหมือนพบหน้ากันได้

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อผู้คนและให้วิธีการติดต่อสื่อสารที่สวมใส่ได้ เช่น อินเทอร์เน็ตของสิ่งของ (IoT) และแอปพลิเคชันการสื่อสารในรถยนต์ ที่ช่วยให้คนสื่อสารได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในสถานการณ์ที่ต่างกัน

วิธีการติดต่อสื่อสารในอดีต ข้อเสีย

วิธีการติดต่อสื่อสารในอดีตมีการจำกัดและข้อเสียบางอย่าง ต่อไปนี้คือตัวอย่างของวิธีการติดต่อสื่อสารในอดีตและข้อเสียที่เกี่ยวข้อง

 1. จดหมายทางไปรษณีย์ ในอดีต การสื่อสารทางจดหมายทางไปรษณีย์เป็นทางเลือกที่สำคัญ การส่งจดหมายทางไปรษณีย์อาจใช้เวลานานในการมีการตอบกลับหรือสื่อสาร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการขนส่งและการส่งมาถึงที่ปลายทาง

 2. สายโทรเลข การสื่อสารทางสายโทรเลขเป็นวิธีที่ใช้ในอดีต สายโทรเลขสามารถให้การสื่อสารเสียงได้ในระยะไกล แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความสะดวกและความเร็ว เนื่องจากต้องมีการเชื่อมต่อสายโทรเลขที่ซับซ้อนและคอยรอคอยสายว่าง

 3. โทรเลขสายดิน การใช้โทรเลขสายดินในอดีตเป็นวิธีการสื่อสารที่ใช้สายส่วนตัว การสื่อสารผ่านโทรเลขสายดินมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะทางที่จำกัด และการคอยรอคอยที่จะใช้เสียงสำหรับการสื่อสาร

 4. การประชุมและการส่งเอกสารทางอินเทอร์เน็ต ในอดีตการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเอกสารมักจะใช้ห้องประชุมหรือการส่งเอกสารทางอินเทอร์เน็ตผ่านอีเมล การนำเสนอหรือสื่อสารต้องพบปัญหาที่เกี่ยวกับการออกแบบและความสะดวกของการใช้งาน

4 ข้อเสีย การติดต่อสื่อสารในอดีต

ข้อเสียของวิธีการติดต่อสื่อสารในอดีตเป็นไปตามข้อจำกัดของเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย การสื่อสารในอดีตมักเกิดความล่าช้า ความไม่สะดวก และจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่ได้พัฒนามากพอในปัจจุบัน

การสื่อสารสมัยโบราณมีอะไรบ้าง

ในสมัยโบราณมีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของวิธีการสื่อสารในสมัยโบราณ

 1. การใช้สัญลักษณ์และภาพ การใช้สัญลักษณ์และภาพเป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญในสมัยโบราณ ผู้คนใช้สัญลักษณ์เช่นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บนหินหรือผนังเพื่อสื่อความหมาย รวมถึงการใช้ภาพเพื่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น ภาพเขียนบนผืนผ้าหรือรูปภาพบนสิ่งของ

 2. การใช้เครื่องมือเขียน การเขียนเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญในสมัยโบราณ ผู้คนใช้เครื่องมือเขียนเช่นแท็บเล็ตหินหรือต้นกำเนิดของหมึกและกระดาษเพื่อสร้างสื่อสารทางเขียน เช่น การเขียนจดหมายหรือเอกสารทางการ

 3. การใช้พาหะสื่อสาร ในสมัยโบราณมีการใช้พาหะสื่อสารเพื่อส่งต่อข้อมูล ซึ่งสามารถเป็นบุคคลหรือสื่ออื่น ๆ เช่น ผู้สื่อข่าวที่เดินทางเพื่อนำเสนอข้อมูลหรือการส่งข้อความผ่านคนที่เป็นกลาง

 4. การใช้เสียงและการร้องเพลง การใช้เสียงและการร้องเพลงเป็นวิธีการสื่อสารที่มีความสำคัญในสมัยโบราณ ผู้คนใช้เสียงเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงการร้องเพลงที่ใช้สื่อสารเรื่องราวและความรู้สึก

 5. การใช้ข่าวสารผ่านการพาดพิง การใช้การพาดพิงและการแต่งเรื่องเพื่อสื่อสารเป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญในสมัยโบราณ ผู้คนใช้การพาดพิงเพื่อสื่อสารเรื่องราว เช่น การบรรยายเรื่องราวผ่านการแสดงตัวละครหรือการใช้การเต้นท์เพื่อสื่อสารเรื่องราว

อย่างไรก็ตาม วิธีการสื่อสารในสมัยโบราณมีความจำกัดในเรื่องของระยะทางและความสะดวกสบาย รวมถึงการถ่ายทอดข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ส่งผลให้การสื่อสารใช้เวลานานและมีความเรียบง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการในปัจจุบัน

ปัญหาการติดต่อสื่อสารในอดีต

ในอดีตมีปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างของปัญหาที่เกี่ยวข้อง

 1. ระยะทาง การสื่อสารในอดีตมักจำกัดโดยระยะทาง ซึ่งอาจทำให้การสื่อสารล่าช้าและยากลำบากในการเชื่อมต่อกับผู้คนที่อยู่ห่างไกล

 2. ความเร็ว การสื่อสารในอดีตมักเกิดความล่าช้าในเรื่องของความเร็ว ตัวอย่างเช่น การส่งจดหมายทางไปรษณีย์อาจใช้เวลานานในการติดต่อกับผู้รับ และการสื่อสารผ่านสายโทรเลขสามารถใช้เวลาสักระยะเนื่องจากต้องมีการเชื่อมต่อสายโทรเลข

 3. ความสะดวกสบาย ในอดีต การสื่อสารอาจต้องใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและไม่สะดวกในการใช้งาน เช่น การใช้สายโทรเลขที่ต้องมีการปรับปรุงและติดตั้งเพื่อใช้งาน

 4. ความถี่ในการติดต่อสื่อสาร ในอดีต การสื่อสารอาจเกิดปัญหาในเรื่องของความถี่ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความล่าช้าในการตอบกลับ

 5. ความปลอดภัย การสื่อสารในอดีตมีความประสงค์ในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูล การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายหรือแพลตฟอร์มอาจเสี่ยงต่อการแอบแฝงและการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ปัญหาการติดต่อสื่อสารในอดีต

เป็นที่น่าพอใจว่าเทคโนโลยีและวิธีการสื่อสารในปัจจุบันได้ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้และเปิดโอกาสในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ได้รวมถึงความสามารถในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการสื่อสารทางวิดีโอคอลเพื่อเชื่อมต่อกับผู้คนที่อยู่ห่างไกล อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการสื่อสารในปัจจุบัน

เครื่องมือสื่อสารในอดีต

ในอดีตมีเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารกัน นี่คือบางเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในอดีต

 1. สัญญาณเสียง การใช้สัญญาณเสียงเป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญในอดีต ผู้คนใช้เสียงเพื่อสื่อสารกันเอง โดยใช้การพูด หรือการใช้สัญญาณเสียงอื่น ๆ เช่น นกหรือของใช้สัญญาณเสียงเพื่อสื่อสาร

 2. จดหมาย จดหมายเป็นวิธีการสื่อสารทางเขียนที่ใช้ในอดีต ผู้คนสามารถเขียนจดหมายและส่งให้กันเพื่อสื่อสารข้อมูล อาจใช้การส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรือผ่านผู้ส่งของ

 3. สัญญาณไฟ การใช้สัญญาณไฟเป็นวิธีการสื่อสารที่ใช้ในอดีต ผู้คนสามารถใช้สัญญาณไฟเพื่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น การใช้สัญญาณไฟสีต่าง ๆ เพื่อสื่อสารรหัสหรือข้อความ

 4. การใช้ภาพ การใช้ภาพในรูปแบบต่าง ๆ เป็นวิธีการสื่อสารที่ผู้คนใช้ในอดีต เช่น การใช้ภาพเพื่อสื่อความหมายหรือเรื่องราว อาจเป็นการวาดภาพบนผืนผ้าหรือแผ่นหิน

 5. เครื่องมือเขียน การใช้เครื่องมือเขียน เช่น แท็บเล็ตหินหรือต้นกำเนิดของหมึกและกระดาษ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการเขียนต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร

 6. เครื่องมือการนำเสนอ ในอดีตมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือข่าวสาร เช่น การใช้สื่อต่าง ๆ หรือการใช้เครื่องมือเสริมสำหรับการนำเสนอเรื่องราว

เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ใช้ในอดีตเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านี้มีความจำกัดในเรื่องของระยะทางและความสะดวกสบาย เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารในปัจจุบัน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com