อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

150‴ เทคโนโลยีมี อุปกรณ์นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน?

เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษทีผ่านมา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ได้มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นจนสามารถสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึงก็คือ การเรียนรู้ การผลิตและ การใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ ให้เกิดผลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีทำให้สังคมโลกทีเ รียบง่าย กลายเป็นสังคมที่มีการดำรงชีวิตที สลับซับซ้อนมากขึ้น ก่อให้เกิดกระแสแห่งความไร้พรมแดน หรือกระแสโลกาภิวัฒน์ ทีเข้ามาสู่ทุกประเทศอย่าง รวดเร็ว จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นการผสมผสาน 4 ศาสตร์ เข้าด้วยกันได้แก่ อิเล็อทรอ นิกส์ โทรคมนาคม และข่าวสาร (Electronics , Computer ,Telecomunication and Information หรือเรียกย่อๆ ว่า ECTI ) ทำให้สังคมโลกสามารถสื่อสารกันได้ทุกแห่งทั่วโลกอย่างรวดเร็ว สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื อนไหวต่างๆ ได้พร้อมกัน สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจได้ทุกขณะเวลา การลงทุนค้าขาย และธุรกรรมการเงินทได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เทคโน โลยี กำลังทำให้โลกใบนี้ “เล็กลง” ทุกขณะ

เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง เทคโนโลยี ต่างๆ

เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง 20 อย่าง

 1. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
 3. เทคโนโลยีเว็บและการพัฒนาเว็บ
 4. เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
 5. เทคโนโลยีความปลอดภัยของข้อมูล
 6. เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ
 7. เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality)
 8. เทคโนโลยีระบบจำลอง (Simulation Systems)
 9. เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning)
 10. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 11. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
 12. เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)
 13. เทคโนโลยีวิทยุดิจิทัล (Digital Radio)
 14. เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (Automation)
 15. เทคโนโลยีการเข้ารหัสและการถอดรหัส (Encryption and Decryption)
 16. เทคโนโลยีแสงสีอนุพันธ์ (Laser Technology)
 17. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information Systems)
 18. เทคโนโลยีด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Medical and Health Care Technology)
 19. เทคโนโลยีด้านการสร้างภาพและสื่อสาร (Media and Communication Technology)
 20. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Energy Management Technology)

เทคโนโลยีในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีหลากหลายและก้าวครั้งมาก เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ ดังนั้น 20 เทคโนโลยีที่ได้แก่

 1. 5G
 2. AI และ Machine Learning
 3. Cloud Computing
 4. Big Data Analytics
 5. Internet of Things (IoT)
 6. Blockchain
 7. Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)
 8. การจัดการการเรียนรู้ออนไลน์
 9. การทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยผ่านระบบ Cloud Collaboration
 10. การทำงานร่วมกันทีมผ่านระบบ Project Management ออนไลน์
 11. การสื่อสารและการประชุมออนไลน์
 12. การใช้งาน Digital Assistants และ Chatbots
 13. การทำงานด้วย Robotic Process Automation (RPA)
 14. การใช้งานและการเรียนรู้ด้วย Mobile Learning
 15. การสร้างและการแชร์คลิปวิดีโอออนไลน์ผ่านโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอร์และ YouTube
 16. การใช้งาน E-commerce และการทำธุรกรรมออนไลน์
 17. การใช้งาน Digital Wallets และการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
 18. การใช้งานและการแชร์ข้อมูลผ่าน Social Media
 19. การทำงานแบบไร้สาย
 20. การพัฒนา Smart Cities ในการบริหารจัดการทรัพยากรและพัฒนาเมืองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน มีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากมาย ดังนั้น 20 เทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราได้แก่

 1. โทรศัพท์มือถือ
 2. อินเทอร์เน็ตและอีเมล
 3. โซเชียลมีเดีย
 4. โปรแกรมสำหรับสื่อสารแบบออนไลน์ เช่น Line, WhatsApp, Skype, Zoom, Google Meet ฯลฯ
 5. เทคโนโลยีการชำระเงินและธุรกรรมออนไลน์ เช่น เครื่องอ่านบัตรเครดิต การชำระเงินผ่านมือถือ, บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
 6. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เช่น อุปกรณ์สมาร์ทโฮม, อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
 7. แอปพลิเคชันสำหรับการจองและใช้บริการ เช่น Grab, Foodpanda, Lazada, Shopee, Agoda ฯลฯ
 8. แอปพลิเคชันสุขภาพ เช่น แอปพลิเคชันติดตามสุขภาพ, แอปพลิเคชันสำหรับการออกกำลังกาย, แอปพลิเคชันสำหรับการสแกนสารพัดอาหาร
 9. เทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ท เช่น โทรทัศน์สมาร์ททีวี, เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าสมาร์ท, เครื่องทำกาแฟอัตโนมัติ
 10. เทคโนโลยีการช่วยเหลือการขับขี่ เช่น GPS, กล้องหลังรถ, ระบบช่วยเหลือการจอด

อุปกรณ์เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง

อุปกรณ์เทคโนโลยีมีหลากหลายและก้าวครั้งมาก ดังนั้น 20 อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ได้แก่

 1. โทรศัพท์มือถือ
 2. แท็บเล็ต
 3. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊ค
 4. กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ
 5. หูฟังและลำโพง
 6. อุปกรณ์เกมมิ่ง
 7. อุปกรณ์สมาร์ทโฮม เช่น หลอดไฟสมาร์ท, ดอกไม้สมาร์ท, เครื่องปรับอากาศสมาร์ท
 8. อุปกรณ์เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ VOIP, แล็ปท็อปและอุปกรณ์ต่อพ่วงทางโทรศัพท์
 9. อุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราเตอร์, เทเลกราฟ
 10. อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด, อุปกรณ์ความปลอดภัยเครือข่าย
 11. อุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น มอเด็มอินเทอร์เน็ต, โมเด็มสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 12. อุปกรณ์เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายนอก, การ์ดหน่วยความจำ, อุปกรณ์เก็บข้อมูลในรูปแบบของคลาวด์
 13. อุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นเกม เช่น คอนโซลเกมส์, คีย์บอร์ดและเมาส์เกมส์
 14. อุปกรณ์เพื่อการอ่านและเขียน เช่น อีรีดเดอร์, แท็บเล็ตเพื่ออ่านหนังสือ
 15. อุปกรณ์แสดงผล เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์
 16. อุปกรณ์เสริมสำหรับสื่อสาร เช่น ไมค์, ลำโพง, หูฟัง
 17. อุปกรณ์เพื่อการเข้าสู่ระบบ เช่น กุญแจ USB, การ์ดอ่านนิ้วมือ
 18. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ท เช่น โทรทัศน์สมาร์ททีวี, เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าสมาร์ท
 19. อุปกรณ์เพื่อการช่วยเหลือในการขับขี่ เช่น กล้องหลังรถ, ระบบช่วยเหลือการจอดรถ
 20. อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับกีฬาและสุขภาพ เช่น นาฬิกาออกกำลังกายสมาร์ท, เครื่องวัดการกินแคลอรี่

สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีมีหลากหลายและก้าวครั้งมาก ดังนั้น 20 เทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีได้แก่

 1. การสื่อสารออนไลน์
 2. เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบออนไลน์
 3. เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม 4.0
 4. เทคโนโลยีการผลิตแบบเข้ากันได้ (Interoperability)
 5. เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย (Networking)
 6. เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
 7. เทคโนโลยีการค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
 8. เทคโนโลยีการเข้ารหัสและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Encryption and Data Security)
 9. เทคโนโลยีระบบควบคุมและการจัดการอัตโนมัติ (Control and Automation Systems)
 10. เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอ (Image and Video Analysis)
 11. เทคโนโลยีการสร้างและการใช้งานโมเดล 3 มิติ (3D Modeling)
 12. เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Design and Manufacturing)
 13. เทคโนโลยีการติดตามและการจัดการข้อมูลการขนส่ง (Transportation and Logistics Tracking and Management)
 14. เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 15. เทคโนโลยีการบริหารจัดการองค์กร (Organizational Management)
 16. เทคโนโลยีการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิเคราะห์การตลาด (Business Analytics and Market Analysis)
 17. เทคโนโลยีการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 18. เทคโนโลยีการจัดการความเสี่ยงและการป้องกันภัย (Risk Management and Security)
 19. เทคโนโลยีการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ (Application and Web Development)
 20. เทคโนโลยีการสร้างและการใช้งานหุ่นยนต์ (Robotics)

เทคโนโลยี ตัวอย่าง

เทคโนโลยีมีหลากหลายและก้าวครั้งมาก ดังนั้นนี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน:

 1. 5G
 2. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 3. การเรียนรู้แบบเข้าใจตนเอง (Machine Learning)
 4. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
 5. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล (Data Privacy and Security)
 6. การปรับใช้ Blockchain ในการแลกเปลี่ยนและการเงิน
 7. การแบ่งปันข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
 8. โซลาร์เซลล์และพลังงานสีเขียว (Renewable Energy)
 9. การติดตามและจัดการแหล่งเรียนรู้ (Learning Management Systems)
 10. การผลิตที่ยั่งยืนและการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Manufacturing and Design)
 11. เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automated Machinery and Robotics)
 12. การเติบโตของการใช้งานบริการอาหารและออนไลน์ (Food and Online Delivery Services)
 13. วิทยุระบบดิจิตอล (Digital Radio)
 14. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ (Data Analytics and Statistics)
 15. การพัฒนาและการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับเชื่อมต่อและการสื่อสาร
 16. การปรับใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ออนไลน์
 17. การใช้งานภาพจำลองคอมพิวเตอร์และเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Graphics and Gaming)
 18. การใช้งานและการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ (Service Robotics)
 19. การใช้งานระบบแบบคลังข้อมูล (Data Warehousing)
 20. เทคโนโลยีการปรับปรุงสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพออนไลน์ (Healthtech)

อุปกรณ์เทคโนโลยี 10 อย่าง

นี่คืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม 10 อย่าง:

 1. สมาร์ทโฟน (Smartphones)
 2. แท็บเล็ต (Tablets)
 3. คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป (Laptop Computers)
 4. อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Internet)
 5. กล้องวงจรปิด (CCTV)
 6. อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication Devices)
 7. อุปกรณ์เกม (Gaming Consoles)
 8. อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Devices)
 9. หูฟังไร้สาย (Wireless Headphones)
 10. อุปกรณ์โทรทัศน์สมาร์ททีวี (Smart TVs)

เทคโนโลยีในชีวิต ประ จํา วัน 30 อย่าง

นี่คือเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน 30 อย่าง:

 1. สมาร์ทโฟน (Smartphones)
 2. แท็บเล็ต (Tablets)
 3. อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Internet)
 4. อุปกรณ์เชื่อมต่อบลูทูธ (Bluetooth Devices)
 5. โปรแกรมอีเมล์ (Email Programs)
 6. โปรแกรมการแชท (Instant Messaging Programs)
 7. โซเชียลมีเดีย (Social Media)
 8. โปรแกรมวิดีโอคอล (Video Call Programs)
 9. โปรแกรมแชร์ไฟล์ (File Sharing Programs)
 10. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล (Data Privacy and Security)
 11. การซื้อขายออนไลน์ (E-commerce)
 12. บริการสตรีมมิ่งวิดีโอ (Video Streaming Services)
 13. บริการสตรีมมิ่งเพลง (Music Streaming Services)
 14. การจองโรงแรมและการเดินทาง (Hotel and Travel Booking Services)
 15. การใช้งานธนาคารออนไลน์ (Online Banking)
 16. โปรแกรมค้นหาและการนำทาง (Search and Navigation Programs)
 17. ระบบบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Identification Systems)
 18. บริการไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Services)
 19. ระบบติดตามและการจัดการสุขภาพ (Health Tracking and Management Systems)
 20. แอปพลิเคชันการออกกำลังกาย (Fitness Apps)
 21. แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้และการศึกษา (Learning and Education Apps)
 22. ระบบสั่งอาหารออนไลน์ (Online Food Ordering Systems)
 23. บริการจัดส่งอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Delivery Services)
 24. แอปพลิเคชันการช้อปปิ้งออนไลน์ (Online Shopping Apps)
 25. แอปพลิเคชันสำหรับการส่งของและการรับของ (Delivery and Pickup Apps)
 26. บริการสื่อสารเสียงและวิดีโอออนไลน์ (Voice and Video Communication Services)
 27. แอปพลิเคชันการเดินทางและการขนส่ง (Travel and Transportation Apps)
 28. ระบบชำระเงินออนไลน์ (Online Payment Systems)
 29. โปรแกรมการจัดการงาน (Task Management Programs)
 30. โปรแกรมการจัดการเอกสาร (Document Management Programs)

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ คือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล โทรศัพท์ โทรทัศน์ และวิทยุสื่อสาร เป็นต้น

เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติ แก่มวลมนุษย์กล่าวคือเทคโนโลยีเป็นการนำเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ คือเทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัย ทางเศรษฐกิจเป็นสินค้ามีการซื้อขาย ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นสมบัติส่วนรวมของ ชาวโลกมีการเผยแพร่โดยไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใดกล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานรองรับ

เทคโนโลยี คือ

เทคโนโลยีคืออะไร ?

เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น

ลักษณะของเทคโนโลยี สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (Heinich , Molenda and Russell. 1993 : 449)

 1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ ( process ) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ โดยเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่เชื่อถือได้และนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ
 2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต ( product ) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
 3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต ( process and product ) เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการทำงานเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องกับโปรแกรม

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี มีอะไรบ้าง

1.คอมพิวเตอร์

 • ทำงานตามโปรแกรมคำสั่ง เช่น วาดภาพ ตกแต่งภาพ สร้างงานเอกสาร เป็นต้น
 • จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ไฟล์รูปภาพไฟล์เอกสาร ไฟล์เพลง ไฟล์หนัง เป็นต้น
 • ใช้บันทึกไฟล์ต่างๆ ลงแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี
 • ใช้เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น
 • ใช้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

2.สแกนเนอร์

 • อุปกรณ์ซึ่งจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล
sanner
sanner ได้อย่างเดียว
เครื่องสแกน
เครื่องสแกน พร้อมกับถ่ายเอกสารได้

3.กล้องดิจิทัล

 • ถ่ายภาพโดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม
 • แต่งภาพเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสวยงาม
 • สามารถแสดงภาพที่เก็บไว้ทั้งหมดได้
 • ลบภาพที่ไม่ต้องการออกได้
 • ถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอได้
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล

4.อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

 • เป็นที่บรรจุข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เก็บโปรแกรม
 • ข้อมูลต่าง ๆ
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

5.หน่วยความจำแบบแฟลช

 • อุปกรณ์เก็บข้อมูลถาวรสำหรับคอมพิวเตอร์ ที่สามารถลบและเขียนใหม่ได้
 • เคลื่อนย้ายข้อมูลได้สะดวก
หน่วยความจำแบบแฟลช
หน่วยความจำแบบแฟลช พร้อมอุปกรณ์หน่วยความจำอื่น ๆ

6.โทรศัพท์เคลื่อนที่

 • ใช้ติดต่อสื่สาร
 • เก็บข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ตั้งบันทึกเตือนความจำ
 • ใช้ถ่ายภาพ
 • ใช้ฟังเพลง
 • ใช้บันทึกและรับส่งข้อความ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่

7.เครื่องวิทยุ

 • ฟังเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน
 • รับฟังข่าวสารต่างๆ
 • พกพาไปฟังได้ทุกที่

8.โทรทัศน์

 • ใช้ในรับชมเพื่อความบันเทิง
 • รับชมข่าวสารต่างๆในชีวิตประจำวัน
โทรทัศน์
โทรทัศน์

9.แท็บเล็ต

 • เป็นทั้งสมุดและห้องหนังสือเคลื่อนที่
 • ใช้ทำงานแทนคอมพิวเตอร์
 • ใช้ติดต่อสื่อสารและให้ความบันเทิง
 • ใช้หาข้อมูลต่างๆ
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต

10.สมาร์ทวอทช์

 • เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธได้
 • เป็นเครื่องติดตาม GPS
 • เก็บข้อมูลสุขภาพ
 • เป็นเพื่อนเดินทาง

การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 10 ข้อ

 1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
 2. กำหนดรหัสผ่านให้รัดกุม เปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน
 3. ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งาน
 4. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
 5. ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา
 6. ให้ระวังในการคลิกลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ แม้จะส่งมาจากเพื่อน
 7. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์สื่อสารพกพาต่าง ๆ
 8. ศึกษาเทคนิคการหลอกลวงหรือล้วงข้อมูล
 9. ดูแล Wi-Fi ของตน หรือมีการปรับเปลี่ยนบ้าง
 10. ไม่นัดแนะเพื่อพบปะกับบุคคลที่รู้จักทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่บอกผู้ปกครอง
 11. ไม่ส่งรูปหรือข้อมูลส่วนตัวให้กับคนที่รู้จักทางอินเตอร์เน็ต
 12. ไม่ให้ความสนใจหรือตอบโต้กับคนที่ถ้อยคำหยาบคาย
 13. ไม่โหลดสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือเปิดเอกสารจากอีเมล์ของคนที่เราไม่รู้จัก