ปก เทคนิคการจดบันทึก

เทคนิค จดบันทึก รูปแบบตัวอย่างวิธีแบบญี่ปุ่นที่ไม่รู้ 10 วิธี?

เทคนิคการอ่านและการจดบันทึกเพื่อเพิ่มความจำ

การอ่านและการจดบันทึกเป็นเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มความจำและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนี่คือเทคนิคที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มความจำได้

10 ที่คุณสามารถเพิ่มความจำ

 1. การกำหนดจุดมุ่งหมาย ก่อนที่จะอ่านหรือเริ่มเรียนรู้เรื่องใดๆ คุณควรกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าคุณต้องการรู้อะไร เช่น จุดมุ่งหมายของการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มอาจเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆ หรือเพื่อค้นคว้าข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในงานโครงการ เป็นต้น

 2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การอ่านและการเรียนรู้มักจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสม่ำเสมอและความมุ่งมั่น คุณควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ เช่น สร้างพื้นที่ที่เงียบสงบและไม่มีสิ่งรบกวน เปิดไฟหรือใช้แสงธรรมชาติที่เพียงพอ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นกำลังใจในการเรียนรู้

 3. การอ่านแบบร่วมมือ เมื่ออ่านหนังสือหรือข้อมูลใดๆ ลองพูดเสียงออกมาเพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณได้อ่านกับผู้อื่น หรือถ้าคุณไม่สะดวกที่จะพูดเสียงออกมา คุณสามารถเขียนบันทึกสรุปสิ่งที่คุณได้อ่านลงใน สมุด เหมาะสมที่จะเขียนบันทึกเพื่อสรุปสิ่งที่คุณได้อ่านลงในกระดาษหรือสมุดโน้ต เมื่อเขียนบันทึกลงไป จดบันทึกโดยระบุข้อมูลสำคัญ และข้อความที่มีความหมายสำคัญเท่านั้น อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้เทคนิคต่อไปนี้เพื่อช่วยเพิ่มความจำ

 1. สรุปแบบสม่ำเสมอ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการอ่านหรือการเรียนรู้แต่ละครั้ง พยายามสรุปสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เป็นข้อความสั้นๆ หรือสรุปในรูปแบบของแผนภาพความคิด การสรุปจะช่วยเพิ่มความจำโดยการเน้นข้อมูลที่สำคัญและการจัดโครงสร้างความคิด

 2. การใช้สัญลักษณ์และคีย์เวิร์ด ในการจดบันทึก ใช้สัญลักษณ์และคีย์เวิร์ดเพื่อเน้นและบ่งชี้ข้อมูลที่สำคัญ ตัวอย่างเช่นใช้เครื่องหมายหน้าเรื่องหรือเครื่องหมายคำถามสำหรับข้อมูลที่คุณยังไม่เข้าใจ การใช้สัญลักษณ์และคีย์เวิร์ดช่วยให้คุณสามารถสรุปได้โดยอยู่ในรูปแบบที่กระชับและเข้าใจง่าย

 3. การเขียนอีกครั้ง หลังจากคุณได้ทำการอ่านและจดบันทึกแล้ว ลองเขียนสรุปหรือบทความเต็มๆ ที่อธิบายสิ่งที่คุณได้เรียนนเพิ่มความจำ การเขียนอีกครั้งจะช่วยให้คุณฝึกฝนในการจดบันทึกและสร้างความเข้าใจที่มีความลึกมากขึ้น เมื่อคุณเขียนใหม่อีกครั้ง คุณอาจพบว่าคุณเข้าใจและจดบันทึกได้ดีขึ้นเนื่องจากได้ลองปรับแก้และพัฒนาความเข้าใจของคุณในกระบวนการเรียนรู้นั้นๆ

 1. การใช้เทคนิคการจดบันทึกอื่นๆ นอกเหนือจากการเขียนบันทึกเป็นข้อความ คุณยังสามารถใช้เทคนิคการจดบันทึกอื่นๆ เพื่อเพิ่มความจำ เช่นการใช้สีสันและการเขียนด้วยลายมือหรือการสร้างแผนภาพความคิด การใช้เทคนิคเหล่านี้ช่วยสร้างความสนุกสนานและความคล้ายคลึงในการเรียนรู้

 2. การทบทวนและฝึกซ้อม การทบทวนบันทึกที่คุณได้เขียนและเรียนรู้เป็นประจำจะช่วยเพิ่มความจำ คุณสามารถทบทวนบันทึกเพื่อเตือนความจำและตรวจสอบความเข้าใจของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝึกซ้อมการจดบันทึกเพื่อปรับปรุงทักษะในการอ่านและการจดบันทึกของคุณ

 3. การสร้างความเชื่อมโยง เมื่อคุณอ่านหรือจดบันทึก ลองสร้างความเชื่อมโยงกับความรู้ที่มีอยู่แล้วในหัวของคุณเพิ่มความจำได้อีกโดยการสร้างความเชื่อมโยงกับความรู้ที่มีอยู่แล้วในหัวของคุณ อาจมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์กัน ลองสังเกตและสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องราว ตัวอย่างเช่นถ้าคุณอ่านเกี่ยวกับการเรียนรู้ของกางเกงยีนส์ คุณอาจเชื่อมโยงความรู้นี้กับข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้า แรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า หรือสภาพตลาดของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในปัจจุบัน เชื่อมโยงความรู้ช่วยให้คุณสร้างความรู้ใหม่ๆ และเพิ่มความเข้าใจที่มีความหลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

 1. การฝึกความจำ เพื่อเพิ่มความจำในระยะยาว คุณสามารถฝึกความจำของคุณได้โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การฝึกจดบันทึกจากหน่วยความจำของคุณโดยพยายามจดบันทึกสิ่งที่คุณจำไม่ได้ การใช้เทคนิคการจดบันทึกที่มีความระเบียบเรียบร้อย เช่น การจัดกลุ่มข้อมูล การใช้เทคนิคการนับถอยหลัง เป็นต้น

 1. การฝึกออกแบบการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ ลองฝึกการออกแบบการจดบันทึกที่สอดคล้องกับรูปแบบการคิดของคุณ แบ่งส่วนของบันทึกออกเป็นหัวข้อหรือสัปดาห์ เพื่อช่วยให้ข้อมูลมีการจัดเรียงที่เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหาในอนาคต

 2. การฝึกใช้เทคโนโลยี ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน ลองใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความจำ เช่น ใช้แอปพลิเคชันบันทึกและการจดบันทึกออนไลน์ หรือใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสร้างแผนภาพความคิด การใช้เทคโนโลยีช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลและเข้าถึงได้สะดวกขึ้น

 3. การฝึกออกแบบการเรียนรู้ ลองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของคุณเพื่อเพิ่มความจำ ใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่เหมาะกับรูปแบบการคิดของคุณ เช่นการใช้การสนทนากับผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่นการทำกิจกรรมหรือโปรเจกต์เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีความหมายกับคุณ

 4. การฝึกการอ่านและการจดบันทึก ลองใช้เทคนิคการทำความเข้าใจโดยการอ่านอย่างระมัดระวังและตั้งคำถามตนเองในขณะที่คุณอ่าน เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

 1. การสร้างสรรค์ ลองใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ในการจดบันทึก เช่นการเขียนบทความสรุปด้วยคำกลอนหรือเพลง เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความน่าจดจำในกระบวนการเรียนรู้

 2. การทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ทบทวนบันทึกที่คุณได้จดลงในอดีตเป็นประจำ เพื่อรักษาความสดใสของความจำ ทำให้คุณสามารถย้อนกลับมาอ่านและจดจำข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. การใช้เทคนิคการอธิบาย เมื่อคุณจดบันทึก ลองใช้เทคนิคการอธิบายอย่างชัดเจนและระเบียบเรียงข้อมูลให้เป็นลำดับตามเหตุการณ์หรือลำดับเรื่องราว เพื่อช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้ในภายหลัง

 4. การฝึกออกแบบระบบการจดบันทึก ลองฝึกออกแบบระบบหรือกระบวนการการจดบันทึกที่เหมาะสมสำหรับคุณ เช่น การใช้ตารางหรือแผนภาพแม่ผู้ให้การเรียนรู้ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

การอ่านและการจดบันทึกเป็นทักษะที่สำคัญ

เทคนิคการจดบันทึก 03

เทคนิคการจดบันทึก

แนวทางเทคนิคการจดบันทึกที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มความจำได้แก่

 1. สร้างโครงสร้าง ก่อนที่จะเริ่มจดบันทึก สร้างโครงสร้างหรือรูปแบบที่ชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูล เช่น การใช้หัวข้อหลักและหัวข้อย่อย เพื่อให้ข้อมูลมีลำดับและง่ายต่อการค้นหา
 2. ใช้คำสั่งที่ชัดเจน ในการจดบันทึกให้ใช้คำสั่งที่ชัดเจนและกระชับ เขียนลงในบันทึกเพียงสิ่งที่จำเป็นและสรุปข้อมูลให้กระชับ ลดการใช้คำพูดซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
 3. ใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมาย การใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายเพื่อเน้นและกำกับข้อมูลที่สำคัญ ลองใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงความสั้นและสะดวกในการอ่าน เช่น เครื่องหมายหน้าเรื่องหรือเครื่องหมายคำถามสำหรับข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม
 4. ใช้กระดาษหรือเครื่องมือที่เหมาะสม การเลือกใช้กระดาษหรือเครื่องมือเพื่อจดบันทึกที่เหมาะสมสำคัญ เช่น สมุดโน้ต, ไวท์บอร์ดหรือแท็บเล็ต ให้คำนึงถึงความสะดวกและความสามารถในการเขียน โดยเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะกับคุณส่วนตัว
 5. ใช้รูปแบบที่ตอบสนองต่อความคิด ลองใช้รูปแบบที่เข้าใจง่ายและตอบสนองต่อวิธีการคิดของคุณ เช่นการใช้รูปภาพหรือแผนภาพเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล หรือการใช้ข้อความสั้น ๆ เพื่อสรุปแนวคิดหลัก
 6. ใช้สีสันและเนื้อหาทางสัมพันธ์ การใช้สีสันสามารถช่วยเพิ่มความจำได้ ลองใช้สีเนื้อหาทางสัมพันธ์กับความหมายของข้อมูล เช่น ใช้สีสดใสเพื่อเน้นข้อมูลสำคัญหรือสีที่แตกต่างกันเพื่อแยกประเภทข้อมูล
 7. ทำความสะอาดและอัพเดต เมื่อคุณเรียบร้อยกับการจดบันทึก เป็นประจำทำความสะอาดและอัพเดตข้อมูลเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพของบันทึกของคุณ ลบหรือปรับปรุงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สำคัญและเพิ่มข้อมูลใหม่ที่มีความสำคัญ
 8. ทบทวนและใช้บันทึกเป็นอ้างอิง ทบทวนบันทึกของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตือนความจำและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในอนาคต การทบทวนจะช่วยให้คุณย้อนกลับไปสู่ข้อมูลที่คุณได้เรียนรู้และเพิ่มความรู้และความเข้าใจในหัวข้อนี้ เราได้เสนอเทคนิคการจดบันทึกที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มความจำได้แล้ว นี่คือเทคนิคเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้ได้
 9. การสร้างความสัมพันธ์ ลองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่คุณจดบันทึกและความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่แล้ว อาจเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในรูปแบบของแผนภาพความคิดหรือการใช้คำสั่งเชื่อมโยง เช่น การเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้ที่เรียนมาก่อนหน้านี้
 10. การบันทึกเป็นตัวช่วยการเรียนรู้ ใช้บันทึกเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และทบทวนข้อมูล ลองใช้บันทึกเพื่อสร้างคำถามเพิ่มเติมหรือสรุปสิ่งที่คุณต้องการจำ เมื่อคุณใช้บันทึกในการฝึกฝนและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบหรือการแสดงผล
 11. การใช้เทคโนโลยีการจดบันทึก นอกเหนือจากการใช้กระดาษและปากกา ลองใช้เทคโนโลยีในการจดบันทึก เช่นการใช้แอปพลิเคชันบันทึกหรือเครื่องมือดิจิทัลเพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูล นี่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ทุกที่และตลอดเวลา
 12. การแบ่งปันและการสนับสนุน แบ่งปันบันทึกของคุณและสนับสนุนผู้อื่นในการจดบันทึกด้วยกัน เมื่อคุณแลกเปลี่ยนบันทึกหรือแบ่งปันไอเดียกับผู้อื่น คุณสามารถเสริมสร้างความเข้าใจและความจำของคุณเองได้ และเพิ่มความเข้าใจและความจำในผู้อื่นด้วย

 13. การใช้การตรวจสอบและแก้ไข เมื่อคุณทบทวนบันทึกของคุณ ค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและทำการแก้ไขตามความเหมาะสม การตรวจสอบและแก้ไขช่วยให้คุณเป็นผู้ที่มีบันทึกที่เป็นระเบียบและเนื้อหาที่ถูกต้อง
 14. ความสมดุล ความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญในการจดบันทึก ลองรักษาความสมดุลระหว่างการจดบันทึกข้อมูลที่สำคัญและรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและเข้าใจได้ดี
 15. ความสัมพันธ์กับประสบการณ์ชีวิต ทำให้บันทึกของคุณมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ชีวิตของคุณ ลองสังเกตและเชื่อมโยงข้อมูลในบันทึกกับประสบการณ์ที่คุณได้ผ่านมา นี่จะช่วยให้คุณจดจำและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น

การจดบันทึกเป็นกระบวนการส่วนสำคัญในการเพิ่มความจำ โดยการใช้เทคนิคที่เหมาะสม

รูปแบบการจดบันทึกมีอะไรบ้าง

มีรูปแบบการจดบันทึกหลายแบบที่คุณสามารถใช้ได้ ตัวอย่างรูปแบบการจดบันทึกที่น่าสนใจได้แก่

5 รูปแบบการจดบันทึก

 1. บันทึกแบบสมุดโน้ต การใช้สมุดโน้ตเพื่อจดบันทึกข้อมูล สามารถเขียนเป็นข้อความต่อเนื่องหรือเขียนเป็นรายการหัวข้อแยกตามหัวข้อหลักและย่อย
 2. แผนภาพหรือแผนที่ความคิด การสร้างแผนภาพหรือแผนที่ความคิดเพื่อแสดงความสัมพันธ์และโครงสร้างของข้อมูล สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์หรือแอปพลิเคชันสร้างแผนภาพได้
 3. ตารางหรือแผนที่เวลา การใช้ตารางหรือแผนที่เวลาเพื่อจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเวลาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้คุณสามารถติดตามและวางแผนกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีระเบียบ
 4. บันทึกแบบออกแบบ การใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายเพื่อจัดเก็บข้อมูล สามารถใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์เล็กๆ เพื่อแทนความหมายหรือข้อมูลที่สำคัญ
 5. บันทึกเสียงหรือวิดีโอ การบันทึกเสียงหรือวิดีโอเพื่อจดบันทึกความคิดหรือข้อมูลที่สำคัญ สามารถใช้เครื่องมือบันทึกเสียงหรือกล้องวิดีโอบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้

ตัวอย่างการจดบันทึก

ตัวอย่างการจดบันทึกอาจเป็นไปได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่ต้องการจดบันทึก นี่คือตัวอย่างบางส่วน

 1. บันทึกการประชุม จดบันทึกเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม เช่น วันที่และเวลาประชุม ผู้เข้าร่วม หัวข้อการประชุม สรุปสาระสำคัญและคำติชมหรือแนะนำจากผู้เข้าร่วม
 2. บันทึกการอ่านหนังสือ จดบันทึกเกี่ยวกับหนังสือที่คุณอ่าน เช่น ชื่อหนังสือ ผู้เขียน สรุปเนื้อหาหรือแนวคิดที่น่าสนใจ คำคิดเห็นส่วนตัวหรือคำถามที่เกิดขึ้นในขณะอ่าน
 3. บันทึกการเรียน จดบันทึกเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในรายวิชาต่างๆ เช่น สรุปสาระสำคัญ คำอธิบายหรือตัวอย่างที่น่าจดจำ คำถามหรือการทบทวนสำหรับการฝึกฝนเพิ่มเติม
 4. บันทึกการทดลองหรือการวิจัย จดบันทึกเกี่ยวกับขั้นตอนการทดลอง ผลลัพธ์ที่ได้ สรุปข้อมูลหรือข้อสรุปที่เกี่ยวข้อง คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทดลองและอุปกรณ์ที่ใช้
 5. บันทึกประสบการณ์ส่วนตัว จดบันทึกเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณต้องการจดจำ เช่น การเดินทาง กิจกรรมที่เข้าร่วม ความรู้สึก

เทคนิคการจดบันทึก 02

วิธีจดโน๊ตให้น่าอ่าน

เพื่อให้โน้ตของคุณอ่านได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ได้

 1. ใช้หัวข้อและหัวข้อย่อย แบ่งโน้ตออกเป็นส่วนย่อยๆ โดยใช้หัวข้อหลักและหัวข้อย่อย เพื่อให้ข้อมูลมีการจัดเรียงที่เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา
 2. ใช้ข้อความสั้นและกระชับ ลองใช้ประโยคสั้นๆ และคำที่กระชับเพื่อสื่อความหมายโดยตรง หลีกเลี่ยงคำพูดเกินเอกเขนกับเนื้อหา
 3. ใช้รูปแบบและสัญลักษณ์ การใช้รูปแบบต่างๆ เช่น ขีดเส้นใต้หรือหัวข้อย่อยที่เป็นตัวหนังสือใหญ่ เพื่อเน้นและแยกประเภทข้อมูล นอกจากนี้ ใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเพื่อแสดงความสั้นและความสะดวกในการอ่าน
 4. แยกข้อมูลเป็นแท็กหรือประเภท การใช้แท็กหรือประเภทในการจัดบันทึก ช่วยให้คุณสามารถกลับมาอ่านและค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เช่น ใช้แท็ก “คำถาม” เพื่อระบุส่วนที่คุณต้องการสอบถามหรือทบทวนอีกครั้ง
 5. ใช้รายละเอียดและตัวอย่าง เพิ่มรายละเอียดเพื่ออธิบายหรือส่องความเข้าใจเพิ่มเติม และใช้ตัวอย่างเพื่ออธิบายหรือแสดงตัวอย่างในโน้ตของคุณ โดยใช้ตัวอย่างที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่คุณจดบันทึก เช่น ใช้ตัวอย่างการแก้ปัญหาหรือตัวอย่างของผลลัพธ์ที่คุณได้รับจากการทดลอง
 6. ใช้สีสัน การใช้สีสันในโน้ตของคุณช่วยให้ข้อมูลเด่นที่สายตาและดึงดูดความสนใจ เลือกใช้สีที่เหมาะสมกับบรรยากาศหรือประเภทของข้อมูลที่คุณจดบันทึก
 7. อ่านโน้ตของคุณอีกครั้ง เมื่อคุณจบการจดบันทึก อ่านโน้ตของคุณอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความชัดเจน ตรวจสอบว่าข้อมูลมีความเป็นระเบียบและครอบคลุมหรือไม่ และทำการแก้ไขหรือปรับปรุงตามความเหมาะสม
 8. ทบทวนโน้ตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความจำและการเข้าถึงข้อมูลที่ดีขึ้น ทบทวนโน้ตของคุณเป็นประจำเพื่อเพิ่มความรู้สึกที่คุณได้รับจากการอ่านโน้ตและทบทวนข้อมูลที่คุณได้จดบันทึก

ใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อจดโน้ตให้น่าอ่าน อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของโน้ตไม่ได้อยู่ที่การเขียนหรือรูปแบบเท่านั้น แต่อยู่ที่การใช้โน้ตเป็นเครื่องมือในการเก็บรักษาความรู้และความคิด

การจดบันทึกแบบญี่ปุ่น

การจดบันทึกแบบญี่ปุ่นมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเรียกว่า “和歌” (วากะ) ซึ่งเป็นรูปแบบของกลอนสั้นที่เป็นที่นิยมในวรรณกรรมญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการจดบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่นด้วย นี่คือตัวอย่างการจดบันทึกแบบญี่ปุ่น

4 การจดบันทึก แบบญี่ปุ่น

 1. 和歌 (วากะ) เป็นรูปแบบกลอนสั้นที่ประกอบด้วย 5-7-5-7-7 พยางค์ โดยจัดเรียงเป็นบทสามวรรค ในแต่ละวรรคจะประกอบด้วยจำนวนพยางค์และสัมผัสที่กำหนดไว้เป็นลำดับ
 2. 日記 (นิคิ) เป็นการจดบันทึกประจำวันที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และความรู้สึกของผู้เขียน บันทึกประสบการณ์ที่สำคัญ และเน้นการตระหนักถึงรายละเอียดที่เล็กๆ น้อยๆ
 3. 詠嘆文 (เอ็งทันบุん) เป็นการเขียนบันทึกที่มีลักษณะของการสะท้อนความรู้สึกหรือความตื่นเต้นจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ผู้เขียนพบเจอ
 4. 書簡 (ชอคัน) เป็นการจดบันทึกทางการจดหมายระหว่างบุคคลที่มีความสำคัญกันและกัน แสดงความรู้สึก และสื่อสารในรูปแบบของอักษร

การจดบันทึกแบบญี่ปุ่นมีรูปแบบการจดบันทึกที่หลากหลายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีอื่นๆ ของญี่ปุ่นด้วย สำหรับการจดบันทึกแบบญี่ปุ่น เราได้พูดถึงรูปแบบที่สำคัญและแตกต่างอย่างมาก หากคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการจดบันทึกญี่ปุ่น คุณอาจต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวรรณกรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในระดับลึกขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาหนังสือหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับรูปแบบการจดบันทึกญี่ปุ่นได้เพื่อศึกษาเพิ่มเติม

วิธี จด โน๊ ให้น่าอ่าน GoodNote

การจดโน้ตให้น่าอ่านในแอป GoodNotes มีขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเครื่องมือเขียนที่เหมาะสม GoodNotes มีหลากหลายเครื่องมือเขียนที่คุณสามารถใช้ได้ เลือกเครื่องมือที่คุณชอบ เช่น ปากกาหรือปากกาดิจิตอล เพื่อการเขียนที่สะดวกและเข้าใจง่าย
 2. ใช้หัวข้อและหัวข้อย่อย การแบ่งโน้ตออกเป็นหัวข้อและหัวข้อย่อยช่วยให้ข้อมูลมีการจัดเรียงที่เป็นระเบียบและง่ายต่อการอ่าน ใช้หัวข้อเพื่อแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆ และใช้หัวข้อย่อยเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. ใช้รูปแบบและสัญลักษณ์ GoodNotes มีเครื่องมือให้คุณสามารถใส่สีสัน สร้างแบบเส้น และเพิ่มสัญลักษณ์ในโน้ตของคุณได้ ใช้รูปแบบและสัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อเน้นและทำให้ข้อมูลของคุณมีความชัดเจน
 4. ใช้การจัดหน้าและการเรียงลำดับ เพื่อให้โน้ตของคุณอ่านได้ง่าย ใช้การจัดหน้าและการเรียงลำดับข้อมูลที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างหน้าใหม่ หรือใช้เครื่องมือใน GoodNotes เพื่อจัดการโน้ตแบบเป็นรายการ
 5. ใช้รูปภาพและตัวอย่าง เพิ่มความน่าสนใจให้กับโน้ตของคุณโดยเพิ่มรูปภาพหรือตัวอย่าง

เทคนิคการจดบันทึก 01

ตัวอย่างการจดบันทึกการฟัง

นี่คือตัวอย่างการจดบันทึกการฟัง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2023 เวลา: 10:00 – 11:30 น.

บันทึกการฟังบรรยากาศงานสัมมนา “การนำเสนอเทคนิคการตลาดออนไลน์”

 • วิทยากร คุณชนินทร์ สมานวิทย์
 • หัวข้อ การใช้โซเชียลมีเดียในการตลาดออนไลน์

จุดสำคัญที่จดบันทึก

 1. การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เพื่อดึงดูดผู้ติดตาม
 2. การใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. การวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย
 4. การวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของเรา
 5. การวัดผลและการติดตามความสำเร็จของการใช้โซเชียลมีเดียในการตลาด

สรุป การฟังบรรยากาศงานสัมมนาเกี่ยวกับการนำเสนอเทคนิคการตลาดออนไลน์ คุณชนินทร์ได้กล่าวถึงความสำคัญของการใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาดออนไลน์ ความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากการฟังนี้จะช่วยให้เราสามารถพัฒนากลยุทธ์และเพิ่มผลตอบรับในการตลาดของเรา

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com