คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สั้นๆ 350 สู้ชีวิตคิดบวกกินใจรู้แล้วอย่างฮา?

คําคมชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก

“ชีวิตคือการเดินทางที่ไม่มีทางกลับ ดังนั้นต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆ และคิดบวกเสมอ เพราะความคิดบวกจะช่วยให้เรามีกำลังในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต”

หมายความว่า ชีวิตคือการเดินทางที่เราต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความยากลำบากอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราต้องเน้นในการคิดบวกและมองด้านบวกของสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยให้เรามีกำลังในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรมองข้ามปัญหาหรือเรื่องยากลำบาก แต่จะต้องหาวิธีในการแก้ไขปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอุปสรรคต่อไปในชีวิตของเรา ดังนั้น คิดบวกเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการสู้ชีวิตและเติบโตอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเรา

 1. ชีวิตมีแต่ความเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นเราควรทำให้ความเป็นไปไม่ได้นั้นกลายเป็นความเป็นไปได้
 2. ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณมุ่งมั่นและพยายามอย่างหนัก
 3. อดทนกับความยากลำบากเพื่อได้สิ่งที่คุณต้องการ
 4. ความคิดบวกเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตและพัฒนา
 5. อย่าให้ความล้มเหลวของคุณทำให้คุณย่ำแย่และเหลือเกิน
 6. เปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
 7. จงก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะต้องผ่านอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง
 8. รู้จักสัมผัสสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณและสามารถสร้างความสุขได
 9. ความคิดบวกเป็นการเตรียมตัวเผชิญหน้ากับความยากลำบาก
 10. อย่ายอมแพ้ ทุกความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต
 11. ต้องการความสำเร็จ ต้องยอมรับความล้มเหลวและพยายามอีกครั้ง
 12. อย่าเป็นที่หวังผลที่ดีโดยที่ไม่ลงมือทำ
 13. อย่าเกลียดชีวิต สัมผัสชีวิตและมองด้วยสายตาที่ดี
 14. ความคิดบวกช่วยให้เราเห็นโอกาสและศักย์ในทุกสถานการณ์
 15. อย่างามารถหันหลังไปจากความ
 16. เมื่อคุณมีความสุข คุณมีพลังในการช่วยเหลือผู้อื่น
 17. ความคิดบวกช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเราเอง
 18. รู้จักฟังเสียงในใจของคุณและตามใจของคุณ
 19. ไม่มีใครเดินทางไปยังจุดหมายโดยไม่ผ่านการทดสอบและความยากลำบาก
 20. คิดบวกเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จ
 21. อย่ายอมแพ้กับความสูญเสีย เราสามารถเรียนรู้และเจริญไปพร้อมกันได้
 22. การมีความคิดบวกช่วยเปลี่ยนแปลงและเติบโตเป็นเรื่องง่าย
 23. การสร้างสิ่งใหม่ๆ อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเราเอง
 24. สิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อในตัวเราเอง
 25. การทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอาจทำให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ไม่เคยคิด
 26. ทุกคนมีปัญหา แต่ไม่ใช่ทุกคนก็มีความตั้งใจในการแก้ไข
 27. ความคิดบวกช่วยเปิดประตูให้กับโอกาสและสิ่งที่ดี
 28. จงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่
 29. การเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญ และการคิดบวกจะช่วยให้คุณมีกำลังในการเริ่มต้นใหม่
 30. อย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับสังคม
 31. ความคิดบวกช่วยให้เรามองด้วยแง่มุ่งหน้าและเติบโต
 32. การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่การต่อสู้กับมันนั้นเป็นเรื่องที่คุณสามารถควบคุมได้
 33. อย่าเสียสละความสุขของคุณเพื่อตอบโต้ต่อความต้องการของผู้อื่น
 34. ความคิดบวกช่วยให้เรามีสมาธิและสร้างสรรค์
 35. การเรียนรู้จากความล้มเหลวเป็นเรื่องสำคัญในการเติบโต
 36. อย่าหยุดตามหาความสุข แม้ว่าอาจต้องผ่านทางที่ยากลำบาก
 37. อย่าเชื่อว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งใดได้ คุณสามารถทำได้ทุกสิ่งที่คุณตั้งใจ
 38. ความเชื่อมั่นในตัวเราเองช่วยสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่
 39. การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งที่สำคัญในการคิดบวก
 40. ความเป็นไปได้เป็นเรื่องสำคัญในการเติบโตและประสบความสำเร็จ
 41. อย่ามองข้ามสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหา
 42. การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องสำคัญในการเติบโตและประสบความสำเร็จ
 43. อย่าเสียสละความสุขของคุณเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข
 44. ความคิดบวกช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัว
 45. การอดทนและคิดบวกช่วยให้เรามีกำลังในการเผชิญหน้ากับความยากลำบาก
 46. อย่ามองข้ามโอกาส เพราะโอกาสนั้นมีอยู่ทุกที่
 47. ความเป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีกำลังในการเปลี่ยนแปลง
 48. อย่าเชื่อว่าคุณต้องเป็นใครสักคนในการสำเร็จ คุณสามารถสร้างความสำเร็จเองได้
 49. ความคิดบวกช่วยให้เรามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์
 50. อย่าเสียความหวัง เพราะความหวังนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการเติบโตและประสบความสำเร็จ
 51. ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ถ้าเรามุ่งมั่นและพยายามอย่างหนัก
 52. อดทนกับความยากลำบากเพื่อได้สิ่งที่คุณต้องการ
 53. ความคิดบวกเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตและพัฒนา
 54. ชีวิตมีแต่ความเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นเราควรทำให้ความเป็นไปไม่ได้นั้นกลายเป็นความเป็นไปได้
 55. อย่าให้ความล้มเหลวของคุณทำให้คุณย่ำแย่และเหลือเกิน
 56. เปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
 57. จงก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะต้องผ่านอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง
 58. รู้จักสัมผัสสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณและสามารถสร้างความสุขได้
 59. ความคิดบวกเป็นการเตรียมตัวเผชิญหน้ากับความยากลำบาก
 60. อย่ายอมแพ้ ทุกความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต
 61. ต้องการความสำเร็จ ต้องยอมรับความล้มเหลวและพยายามอีกครั้ง
 62. อย่าเป็นที่หวังผลที่ดีโดยที่ไม่ลงมือทำ
 63. อย่าเกลียดชีวิต สัมผัสชีวิตและมองด้วยสายตาที่ดี
 64. ความคิดบวกช่วยให้เราเห็นโอกาสและศักย์ในทุกสถานการณ์
 65. อย่างามารถหันหลังไปจากความ
 66. เมื่อคุณมีความสุข คุณมีพลังในการช่วยเหลือผู้อื่น
 67. ความคิดบวกช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเราเอง
 68. รู้จักฟังเสียงในใจของคุณและตามใจของคุณ
 69. ไม่มีใครเดินทางไปยังจุดหมายโดยไม่ผ่านการทดสอบและความยากลำบาก
 70. คิดบวกเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จ
 71. อย่ายอมแพ้กับความสูญเสีย เราสามารถเรียนรู้และเจริญไปพร้อมกันได้
 72. การมีความคิดบวกช่วยเปลี่ยนแปลงและเติบโตเป็นเรื่องง่าย
 73. การสร้างสิ่งใหม่ๆ อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเราเอง
 74. สิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อในตัวเราเอง
 75. การทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอาจทำให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ไม่เคยคิด
 76. ทุกคนมีปัญหา แต่ไม่ใช่ทุกคนก็มีความตั้งใจในการแก้ไข
 77. ความคิดบวกช่วยเปิดประตูให้กับโอกาสและสิ่งที่ดี
 78. จงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่
 79. การเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญ และการคิดบวกจะช่วยให้คุณมีกำลังในการเริ่มต้นใหม่
 80. อย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับสังคม
 81. ความคิดบวกช่วยให้เรามองด้วยแง่มุ่งหน้าและเติบโต
 82. การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่การต่อสู้กับมันนั้นเป็นเรื่องที่คุณสามารถควบคุมได้
 83. อย่าเสียสละความสุขของคุณเพื่อตอบโต้ต่อความต้องการของผู้อื่น
 84. ความคิดบวกช่วยให้เรามีสมาธิและสร้างสรรค์
 85. การเรียนรู้จากความล้มเหลวเป็นเรื่องสำคัญในการเติบโต
 86. อย่าหยุดตามหาความสุข แม้ว่าอาจต้องผ่านทางที่ยากลำบาก
 87. อย่าเชื่อว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งใดได้ คุณสามารถทำได้ทุกสิ่งที่คุณตั้งใจ
 88. ความเชื่อมั่นในตัวเราเองช่วยสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่
 89. การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งที่สำคัญในการคิดบวก
 90. ความเป็นไปได้เป็นเรื่องสำคัญในการเติบโตและประสบความสำเร็จ
 91. อย่ามองข้ามสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหา
 92. การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องสำคัญในการเติบโตและประสบความสำเร็จ
 93. อย่าเสียสละความสุขของคุณเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข
 94. ความคิดบวกช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัว
 95. การอดทนและคิดบวกช่วยให้เรามีกำลังในการเผชิญหน้ากับความยากลำบาก
 96. อย่ามองข้ามโอกาส เพราะโอกาสนั้นมีอยู่ทุกที่
 97. ความเป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีกำลังในการเปลี่ยนแปลง
 98. อย่าเชื่อว่าคุณต้องเป็นใครสักคนในการสำเร็จ คุณสามารถสร้างความสำเร็จเองได้
 99. ความคิดบวกช่วยให้เรามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์
 100. อย่าเสียความหวัง เพราะความหวังนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ

 1. ชีวิตไม่ได้ให้เราสิ่งที่ต้องการเสมอไป แต่มันจะให้เราสิ่งที่เราจำเป็นต้องการ
 2. การสำเร็จไม่ได้มาจากการทำงานเพียงครั้งเดียว แต่มาจากการลงมือทำซ้ำๆ และฝึกฝนตลอดเวลา
 3. อย่าลืมต้องมองด้วยสายตาที่ดี และเติมเต็มชีวิตด้วยความสุข
 4. ความสำเร็จไม่ใช่ว่าต้องเป็นเรื่องของคนอื่นเท่านั้น แต่มันอยู่ในการตั้งเป้าหมายและลุกขึ้นมาทำงานเพื่อมัน
 5. อย่าเสียเวลาในการหาข้อบกพร่องของคนอื่น แต่ลองสำรวจความคิดเห็นและความคิดของตนเองดูก่อน
 6. คุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณได้ แต่คุณสามารถควบคุมวิธีการตอบสนองกับสิ่งนั้น
 7. อย่ากลัวการล้มเหลว แต่อย่าลืมเรียนรู้และเติบโตจากการล้มเหลวนั้น
 8. ความคิดบวกช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสและศักย์ในทุกสถานการณ์
 9. มุ่งหน้าไปสู่ปัญหาและอย่าลืมเรียนรู้จากปัญหานั้น
 10. ความสำเร็จไม่ใช่ว่าต้องเกิดขึ้นภายในแต่คืนเดียว แต่มันอาจใช้เวลาหลายปีก่อนที่จะมาถึง
 11. ความคิดบวกช่วยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเราเองได้
 12. การตั้งเป้าหมายชัดเจนช่วยเราเติบโตและเป็นที่ปรึกษาได้
 13. การทำสิ่งที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องที่มีค่ามาก
 14. อย่าประพฤติตนเป็นพวก เป็นตัวแทนของตนเองและทำสิ่งที่ทำให้ตนเองรู้สึกดี
 15. ความอดทนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเป็นคนประสบความสำเร็จ
 16. ความเป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจและเปิดโอกาส
 17. ให้ความสำคัญกับเวลา เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีวันคืนค่าได้
 18. ความคิดบวกช่วยให้เรามีแรงจูงใจและพลังในการเปลี่ยนแปลง
 19. อย่ากลัวที่จะถูกปฏิเสธ แต่ลองมองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุง
 20. ความคิดบวกช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่ดีและมั่นคง
 21. อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีค่า เราต้องมองหาสิ่งที่สำคัญและสร้างสรรค์
 22. การเริ่มต้นที่เล็กๆ น้อยๆ ย่อมเป็นเรื่องสำคัญในการเติบโตและประสบความสำเร็จ
 23. ความพยายามและการทำงานหนักเป็นเครื่องมือสำคัญในการเติบโตและประสบความสำเร็จ
 24. อย่ามองข้ามความสำคัญของคนรอบข้าง พวกเขาอาจมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ
 25. ความเชื่อมั่นในตัวเราเองช่วยสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต
 26. การเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาตนเอง
 27. การมองโลกในแง่บวกช่วยให้เรามีทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
 28. อย่าเสียสละความสุขของคุณเพื่อตอบโต้ต่อความต้องการของผู้อื่น
 29. การพัฒนาทักษะใหม่ๆ เป็นเรื่องสำคัญในการเติบโตและประสบความสำเร็จ
 30. ความสำเร็จไม่ได้มาจากความเฉียบขาดเพียงอย่างเดียว แต่มันต้องมาจากการประสบปัญหาและเรียนรู้จากมัน
 31. ความคิดบวกช่วยเรามองเห็นโอกาสและแรงบันดาลใจในสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
 32. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้เรามีแผนการและวิธีการทำงานที่ดีขึ้น
 33. ความคิดบวกช่วยให้เรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตนเอง
 34. อย่าปล่อยให้ความกลัวของคุณขวางทางสู่ความสำเร็จของคุณ
 35. การเป็นคนมีความสุขและอยู่กับคนที่คุณรักช่วยเสริมสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิต
 36. การทำสิ่งที่ชอบช่วยให้เรามีความสุขและทำให้เราทำงานได้ดีขึ้น
 37. อย่าประมาทในการตัดสินใจ แต่ต้องมีความมั่นใจในตัวเองและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างถูกต้อง
 38. ความเป็นจริงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่ดี
 39. ความอดทนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเป็นคนประสบความสำเร็จ
 40. ความคิดบวกช่วยเรามองเห็นโอกาสและศักย์ในทุกสถานการณ์
 41. การตั้งเป้าหมายชัดเจนและมีแผนการเตรียมตัวเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสำเร็จ
 42. การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาดเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาตนเอง
 43. อย่าประมาทในการลงมือทำ ทำตามที่เราเชื่อว่าถูกและตั้งใจทำให้สำเร็จ
 44. การพัฒนาทักษะใหม่ๆ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ
 45. การอดทนและคิดบวกช่วยให้เรามีกำลังในการเผชิญหน้ากับความยากลำบาก
 46. อย่ามองข้ามโอกาส เพราะโอกาสนั้นมีอยู่ทุกที่
 47. ความเป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีกำลังในการเปลี่ยนแปลง
 48. อย่าเชื่อว่าคุณต้องเป็นใครสักคนในการสำเร็จ คุณสามารถสร้างความสำเร็จเองได้
 49. ความคิดบวกช่วยให้เรามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์
 50. อย่าเสียความหวัง เพราะความหวังนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

แคปชั่นพลังชีวิต

 1. “ควบคุมพลังชีวิตของคุณเพื่อบรรลุความฝัน”
 2. “ให้พลังชีวิตนำทางคุณไปสู่ด้านบวกและแสงสว่าง”
 3. “พลังชีวิตของคุณคือกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพภายในของคุณ”
 4. “เชื่อมต่อกับพลังชีวิตของคุณและค้นพบจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณ”
 5. “พลังชีวิตของคุณเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการแสดงความปรารถนาของคุณ”
 6. “โอบกอดพลังชีวิตของคุณและปล่อยให้มันนำคุณไปสู่ความยิ่งใหญ่”
 7. “พลังชีวิตของคุณคือพลังงานที่ขับเคลื่อนความฝันของคุณ”
 8. “หล่อเลี้ยงพลังชีวิตของคุณและเฝ้าดูขณะที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณ”
 9. “ปรับแต่งพลังชีวิตของคุณและปลดปล่อยความแข็งแกร่งภายในของคุณ”
 10. “พลังชีวิตของคุณคือแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคุณ”
 11. “ให้พลังชีวิตนำทางคุณไปสู่ความสุขและความสมหวัง”
 12. “พลังชีวิตของคุณคือรากฐานที่คุณสามารถสร้างชีวิตที่สมบูรณ์ได้”
 13. “เชื่อมต่อกับพลังชีวิตของคุณและค้นพบพลังแห่งการรักตนเอง”
 14. “พลังชีวิตของคุณคือพลังที่ขับเคลื่อนคุณไปสู่ความสำเร็จ”
 15. “โอบกอดพลังชีวิตของคุณและปล่อยให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณยิ่งใหญ่”
 16. “พลังชีวิตของคุณคือประกายไฟที่จุดประกายความหลงใหลและจุดมุ่งหมายของคุณ”
 17. “หล่อเลี้ยงพลังชีวิตของคุณและเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณ”
 18. “ปรับแต่งพลังชีวิตของคุณและค้นหาความกล้าหาญที่จะไล่ตามความฝันของคุณ”
 19. “พลังชีวิตของคุณคือกุญแจไขความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณ”
 20. “ให้พลังชีวิตนำทางคุณไปสู่ความสงบและความสามัคคีภายใน”
 21. “พลังชีวิตของคุณคือพลังที่ทำให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคไปได้”
 22. “โอบกอดพลังชีวิตของคุณและปล่อยให้มันนำคุณไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณ”
 23. “พลังชีวิตของคุณคือรากฐานที่คุณสามารถสร้างชีวิตที่มีความหมายได้”
 24. “เชื่อมต่อกับพลังชีวิตของคุณและค้นพบความสุขของการใช้ชีวิตในช่วงเวลาปัจจุบัน”
 25. “พลังชีวิตของคุณคือพลังงานที่ขับเคลื่อนคุณไปสู่การเติบโตส่วนบุคคล”
 26. “หล่อเลี้ยงพลังชีวิตของคุณและเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ”
 27. “ปรับแต่งพลังชีวิตของคุณและค้นหาความแข็งแกร่งภายในเพื่อเอาชนะความท้าทาย”
 28. “พลังชีวิตของคุณคือกุญแจไขสัญชาตญาณและภูมิปัญญาภายในของคุณ”
 29. “ให้พลังชีวิตนำทางคุณไปสู่ชีวิตที่มีเป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จ”
 30. “พลังชีวิตของคุณคือพลังงานที่เติมพลังให้กับความยืดหยุ่นและความอุตสาหะของคุณ”
 31. “โอบกอดพลังชีวิตของคุณและปล่อยให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกใบนี้”
 32. “พลังชีวิตของคุณคือประกายไฟที่จุดไฟและความหลงใหลในตัวคุณ”
 33. “หล่อเลี้ยงพลังชีวิตของคุณและเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงความคิดและมุมมองต่อชีวิตของคุณ”
 34. “ปรับให้เข้ากับพลังชีวิตของคุณและค้นหาความกล้าหาญที่จะเสี่ยงและไล่ตามความฝันของคุณ”
 35. “พลังชีวิตของคุณคือกุญแจไขไปสู่ความสงบและความสุขภายในตัวคุณ”
 36. “ให้พลังชีวิตนำทางคุณไปสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมั่งคั่ง”
 37. “พลังชีวิตของคุณคือพลังงานที่ขับเคลื่อนคุณไปสู่การเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพ”
 38. “โอบรับพลังชีวิตของคุณและปล่อยให้มันนำคุณไปสู่ชีวิตที่เที่ยงแท้และมีเป้าหมาย”
 39. “พลังชีวิตของคุณคือรากฐานที่คุณสามารถสร้างชีวิตที่มีความหมายและเติมเต็มได้”
 40. “หล่อเลี้ยงพลังชีวิตของคุณและเฝ้าดูในขณะที่มันเปลี่ยนความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น”
 41. “ปรับให้เข้ากับพลังชีวิตของคุณและค้นหาความแข็งแกร่งภายในเพื่ออดทนต่อความท้าทายและความพ่ายแพ้”
 42. “พลังชีวิตของคุณคือกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย”
 43. “ให้พลังชีวิตนำทางคุณไปสู่ชีวิตแห่งความสุข ความรัก และความอุดมสมบูรณ์”
 44. “พลังชีวิตของคุณคือพลังงานที่ขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และจินตนาการของคุณ”
 45. “โอบกอดพลังชีวิตของคุณและปล่อยให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกรอบตัวคุณ”
 46. “พลังชีวิตของคุณคือประกายไฟที่จุดประกายความหลงใหล เป้าหมาย และแรงผลักดันของคุณ”
 47. “หล่อเลี้ยงพลังชีวิตของคุณและเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณ”
 48. “ปรับให้เข้ากับพลังชีวิตของคุณและค้นหาความกล้าหาญที่จะก้าวออกจากเขตสบาย ๆ ของคุณและไล่ตามความฝันของคุณ”
 49. “พลังชีวิตของคุณคือรากฐานที่คุณสามารถสร้างชีวิตที่มีความหมาย ความสมหวัง และจุดมุ่งหมาย”
 50. “ให้พลังชีวิตนำทางคุณไปสู่ชีวิตที่มีความสำคัญ ผลกระทบ และมรดกตกทอด”

คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ

 1. “เชื่อว่าคุณทำได้ คุณก็มาถึงครึ่งทางแล้ว” – ธีโอดอร์ รูสเวลต์
 2. “เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลก” – มหาตมะ คานธี
 3. “ชีวิตคือ 10% ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา และ 90% ของการตอบสนองของเรา” – ชาร์ลส์ อาร์. สวินดอลล์
 4. “ท้ายที่สุดแล้ว เราแค่เสียใจกับโอกาสที่เราไม่ได้รับ” – ลูอิส แคร์โรลล์
 5. “จงเป็นตัวของตัวเอง คนอื่นถูกพรากไปแล้ว” – ออสการ์ ไวลด์
 6. “วิธีเดียวที่จะทำผลงานได้ดีคือการรักในสิ่งที่คุณทำ” – สตีฟ จ็อบส์
 7. “วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือการสร้างมันขึ้นมา” – ปีเตอร์ ดรักเกอร์
 8. “ความสุขไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูป มันมาจากการกระทำของคุณเอง” – ทะไลลามะ
 9. “ความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุด ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ความกล้าหาญที่จะทำต่อไปต่างหากที่สำคัญ” – วินสตัน เชอร์ชิลล์
 10. “สิ่งเดียวที่จำเป็นสำหรับชัยชนะของความชั่วร้ายคือการที่คนดีไม่ทำอะไรเลย” – เอ็ดมันด์ เบิร์ก
 11. “ถ้าอยากมีชีวิตที่มีความสุข ให้ผูกไว้กับเป้าหมาย ไม่ใช่ผู้คนหรือสิ่งของ” – อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
 12. “อย่าดูนาฬิกา ทำในสิ่งที่มันทำ ทำต่อไป” – แซม เลเวนสัน
 13. “คุณพลาด 100% ของช็อตที่คุณไม่ได้ถ่าย” – เวย์น เกรตซกี้
 14. “ถ้าคุณไม่ยืนหยัดเพื่อบางสิ่ง คุณจะล้มทุกสิ่ง” – มัลคอล์ม X
 15. “การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่.” – แฟรงค์ ซินาตรา
 16. “ฉันเปลี่ยนทิศทางลมไม่ได้ แต่ฉันปรับใบเรือให้ไปถึงจุดหมายได้เสมอ” – จิมมี่ ดีน
 17. “อย่าไปในที่ที่มีทางนำไปสู่ ​​ให้ไปในที่ที่ไม่มีทางเดินและทิ้งรอยไว้” – ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน
 18. “ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณปีนขึ้นไปได้สูงแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าคุณสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไร” – รอย ที. เบ็นเน็ตต์
 19. “ความรุ่งเรืองที่สุดของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้ม แต่คือการลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้ม” – เนลสัน แมนเดลา
 20. “ถ้าอยากยกตัวเองขึ้น จงยกคนอื่น” – บุ๊คเกอร์ ที. วอชิงตัน
 21. “ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวในการตระหนักรู้ในวันพรุ่งนี้ คือความสงสัยของเราในวันนี้” – แฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์
 22. “คุณไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนจุดเริ่มต้นได้ แต่คุณสามารถเริ่มต้นจากจุดที่คุณอยู่และเปลี่ยนจุดสิ้นสุดได้” – ซี.เอส. ลูอิส
 23. “ไม่สำคัญว่าคุณจะก้าวช้าแค่ไหน ตราบใดที่คุณไม่หยุด” – ขงจื๊อ
 24. “ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนอื่นๆ ไม่ใช่การขาดความแข็งแกร่ง ไม่ใช่การขาดความรู้ แต่คือการขาดความตั้งใจ” – วินซ์ ลอมบาร์ดี
 25. “ทำในสิ่งที่คุณทำได้ กับสิ่งที่คุณมี ในที่ที่คุณอยู่” – ธีโอดอร์ รูสเวลต์
 26. “จงเชื่อมั่นในตัวเองและสิ่งที่คุณเป็น จงรู้ว่ามีบางสิ่งในตัวคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคใดๆ” – คริสเตียน ดี. ลาร์สัน
 27. “วิธีเดียวที่จะมีวันที่ดีคือการเริ่มต้นด้วยทัศนคติเชิงบวก” – ไม่ทราบ
 28. “ความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง” – เพลโต
 29. “อย่ารอโอกาส จงสร้างมันขึ้นมา” – ไม่ทราบ
 30. “สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับเป้าหมายคือเรื่องราวที่คุณเล่าให้ตัวเองฟัง” – จอร์แดน เบลฟอร์ต
 31. “วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาตัวเองคือการเสียสละตัวเองในการรับใช้ผู้อื่น” – มหาตมะ คานธี
 32. “วันที่เสียไปมากที่สุด คือวันที่ไม่มีเสียงหัวเราะ” – อี. อี. คัมมิงส์
 33. “เมื่อวานคือประวัติศาสตร์ พรุ่งนี้คือความลึกลับ วันนี้คือของขวัญจากพระเจ้า ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเรียกมันว่าปัจจุบัน” – บิล คีน
 34. “โอกาสมักถูกปลอมแปลงเป็นงานหนัก ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่รู้จักมัน” – แอน แลนเดอร์ส
 35. “ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการเป็นตัวของตัวเอง…ในโลกที่พยายามทำให้คุณเหมือนคนอื่น” – ไม่ทราบ
 36. “ความสุขไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นการเดินทาง” – ซิกซิกลาร์
 37. “จุดมุ่งหมายของชีวิตของเราคือการมีความสุข” – ทะไล ลามะ
 38. “เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เวลาที่ดีที่สุดรองลงมาคือตอนนี้” – สุภาษิตจีน
 39. “อย่านับวัน ให้นับวัน” – มูฮัมหมัด อาลี
 40. “คิดบวก ทำงานหนัก และทำให้สำเร็จ” – ไม่ทราบ
 41. “คนเดียวที่คุณถูกกำหนดให้เป็นคือคนที่คุณตัดสินใจจะเป็น” – ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน
 42. “ถ้าคุณอยากมีความสุข จงเป็น” – ลีโอ ตอลสตอย
 43. “ยิ่งรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่ ความชัดเจนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ความรู้ในตัวเองไม่มีวันสิ้นสุด” – จิดดู กฤษณมูรติ
 44. “ความสำเร็จคือการสะดุดจากความล้มเหลวไปสู่ความล้มเหลวโดยไม่สูญเสียความกระตือรือร้น” – วินสตัน เชอร์ชิลล์
 45. “ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวในการตระหนักรู้ในวันพรุ่งนี้ คือความสงสัยของเราในวันนี้” – แฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์
 46. “เป็นคนประเภทที่คุณต้องการพบ” – ไม่ทราบ
 47. “เชื่อว่าชีวิตมีค่าและความเชื่อของคุณจะช่วยสร้างความจริง” – วิลเลียม เจมส์
 48. “การเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวเดียว” – เล่าจื๊อ
 49. “ความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณเลื่อนออกไปในอนาคต แต่เป็นสิ่งที่คุณออกแบบสำหรับปัจจุบัน” – จิม รอห์น
 50. “ปัญญาที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวคือการรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรเลย” – โสกราตีส

ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน

 1. “ชีวิตมีความสมบูรณ์แบบเมื่อเราได้ใช้เวลาเต็มที่ในการทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข”
 2. “ความสุขมาจากการตั้งใจ และการรับรู้ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน”
 3. “ชีวิตนี้สั้นมาก อย่าใช้เวลาไปกับคนที่ทำให้คุณเสียเวลา”
 4. “อย่าลืมพูดว่า ‘ขอบคุณ’ และ ‘ขอโทษ’ เมื่อมีโอกาส เพราะมันสร้างความสุขในการสื่อสาร”
 5. “ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ของชีวิต ก็ต้องรู้สึกสดชื่นว่ายังมีอะไรที่จะพึงพอใจ”
 6. “ไม่ต้องมองหาความสมบูรณ์ในชีวิต เพราะความสมบูรณ์มันอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ และตรงนี้”
 7. “การอยู่กับคนที่คุณรักและคนที่รักคุณ คือความสุขที่สำคัญที่สุดในชีวิต”
 8. “ชีวิตไม่ใช่การรอให้พ้นภัยจากพายุ แต่เป็นการเดินทางผ่านพายุ”
 9. “อย่าปล่อยให้ความกังวลคุกคามคุณ ให้ความสุขกับชีวิตของคุณ”
 10. “ชีวิตมีความหมายเมื่อเราสร้างความสุขสำหรับตัวเราและผู้อื่น”

คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ

 1. “ชีวิตนี้เหมือนกับการขี่ม้า ถ้าคุณล้มลง ก็ต้องหลุดออกมาแล้วขี่ต่อไป”
 2. “ชีวิตนี้อย่าให้เบื่อ ให้เป็นคนเบื่อเสียเถิด”
 3. “ถ้าชีวิตมองให้ดูเหมือนสุนทรพจน์ ก็ได้ต้องเตรียมตัวรับกับว่าจะได้สะสมอะไรมากน้อยแค่ไหน”
 4. “อย่างไรก็ตาม การต่อสู้กับชีวิตมันเหมือนกับการต่อสู้กับผม ผมจะชนะมันไปแน่ๆ” – Charlie Chaplin
 5. “ชีวิตเหมือนโรงละคร แต่เราเป็นผู้กำหนดบทบาทหลัก”
 6. “ชีวิตเหมือนเครื่องเล่นเกมส์ คุณต้องเล่นเกมส์ตามกติกา ถ้าไม่ตามกติกา ก็จะถูกหักแต้มหรือเกมส์ออกไป”
 7. “ถ้าคุณไม่สามารถพบคำตอบของชีวิตได้ ลองเปลี่ยนคำถามของคุณ”
 8. “ชีวิตมันเหมือนกับต้นไม้ ถ้าคุณปลูกและดูแลดี มันก็จะงอกงามขึ้นมา”
 9. “ถ้าชีวิตทำให้คุณโกรธ จงทำให้ชีวิตหัวเราะไปด้วยความโกรธของคุณ” – Bertrand Russell
 10. “การเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่ๆ ให้ดูสั้นๆ โดยการหั่นเป็นชิ้นๆ แล้วจัดการตามลำดับ”

คํา คมชีวิต ต้องสู้

 1. “เมื่อคุณรู้ว่าคุณจะต้องสู้ในชีวิตนี้ คุณจะมีความกล้ามากกว่าที่คุณเคยมี”
 2. “ห้ามยอมแพ้ก่อนที่คุณจะได้ลอง” – Michael Jordan
 3. “ความจริงคือว่าชีวิตมันเป็นเรื่องยาก แต่การสู้คือการต่อสู้กับความยาก”
 4. “อย่าเพิ่งท้องถอยก่อนที่คุณจะเริ่มต้น”
 5. “ความสำเร็จไม่ได้มาจากการมีสิ่งที่ดีที่สุด แต่มาจากความพยายามที่ดีที่สุด”
 6. “คุณต้องรู้ว่าคุณนั้นแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณคิด” – Bob Marley
 7. “เมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อย่าปล่อยมันเลย แต่ต้องเตรียมตัวเพื่อรับมัน”
 8. “การเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องที่จะได้รับความสะดวกสบาย แต่เป็นการต้องมีความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความท้าทาย” – John C. Maxwell
 9. “อย่าละทิ้งความหวัง เพราะความหวังเป็นเหตุผลที่ทำให้เราสามารถต่อสู้ต่อไปได้”
 10. “ไม่มีใครที่พร้อมที่จะต่อสู้เสมอไป เพราะชีวิตก็เป็นเรื่องของการล้มเหลว แต่ความสำคัญคือการลุกขึ้นมาอีกครั้ง”

คําคมชีวิต สั้นๆ

 1. “ความสำเร็จไม่ได้หมายถึงการทำงานเพียงแค่เร็ว แต่คือการต่อยอดและก้าวไปข้างหน้าต่อไป” – David Beckham
 2. “ความสุขไม่ได้อยู่ในการมีสิ่งที่เราต้องการ แต่อยู่ในการรักษาสิ่งที่เรามี”
 3. “การเริ่มต้นเป็นครึ่งหนึ่งของการประสบความสำเร็จ” – Plato
 4. “การทำงานที่เราชื่นชอบจะไม่เป็นการทำงานแต่เพียงแค่เรามีเวลาสนุกกับสิ่งที่เราต้องการทำ” – Mark Twain
 5. “ความสุขไม่ได้อยู่ในการมีสิ่งที่เราต้องการ แต่อยู่ในการเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวัน”
 6. “ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลก จงเปลี่ยนตัวเองก่อน” – Mahatma Gandhi
 7. “ความสำเร็จไม่ได้หมายถึงการไม่ผิดพลาด แต่คือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาต่อไป”
 8. “ความสุขขึ้นอยู่กับเราเองและไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น ๆ” – Aristotle
 9. “การพยายามไม่ใช่การทำให้ไม่มีความผิดพลาด แต่การรับมือกับความผิดพลาดและพยายามอย่างต่อเนื่องจนถึงความสำเร็จ”
 10. “การอ่านเป็นการเดินทางไปยังสุขภาพจิต” – Joseph Addison
 
 

ลักษณะของคําคม มักแสดงอะไร

คำคม คือ ถ้อยคำที่คล้องจองและสละสลวยมีความหมายที่หลักแหลมชวนให้คิด สะกิดใจ หรือเป็นข้อความหรือถ้อยคำที่มีความหมายอยู่ในตัวเอง คำคมที่ดีมักต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิด หรือแสดงให้เกิดความรู้สึกฉุกคิด ความลึกซึ้งบางอย่าง

เทคนิค วิธีเขียนให้น่าสนใจ

การเขียน คำ คม มักประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ อันได้แก่ 1 .) การใช้ถ้อยคำที่มีสัมผัสคล้องจอง 2 .) การใช้ภาษาที่สละสลวย และ 3 .) ใช้คำที่มีความหมายคมคาย และก่อให้เกิดความคิดที่ดีนำไปซึ่งการปฏิบัติตาม  เป็นต้น

คำคมชีวิตโดนๆ

คําคมชีวิตต้องสู้

คำคมชีวิตเด็ดๆ 

 • โลกไม่เคยบำเหน็จรางวัลให้กับนักรบที่ไม่เคยย่างกรายออกสู่สนามรบ
 • แม้โลกความจริงจะบิดเบี้ยวแค่ไหน แต่ชีวิตก็ยังต้องคิดบวก
 • จงมีชีวิตอยู่เหนืออดีต แล้วคุณจะมองอนาคตได้กว้างขึ้น
 • อย่ามัวแต่กลัว เพราะการเผชิญหน้ากับประสบการณ์ใหม่ๆ จะทำให้เราสนุกกับชีวิตมากขึ้น
 • ไม่เก่งแต่พยายาม ดีกว่าเก่งแต่ขี้เกียจเสมอ 
 • บ่อยครั้งเรามักเผลอเอาสายตาของคนอื่น มาเป็นเครื่องวัดคุณค่าของเรา จาก พระไพศาล วิสาโล
 • เมื่อผมเติบโตขึ้น ผมก็สนใจคำพูดคนน้อยลง แล้วเฝ้าดูสิ่งที่เขาทำมากขึ้น จาก แอนดรูว์ คาร์เนกี
 • เป็นหนี้ก็ต้องใช้ ติดบุญคุณใครต้องทดแทน ของของคนอื่นอย่าไปเอา ของของเรารักษาเอาไว้ เมื่อเจอก็ไหว้ถ้าไปก็ลา ใครเลี้ยงดูเรามาอย่าเนรคุณ จาก อ.จตุพล ชมภูนิช
 • อย่าให้ราคาแก่คนที่พูดโดยไม่รู้จักคิด อย่าผูกมิตรกับคนมองโลกในแง่ร้าย อย่าให้ท้ายแก่พวกคนพาล และอย่าทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่า ว.วชิรเมธี เป็นต้น

ตัวอย่างคำคมชีวิต

นอกจากคำคมการใช้ชีวิตที่พอได้อ่านหรือฟังแล้วทำให้คนฟังหรือคนอ่านรู้สึกฉุกคิดได้ไม่น้อย และยังมีแคปชั่นฉบับสั้นๆ ที่เรามักพบในโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Instagram หรือใน Twitter เป็นต้น ซึ่งคำเหล่านี้เราสามารถนำหลักคิดมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย

ยกตัวอย่าง แคปชั่น

 • ถ้าเชื่อว่าไม่แพ้ เราก็จะไม่แพ้
 • คนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้
 • ขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้ความสุขในคราวต่อมาเป็นความสุขที่แท้จริง
 • ยิ่งบทเรียนยากขึ้นเท่าไหร่ ถ้าเราผ่านมันไปได้ เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น เป็นต้น

แคปชั่นคำคมชีวิต

ตัวอย่าง คําคมโดนๆ สั้นๆ ลงเฟส

 • ถ้าเราอยากได้รับสิ่งดีๆ เราต้องรู้จักหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นก่อน
 • พระเจ้าไม่ได้รักเรามากกว่าคนอื่น และไม่ได้รักคนอื่นมากกว่าเรา
 • ความดีทำไปสิบมักกลับมาร้อย จงหมั่นทำความดีโดยเริ่มต้นจากการให้
 • คนรับมักสุขกาย แต่คนให้มักสุขใจเสมอ เป็นต้น

คำคมการให้

คำคม สั้นๆ ชีวิต

 • หมากรุกจะเดินยังต้องคิด หมากชีวิตจะเดินโดยไม่คิดได้อย่างไร
 • ความพยามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะเริ่มทำ
 • ทำแล้วเสียใจ ยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ
 • ถ้าคนเราไม่ปล่อยวางอดีต ก็จะไม่รู้จักอนาคต
 • ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน จงสร้างผลงานเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเอง
 • งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่อย่าให้ทั้งชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของงาน จงมีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวบ้าง
 • ไม่มีอาชีพไหนที่ต่ำต้อย มีเพียงทัศนคติเท่านั้นที่ต้อยต่ำ
 • อย่าเอาเปรียบคนใจดี ด้วยการไม่รู้จักเกรงใจ
 • ในชีวิตนี้มีเพื่อนรู้ใจเพียงหนึ่ง ก็คุ้มแล้ว เป็นต้น

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอย่างแคปชั่นเท่านั้น หรือบางคนก็เรียกคำเหล่านั้นกันว่าคำโดนๆ เพราะถูกสร้างมาจากความคิดของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากจนตกผลึกเป็นคำดีๆ นั่นเอง และยังมีอีกหลายประเภทที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสะกิดใจ ,เพื่อเป็นกำลังใจ หรือเพื่อเป็นแนวทางในดำเนินชีวิต เพราะชีวิตของคนเราบางครั้งก็ไม่ได้ง่ายเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ และบางครั้งอาจยากเหมือนเส้นทางถูกโรยด้วยหนามกุหลาบด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นการที่ได้ฟังหรืออ่านคำ คมที่เป็นกำลังใจอาจช่วยทำให้ใจฟูและมีกำลังใจขึ้นมาได้บ้าง

คําคมสั้นๆ กินใจ

 • ชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ถ้าเราไม่คิดจะล้มเลิก
 • ความรักสวยหรูอาจจะมีอยู่จริง แต่ก็ต้องอยู่กินด้วยเงินทอง
 • มนุษย์แท้จริงแล้วไม่ได้โตด้วยอาหาร แต่โตได้ด้วยความลำบาก
 • ถ้าต้นทุนเรามีน้อย สิ่งที่ต้องมีมากกว่าคนอื่น นั่นก็คือความอดทน
 • อยากรู้อนาคตของตัวเอง จงดูต้นแบบที่คุณกำลังเดินตาม เป็นต้น

คำคมของชีวิต

คติสอนใจ การดําเนินชีวิต

 • ความท้อแท้และล้มเหลว เป็นสองก้าวที่สำคัญที่สุดในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ
 • ความกดดันและอุปสรรคคือ ด่านทดสอบจิตใจที่เข้มแข็ง
 • ธาตุแท้ของมิตรที่ไม่จริงใจ มักแสดงออกมาในวันที่เราหมดผลประโยชน์
 • อย่ากลัวที่จะพูดคำว่าขอโทษ เพราะอีกฝ่ายอาจกำลังรอใช้สิทธิ์คำว่าให้อภัยอยู่ก็ได้
 • โอกาสที่จะเป็นเศรษฐีมีไม่เท่ากัน แต่โอกาสที่จะเป็นคนดีมีเท่ากัน เป็นต้น

คําคมเฉียบๆ

 • เมื่อใดก็ตามที่มีคนทำเราเสียใจ ลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็น และนั่งทบทวนดูอีกครั้ง ในชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน คนที่มีชื่อเสียง คนที่รวยล้นฟ้า หรือคนที่รักกัน สุดท้ายก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้ จงปล่อยความเสียใจไปก็แค่นั้น เวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ทุกสิ่ง
 • ความสุขง่ายๆ ที่หลายๆ คนมองข้าม อย่างการนอนหลับสบายทุกคืน ,การมีคนที่เรารักและเขารักเรานอนกอดอยู่ข้างๆ ,การได้อยู่กับลูกหลาน หรือการได้นั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน แค่นี้เรายังมีความสุขและโชคดีไม่พออีกหรอ ลองถามตัวเองดูนะ
 • เมื่อเราโตขึ้น เรื่องหลายเรื่องมักประทังประเทกันเข้ามา ดีบ้างร้ายบ้างปนกันไป แต่เชื่อเถอะมันก็แค่กระทบความรู้สึกเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น เดี๋ยวมันก็ผ่านไปในที่สุด มีทุกข์เข้ามาเดี๋ยวสุขก็ตามมาเช่นกัน เดี๋ยวทุกข์นั้นก็ผ่านไป เป็นต้น

คำคมการใช้ชีวิต

 • เมื่อเวลาของเราหมดลง ทุกอย่างก็เป็นแค่ความทรงจำ
 • จงใช้ชีวิตให้เหมือนดวงอาทิตย์ ถึงแม้มันจะตกดิน แต่มันก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆ วัน
 • ใช้ชีวิตเถอะ แล้วประสบการณ์จะสอนเราเอง จงสนุกกับชีวิต
 • โอกาสที่ดีที่สุด คือโอกาสที่เรามอบให้กับตัวเอง
 • ถ้าอยากมีความสุข อย่าเก็บขยะจากปากใครมาสะสมไว้ในหัวใจตัวเอง เป็นต้น
 • ถ้าคุณไม่เคยหลงทาง คุณอาจไม่มีวันได้ค้นพบเส้นทางที่ใช่เช่นกัน
 • มีเพียงสิ่งเดียวในจักรวาลที่คุณสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ นั่นก็คือตัวคุณเอง
 • อย่าพยายามคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่น จงย้อนมาดูตัวเอง และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้น
 • คนที่ถูกเลี้ยงดูมาดีมักโต้แย้งกับคนอื่น แต่คนฉลาดมักจะโต้แย้งกับตัวเอง
 • คนเรามักประสบชะตากรรมชีวิต เมื่อเราพยายามหลีกเลี่ยงมันเสมอ
 • ตัวตนของเรานั้นซ่อนอยู่ในตัวเราเอง ไม่ต่างไปจากสมบัติที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุด เป็นต้น
 • เราเกิดมาเพื่อค้นหาตัวเองและทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเส้นทางที่เราเลือก
 • คนที่อายุ 50 แต่ยังมองชีวิตไม่ต่างจากคนวัย 20 คือคนที่เสียเวลาชีวิต 30 ปีไปอย่างไร้ค่า
 • จงเป็นตัวของตัวเองและรู้ไว้เถอะว่าคนที่ค้นพบตัวเองแล้ว จะหลุดพ้นจากความทุกข์
 • พายุไม่ได้โหมกระหน่ำตลอดฉันใด ความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปฉันนั้น
 • แม้นักสำรวจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ก็ไม่อาจเดินทางไกลได้เท่ากับผู้ที่เดินทางสำรวจใจของตัวเอง เป็นต้น

การได้ฟังหรืออ่านตัวอย่างคำเหล่านี้ก็เหมือนกับเราได้ฟังหรืออ่านหนังสือชั้นยอดเล่มหนึ่งที่เป็นคำพูดดีๆ ที่มีให้ชีวิต ซึ่งก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนหรือสิ่งต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เนื้อหาที่เกี่ยวกับคน เป็นเสมือนข้อคิดให้เรารู้จักวางตัวในสังคม หรือเข้าใจการใช้ชีวิตในสังคมมากขึ้น และบางครั้งก็สามารถมาในรูปแบบกลอนคำ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคำ คมในการใช้ชีวิต ยกตัวอย่างเช่น

 • ความรักก็เหมือนกระบองเพชรที่มีหนาม คุณจะทำสัมผัสยังไงไม่ให้เจ็บ ความรักก็เช่นกัน
 • เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง มือมีแค่สองข้าง แบกทุกอย่างไว้ไม่ไหวหรอก
 • ถ้าเรามัวแต่สนใจว่าคนอื่นจะเห็นเราเป็นอย่างไร เราจะไม่มีวันเห็นเราเป็นเรา
 • ไม่มียาตัวไหนรักษาแผลได้ดีเท่าความเข้มแข็งของตัวเราเอง
 • หากชีวิตมนุษย์มันจะเรียบง่ายคงไม่เริ่มต้นด้วยการร้องไห้เมื่อลืมตาดูโลก
 • ไม่สำคัญหรอกว่าตอนคุณรวยคุณจะอยู่กับใคร แต่ที่สำคัญคือตอนที่คุณไม่มีอะไรใครยังอยู่กับคุณบ้าง เป็นต้น

บางคนก็หยิบยกคำในภาษาไทยสั้นๆ มาเป็นสเตตัสชีวิตประจำตัว อย่างเช่น ความสำเร็จเริ่มต้นจากการลงมือทำ ,เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก ,อยากรวยต้องสร้าง หรือมีรักย่อมมีทุกข์ มุ่งแต่งานดีกว่า เป็นต้น และในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ได้ผ่านเรื่องราวร้ายดีมามากมายจนรู้สึกปลงหรือท้อแท้ที่จะก้าวเดินต่อไป คุณสามารถหันมาอ่านคำพวกนี้เพื่อให้กำลังใจหรือ คำที่ปลงชีวิต หาอ่านได้ง่ายๆ ใน twitter ยกตัวอย่าง เช่น

 • ในเวลาที่เหมาะสม ลมจะพัดสิ่งที่ใช่มาให้เราเอง
 • คนชื่นชมคือแค่ลมปาก คนดูถูกต่างหาก คือแรงผลักดัน
 • เวลาไม่เคยเปลี่ยนคน แต่เปิดเผยตัวตนออกมาต่างหาก
 • อย่าเปิดแผลให้ใครดู เพราะเราไม่รู้ว่าเค้าจะใส่ยาหรือใส่เกลือให้เรา
 • ไม่มีอะไรในโลกที่ต้องกลัว มีแต่ต้องทำความเข้าใจ
 • อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น แต่เปรียบตัวเองในวันนี้กับอดีต
 • ทุกอย่างย่อมมีจังหวะเวลาของมัน ทุกการกระทำย่อมมีที่มาเสมอ
 • สติทำให้เรื่องใหญ่กลางเป็นเรื่องเล็ก อคติทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ เป็นต้น

คำคมชีวิตสั้นๆ

คําคมโดนๆ สั้นๆ

 1. ความลำบาก เปรียบเสมือนมหายลัยชีวิต
 2. ความสุข ต่อให้เป็นเรื่องเล็กน้อย ก็คือความสุข
 3. ถนนแต่ละสาย มีจุดหมายไม่เหมือนกัน
 4. ข้างหน้าคือความหวัง ข้างหลังคือบทเรียน
 5. บ่อยครั้งรามักเผลอเอาสายตาของคนอื่น มาวัดคุณค่าของตัวเรา
 6. อยากมีความสุข ให้อยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่มีความสุข
 7. หากไม่ยอมจับดาบลงสนามรบ ใยจะค้นพบบทเรียนชีวิต
 8. บางทีการมองหาก็สำคัญยิ่งกว่าการค้นพบ
 9. โลกไม่เคยบำเหน็จรางวัลให้กับนักรบที่ไม่เคยย่างกรายออกสู่สนามรบ
 10. ไม่มีอะไรที่จะหยุดเวลาไม่ให้มันเดินหรือย้อนเวลาไปเปลี่ยนแปลงเรื่องราว…
 11. คาดหวังมากก็เจ็บมาก แฟนหรือหวยดี
 12. ความตื่นเต้นทำให้ตื่นตัว…ส่วนความกลัวทำให้ตื่นตระหนก
 13. ไม่มีใครเข้าใจตัวเราหรอกนอกจากตัวเราเอง
 14. ชีวิตที่ผ่านมาคือครู ชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส
 15. ความสุขทำให้เรามีรอยยิ้ม ความทุกข์ที่เราผ่านได้ก็เช่นกัน
 16. นกไม่กลัวกิ่งไม้หัก ไม่ใช่มันมั่นใจในกิ่งไม้ แต่มันมั่นใจในปีกของมัน
 17. จงมั่นใจในตัวเอง ไม่มีอะไรทำให้พ่ายแพ้ได้ นอกจากหยุดพยายาม
 18. ขอบคุณความไม่มี ที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้
 19. น้ำใสใช่ว่าจะไม่มีพิษ คนสนิทใช่ว่าจะไม่หักหลัง
 20. คิดบวก ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหา แต่สอนให้เรามีสุขได้ ภายใต้ปัญหาที่มีอยู่
 21. ผิดน้อย ผิดมาก ไม่สำคัญเท่ากับสำนึกผิดหรือเปล่า
 22. ความตกต่ำในชีวิตจะช่วยคัดกรองเพื่อนแท้
 23. สเน่ห์ที่แท้จริง คือการที่ไม่ต้องสร้างเสน่ห์ให้ใครชอบเลย
 24. ถ้ามองว่าตันทางมันก็ตัน…ถ้ามองว่าพอไปได้มันก็เป็นทางออก
 25. สำคัญ หรือ สำรอง มันมองกันไม่ยาก

คำคมในทวิต Twitter

คำคมชีวิต

คำคมชีวิต

คำคมการให้

คำค้น:สอนใจ ความหวัง กําลังใจ ภาษาอังกฤษ สั้นๆ โดนๆ ig สั้นๆ โดนๆ ภาษาอังกฤษสั้นๆ อังกฤษ ทวิต พร้อมความหมาย 2564แคปชั่น ภาษาอังกฤษ พร้อมคําแปล สั้นๆ ก้าวไปข้างหน้า โดนๆ ความหวัง กําลังใจ สั้นๆ คิดบวกโดน สั้น ต้องสู้ ทวิตเตอร์สู้ ชีวิต โดน ภาษาจีน# 2565สอน ใจ คําคิด กับความรักคิด เข้มแข็ง ภาษาอังกฤษ แปลไทยคติ เตือนใจ กวนๆข้อคิด ดีๆ โดนๆ สั้นๆคู่ คู่ชีวิต ชีวิต คู่ สู้ ชีวิต โดน ๆ นิ้วกลม2020

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com