ลักษณภูมิประเทศภาคเหนือ

2 ลักษณะภูมิประเทศ ภาคเหนือลักษณะกายภาพที่ไม่มีใครรู้?

ลักษณะภูมิประเทศ ภาคเหนือ

ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ของเขตนี้มีลักษณะเป็นทิวเขา ภูเขา หุบเขาและแอ่งแผ่นดินระหว่างภูเขา มีความสูงชันจากบริเวณ ตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วค่อย ๆ ลาดต่ำลงมาสู่ที่ราบต่ำ บริเวณตะวันออกเฉียงใต้และตอนกลางแล้วค่อย ๆ สูงขึ้นอีกทางบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือในเขต จ.น่าน คือ แถบเทือกเขาหลวงพระบาง บริเวณที่สูงเหล่านี้นับเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสาย ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางด้านเหนือ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านใต้และ ลงสู่ลุ่มน้ำสาละวินทางตะวันตก หุบเขาและแอ่งแผ่นดินที่แม่น้ำเหล่านี้ไหลผ่าน จะเกิดที่ราบดินตะกอนที่แม่น้ำไหลพามาทับถม เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์เหมาะ ในการเพาะปลูกและการตั้งถิ่นฐาน ทำให้กลายเป็นแหล่งชุมชนสำคัญของภาค

 

ภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้าง

 1. กำแพงเพชร
 2. ตาก
 3. นครสวรรค์
 4. น่าน
 5. พะเยา
 6. พิจิตร
 7. พิษณุโลก
 8. ลำปาง
 9. ลำพูน
 10. สุโขทัย
 11. อุตรดิตถ์
 12. อุทัยธานี
 13. เชียงราย
 14. เชียงใหม่
 15. เพชรบูรณ์
 16. แพร่
 17. แม่ฮ่องสอน

ที่มา:กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม dmr.go.th

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com