ใบเสนอราคา1

QUOTATION ใบเสนอราคา 2 อังกฤษมีตัวอย่างนำไปใช้แบบง่ายๆ?

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา คือ

ใบเสนอราคา ( Quotation ) เป็นเอกสารที่ผู้ขาย ( ผู้ประกอบการ ) ออกให้กับผู้ซื้อ หรือผู้ที่สนใจ ( ลูกค้า ) เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ เพราะยังไม่ได้ตกลงหรือตัดสินใจว่าจะซื้อ ภายในเอกสารจะมีข้อมูลการชี้แจงรายการสินค้า บริการ เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างชัดเจน เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่สนใจสินค้า และบริการของคุณได้นำไปพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อ เวลาที่เราขายของ ขายสินค้า หรือบริการ  การเสนอสินค้าหรือเสนอการบริการให้กับลูกค้า เรามักจะใช้ผลิตภัณฑ์ หรือพยายามที่จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในบริการ หรือสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราด้วยปากเปล่า ในฐานะของผู้ประกอบการควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วยการเปิดใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา

ทั้งนี้เมื่อลูกค้าสนใจ หรือต้องการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ ของเราแล้วเค้าจะได้รู้ถึง spec ว่ามีอะไร ราคา คุณภาพ และปริมาณ และผู้ที่เค้าต้องการติดต่อการสั่งซื้อ ทั้งหมดนี้เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อ

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา ภาษาอังกฤษ

ใบเสนอราคา ภาษาอังกฤษ

ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ทำได้หรือไม่

โดยปกติแล้วการประกอบธุรกิจแบบนิติบุคลที่เป็นรูปบริษัทมักจะมีการทำใบเสนอราคาเพื่อสร้างความน่าเชื่อ ส่วนบุคคลธรรมดาก็สามารถทำได้ ไม่ได้มีกฎหมายห้ามไว้การทำในรูปแบบบุคคลธรรมดาก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ขาย หรือฝั่งผู้รับ (ลูกค้า) หากต้องการลายละเอียดที่จะได้รับ บริการ รวมถึง ต้นทุนสินค้า และค่าบริการอื่น ๆ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม รวมแล้วใบเสร็จเป็นเงินจำนวนเท่าใด ก็สามารถออกใบเพื่อใช้ในกิจการได้ แต่แบบฟอร์มอาจจะแตกต่างตามแต่ละกิจการ

ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา

ใบเสนอราคามีความสำคัญในทางธุรกิจอย่างมาก ที่สร้างความน่าเชื่อถือ เพราะ ใบเสนอราคาจะทำงานได้ดีที่สุด เมื่อคุณพูดว่าจะให้บริการ หรือขายสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เพราะฉนั้น การทำใบเสนอเป็นการแสดงถึงคำพูดที่หนักแน่น และยังเป็นเครื่องยืนยันในระดับสากล เปรียบเสมือนการสัญญาทางธุรกิจของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ระหว่างผู้ขาย และผู้ที่ต้องการซื้อ

quotation ใบเสนอราคา

ประโยชน์ของ ใบเสนอราคา

 1. ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการได้ง่ายขึ้น
 2. สร้างความน่าเชื่อของบริษัทได้อย่างหนึ่ง
 3. เมื่อมีการจัดทำใบเสนอราคาแล้ว ทำให้คาดว่าจะขายได้แน่นนอน
 4. เป็นเอกสารทางบัญชีหากมีการออกสารเป็นชุด
 5. เป็นสิ่งต้องมีหรือควรมีในกิจการเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 6. สร้างการตัดสินใจ และเปรียบเทียบราคาให้กับผู้ซื้อได้
 7. ประเมิณต้นทุนในการผลิตสินค้าได้ล่วงหน้าของเรา

วิธีทำใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา quotation

 1. เป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรยืนยัน spec สินค้าและบริการ
 2. ความถูกต้องของสินค้าและบริการมักไม่นอกเหนือไปจากใบเสนอราคา
 3. สามารถใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ทันที 
 4. มีการให้ลายละเอียดที่ครบถ้วน เช่น 
  • เงื่อนไขการชำระ 
  • รายละเอียดสินค้า
  • จำนวน/ปริมาณ/ประเภท/ลักษณะ ( ทำให้ไม่สับสนในการซื้อ และเข้าใจตรงกัน )
 5. ลูกค้าประเมิณค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระได้ล่วงหน้า

เพิ่มเติม : ใบเสนอราคาไม่ถือเป็นใบแจ้งหนี้ หรือการออกใบเสร็จ และบางครั้งลูกค้าอาจใช้เปรียบเทียบราคากับผู้ให้บริการหรือขายสินค้าประเภทเดียวกับเรา แต่ !!  ใบเสนอราคาอาจถือเป็นสัญญาฉบับหนึ่งได้ ตาม คำวินิฉัยของกรมสรรพากร และ คำพิพากษาของศาล

การทำใบเสนอราคา

 1. ภาพ LOGO / สัญญาลักษณ์/ ตรา หรือเครื่องหมายการค้าของ บริษัท 
 2. รหัสสินค้า / บริการ คำอธิบายรายการของสินค้า/บริการ จำนวน , ราคาต่อหน่วย, มูลค่าก่อนภาษี หมายเหตุ
 3. รายละเอียดชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสำนักงานสาขา ของฝ่ายเจ้าของธุรกิจ (ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ) และฝ่ายลูกค้า (ผู้ซื้อ)
 4. อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และชื่อโครงการ
 5. วิธีการชำระ / เครดิตการชำระเงิน (หากมี) ให้ลูกค้าทราบ
 6. ช่องผู้อนุมัติ และช่องยอมรับใบเสนอราคา
 7. ช่องทางการชำระเงิน 

ส่วนประกอบ ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา ฟรีแลนซ์ excel

การทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาด้วยระบบ Excel ก็เป็นที่นิยมใช้กันเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากการจัดทำ “ ใบเสนอราคาด้วยระบบ Excel”  นั้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีต้นทุนเลยก็ว่าได้

ใบเสนอ ราคา excel รวมภาษี

ใบเสนอ ราคา excel รวมภาษี

แต่การจะจัดทำ “ ใบเสนอราคา ” ด้วยระบบ Excel นั้นผู้ออกใบจะต้องมีความรู้ในการผูกสูตรขั้นพื้นนฐาน หากกำหนดสูตรขั้นพื้นฐานเป็นแล้ว การออกใบเสนอราคา หรือแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีต่างๆ นั้น ก็จะเป็นเรื่องง่าย

ทำใบเสนอราคา

 1. เริ่มทำในส่วนของ Header กันก่อนโดยกดที่แทรกรูปภาพเพื่อนำโลโก้บริษัทมาแปะไว้ที่มุมซ้ายบน
 2. จากนั้นทำการสร้างตารางแบบผสานกันทางด้านขวาของโลโก้เพื่อใส่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของฝั่งผู้ขาย
 3. ถัดลงมาจากใต้ล่างโลโก้บริษัททางด้านซ้ายให้สร้างตารางใส่ข้อมูลของผู้ซื้อ 
 4. ทางด้านขวาให้ใส่ เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร เป็นอันเสร็จในส่วนของ Header
 5. เสร็จจากส่วนของ Header ให้มาสร้างตารางในส่วนของ Description เพื่อใส่ลายละเอียดต่างๆ
 6. หัวข้อด้านซ้ายสุดเริ่มจาก ลำดับ ของสินค้าหรือบริการ 
 7. ตามด้วยหัวข้อ รายละเอียดของสินค้า/บริการ ต่อด้วยช่อง ราคา, จำนวน, รวม
 8. ด้านล่างสุดของ description คือการสร้างช่องสรุปรายละเอียดของยอดทั้งหมด เป็นอันเสร็จในส่วนของ Description
 9. มาถึงในส่วนสุดท้ายนั้นก็คือ Footer ที่ต้องสร้างตาราง มุมซ้ายล่างคือช่องผู้อนุมัติ และช่องยอมรับใบเสนอราคา
โปรแกรมออกใบเสนอราคา
 1. โปรแกรม Microsoft excel หากจะใช้ excel ในการทำใบเสนอรา ต้องมีทักษะการในการผูกสูตร หรือการใช้ตารางในการออกใบเสนอ
 2. โปรแกรม Microsoft word  เป็นโปรแกรมพื้นฐานเลยก็ว่าได้ หากจะใช้ออกแบบใบเสนอราคา ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย
 3. โปรแกรม INVOICE TINY PLUS เป็นแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice สำหรับงานขายได้
 4. โปรแกรม Express Invoice โปรแกรม Express Invoice ออกใบเสร็จได้ และยังเป็นโปรแกรมสำหรับงานออกใบกำกับภาษีในราคาย่อมเยา ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจห้างร้าน ช่วยลดความผิดพลาดในการออกใบกำกับภาษีด้วยมือ 
 5. โปรแกรม Bill Printing เป็นโปรแกรมพิมพ์บิล (Bill Printing) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานขายโดยเฉพาะ ทำให้การทำงานด้านเอกสารต่างๆ เป็นไปได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น เช่น ใบเสนอราคา, ใบรับมัดจำ, ใบขายสด, ใบขายเชื่อ, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน
 6. โปรแกรม Sale Order Systems โปรแกรม Sale Order ระบบงานขาย ช่วยงานเอกสารทั้งหมด) ถือเป็นโปรแกรมบริหารระบบด้านการขายสินค้า รองรับทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่บันทึกหน้า Inquiry และเมื่อลูกค้าสนใจต้องการให้ประมาณราคาคร่าวๆก็สามารถ Estimate ราคาได้จากระบบ
 7. โปรแกรม miniQuotation โปรแกรม miniQuotation ทำใบเสนอราคา สำหรับงานนำเสนอ) : เจ้าตัวนี้ มีชื่อว่า โปรแกรม miniQuotation เป็นระบบใบเสนอราคาที่ติดตั้ง / ใช้งานง่ายมาก มีระดับการรักษาความลับของข้อมูลขั้นสูง สามารถเริ่มนำไปใช้งานได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับบริษัทห้างร้านที่ต้องการความความสะดวกในการออกใบเสนอราคา

ตัวอย่างใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา excel

แบบฟอร์มใบส่งสินค้า excel ฟรี

ใบเสนอราคา pdf

แบบฟอร์มใบเสนอราคา pdf ฟรี

ใบเสนอราคา doc

ใบ เสนอราคา excel รวมภาษี

ดาวโหลด ใบ เสนอ ราคา แบบฟอร์มต่างๆ 

ใบเสนอราคา คือ