Payment Gateway

5 Payment Gateway ในไทย ตรวจสอบอนุมัติเงินที่ไม่มีใครรู้?

Payment Gateway คือ

payment-gateway
payment-gateway

ธนาคารทำหน้าที่เป็นช่องทางการจ่ายเงิน (Payment Gateway) คือ องค์กรผู้ตรวจสอบ และอนุมัติวงเงินของผู้ถือบัตรเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบของธนาคารและธนาคารจะโอนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการนั้น ๆ เข้าบัญชีของร้านค้าสมาชิก

ผู้บริโภคสามารถชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการได้ด้วย เช่น บัตรเครดิต บัตรเครดิตวีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ดจากทุกสถาบันการเงินทั่วโลก ระบบหักบัญชีเงินฝากของธนาคาร (Direct Debit)

payment
payment

ร้านค้าที่ต้องการขายสินค้า และ/หรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยเปิดโฮมเพ็จ (Home Page) บนเว็บไซต์ของตนเองหรือฝากโฮมเพ็จไว้กับเว็บไซต์เพื่อขายสินค้า และ/หรือบริการผ่านระบบของธนาคาร ร้านค้าจะต้องเปิดบัญชีและสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารก่อน