หน้าที่คืออะไร

4 หน้าที่คือ ได้จากอะไรสิ่งนี้ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

หน้าที่ คือ

หน้าที่ คือ หน้าที่เป็นคำซึ่ง ถ่ายทอดนัยการผูกมัดหรือข้อผูกพันทางศีลธรรมต่อบางคนหรือบางสิ่ง เมื่อบุคคลตระหนักถึงหน้า ที่ ทางทฤษฎีบุคคลนั้นจะผูกมัดตนเองกับการทำให้หน้า ที่บรรลุโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตนเอง ตรงแบบ “ความต้องการความยุติธรรม เกียรติยศและชื่อเสียงผูกติด” อย่างลึกซึ้งกับหน้า ที่

ซิเซโร นักปรัชญาสมัยโบราณผู้อภิปราย หน้า ที่ ในงานของเขา “ว่าด้วยหน้า ที่” (On Duty) แนะว่าหน้า ที่สามารถมาได้จากสี่แหล่ง ได้แก่

  1. จากการเป็นมนุษย์
  2. จากฐานะในชีวิตจำเพาะของบุคคล (เช่น ครอบครัว ประเทศ อาชีพ)
  3. จากคุณสมบัติของบุคคล
  4. จากความคาดหมายทางศีลธรรมต่อตนเอง

การใช้คำดัดแปลงหลายคำมีกำเนิดจากความคิดที่มาข้อผูกพัน อันเป็นมโนทัศน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดหน้า ที่ ฉะนั้น จึงใช้ในราชการที่ปฏิบัติโดยศาสนาจารย์ของโบสถ์ ทหาร หรือลูกจ้างหรือคนใช้ใด ๆ

ขอบคุณที่มาบทความ:th.wikipedia.org วันศุกร์, 13 พฤษภาคม 2565

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com