การทำ ออยสเตอร์ ในหมากรุก

3 การทำ “ออยสเตอร์” ในหมากรุกหมายถึงอะไร?

การทำ “ออยสเตอร์” ในหมากรุกหมายถึงอะไร?

การทำ “ออยสเตอร์” (En passant) ในหมากรุกเป็นกฎพิเศษที่เกี่ยวกับการโจมตีและเคลื่อนที่ของฟิล์ดพอน (Pawn) ในบางกรณี การทำ “ออยสเตอร์” ใช้ในการโจมตีและเข้าถึงการเคลื่อนที่ที่เป็นประจำของฟิล์ดพอนที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม.

กฎ “ออยสเตอร์” ถูกใช้เมื่อตรงเครื่องหมากรุกของฝ่ายตรงข้ามมีฟิล์ดพอนที่ย้าย 2 ช่องไปข้างหน้า โดยการเคลื่อนที่นี้ทำให้เกิดโอกาสโจมตีที่ถูกกฏหมากรุกยอมรับ เพื่อทำ “ออยสเตอร์” คุณต้องทำการเคลื่อนที่ฟิล์ดพอนที่อยู่ข้างเครื่องหมากรุกของฝ่ายตรงข้าม ให้ย้ายข้างหน้าไปที่ช่องที่ฟิล์ดพอนข้างข้ามย่านของคู่ต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม โดยการเคลื่อนที่นี้จะเป็นการโจมตี “ออยสเตอร์” และผู้เล่นคู่ต่อสู้จะต้องทำการตอบโต้ในการเคลื่อนที่ถัดไป.

กฎ “ออยสเตอร์” เป็นกฎที่ใช้ในบางกรณีเพื่อเพิ่มความสนุกและความท้าทายในการเล่นหมากรุก และมักเป็นการเคลื่อนที่ที่ผู้เล่นต้องระวังเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีฟิล์ดพอนที่จะทำการโจมตี “ออยสเตอร์” ความเข้าใจกฎนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เล่นหมากรุกที่ต้องการที่จะเล่นอย่างเป็นมืออาชีพ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com