หากหมากรุกนับว่าเสร็จสิ้น

5 หากหมากรุกนับว่าเสร็จสิ้นคือเมื่อใด?

หากหมากรุกนับว่าเสร็จสิ้น คือเมื่อใด?

หมากรุกถือว่าเสร็จสิ้นเมื่อเกิดการดับ (checkmate) ขึ้นหรือเกิดการเสมอ (draw) ตามกรณีที่เกิดขึ้น นี่คือสาเหตุที่หมากรุกจะถือว่าเสร็จสิ้น

  1. การดับ (Checkmate) เกิดขึ้นเมื่อราชินี (King) ของผู้เล่นถูกแบกตัว (check) และไม่มีทางเคลื่อนที่ใดๆ ที่สามารถป้องกันการแบกตัวนี้ได้ ในกรณีนี้ผู้เล่นที่ไม่สามารถหลบหลีกการแบกตัวจะแพ้เกม.

  2. การเสมอ (Draw) เกิดขึ้นเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่สามารถทำการดับและไม่สามารถก้าวข้ามไปยังการเคลื่อนที่ถัดไปได้ ซึ่งอาจเกิดจากตัวหมากรุกที่เหลือหมดไม่เพียงพอในการทำการดับ หรือจากการเคลื่อนที่ที่ฝ่ายตรงข้ามกันเกิดเรื่องซ้ำซ้อนโดยไม่มีการก้าวข้ามกัน การเสมอสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การสลับกับดับ (stalemate), สามครั้งการแบกตัว (threefold repetition), การจับเสาอเนกประสงค์ (fifty-move rule) และอื่น ๆ.

  3. การยอมแพ้ (Resignation) เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นส่งสัญญาณการยอมแพ้และประกาศว่าเขาหรือเธอยอมแพ้ในเกม โดยมักจะมีการจุดของผู้เล่นที่แพ้เกมอย่างเห็นได้ชัด.

  4. การหมดเวลา (Time Out) เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นหนึ่งคนหมดเวลาที่กำหนดในการเล่น แต่ผู้เล่นอีกฝ่ายยังไม่หมดเวลา ในกรณีนี้ผู้เล่นที่หมดเวลาจะแพ้เกม.

  5. การประกาศเสมอ (Draw Offer) เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นสองคนตกลงที่จะเสมอกัน ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่ยากจะชนะหรือจากความปรารถนาของผู้เล่น.

การเสร็จสิ้นในหมากรุกเกิดขึ้นเมื่อมีการดับหรือการเสมอเกิดขึ้น และผู้เล่นมักจะประกาศผลเรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มเกมใหม่หรือสิ้นสุดการแข่งขัน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com