การเรียก เม็ด

2 การเรียก เม็ด ในหมากรุกหมายถึงอะไร?

การเรียก “เม็ด” ในหมากรุกหมายถึงอะไร?

การเรียก “เม็ด” ในหมากรุกหมายถึงการเรียกรูปแบบของชิ้นหมากรุก โดย “เม็ด” หมากรุกหมายถึงฟิล์ดพอน (Pawn) ซึ่งเป็นหนึ่งในชิ้นหมากรุกสำคัญในเกม.

ฟิล์ดพอน (Pawn) เป็นชิ้นหมากรุกที่มีความเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจงในหมากรุก ฟิล์ดพอนที่เริ่มต้นจะเคลื่อนที่ได้เพียงช่องละ 1 ช่องข้างหน้า แต่เมื่อเซนต์ไปยังแถวสุดท้ายของเจ้าฝ่ายตรงข้าม ฟิล์ดพอนสามารถเลื่อนข้างหน้าได้เพียง 1 ช่องเท่านั้น โดยไม่สามารถถอยหลังถอยกลับไปเบื้องหลังหรือเคลื่อนที่แบบเฉียงได้.

นอกจากนี้ การโจมตีของฟิล์ดพอนเป็นการเคลื่อนที่แบบเฉียง เมื่อฟิล์ดพอนสามารถโจมตีชิ้นหมากรุกของคู่ต่อสู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ใกล้ข้างหน้าและเฉียงหน้าด้านข้างของฟิล์ดพอน การโจมตีนี้เรียกว่า “แอ็น แพสซ็ต” (en passant) และเป็นกฎที่ใช้เมื่อคู่ต่อสู้โจมตี “เม็ด” หมากรุกเป็นการโจมตีแบบเฉียงในตำแหน่งที่เป็นไปได้.

ดังนั้นการเรียก “เม็ด” ในหมากรุกเป็นการเรียกชื่อชิ้นหมากรุกแบบทั่วไปที่เป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายหมากรุกและรูปแบบการเล่นของมัน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com