กติกาหมากรุกมีอะไรบ้าง

5 กติกาหมากรุกมีอะไรบ้าง?

กติกาหมากรุกมีอะไรบ้าง?

กติกาหมากรุกมีหลายข้อที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเคลื่อนที่และกฎของแต่ละชนิดของชิ้นตัวในเกม นี่คือกติกาหมากรุกสำคัญที่ควรรู้

 1. การเคลื่อนที่ของชิ้นตัว

  • พระราชา (King) จะเคลื่อนที่ได้หนึ่งช่องในทุกทิศทางแต่ละครั้ง.
  • ร็อค (Rook) จะเคลื่อนที่ไปตามแนวแถวหรือแนวคอลัมน์ได้ในระยะไกล.
  • ร้าน (Bishop) จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทแยงมุมในระยะไกล.
  • นายทหาร (Knight) จะเคลื่อนที่ได้โดยทำท่าทางสามช่อง โดยท่าทางนี้มีลักษณะเป็นท่าทางครอบครองที่วิเศษ.
  • นาง (Queen) จะเคลื่อนที่ไปได้ในทุกทิศทางและระยะไกล คล้ายกับการเคลื่อนที่ของร็อคและร้านรวมกัน.
 2. การโจมตีและป้องกัน

  • การโจมตีคือการย้ายชิ้นตัวเพื่อวางตำแหน่งให้กับชิ้นตัวตรงข้าม (พระราชาที่ถูกโจมตีอยู่อยู่ใน “การใช้งาน”).
  • หากพระราชาถูกโจมตีและไม่มีท่าทางใดในการป้องกันได้ จะเรียกว่า “แมท” (Checkmate) และผู้เล่นที่โจมตีจะชนะเกม.
  • การวางแผนการป้องกันมีหลายวิธี เช่น เคลื่อนที่พระราชาออกจากการโจมตี หรือใช้ชิ้นตัวอื่นป้องกันการโจมตี.
 3. กฎพิเศษ

  • “เบี้ยเสีย” (En passant) กฎที่อนุญาตให้ลูกพระราชา (Pawn) ที่เคลื่อนที่ไปสองช่องแล้วอยู่ตรงข้ามกับลูกพระราชาของฝ่ายตรงข้ามจะสามารถถ่ายทอดผ่านลูกพระราชาของฝ่ายนั้นได้.
  • “คาสเซิล” (Castling) กฎที่อนุญาตให้พระราชา (King) และร็อค (Rook) ของฝ่ายเดียวกันทำการคาสเซิลเพื่อปกป้องพระราชาและรวมทีมให้ดีขึ้น.
  • “การโปรโมชั่น” (Promotion) กฎที่อนุญาตให้ลูกพระราชา (Pawn) ที่เคลื่อนที่ไปถึงด้านตรงข้ามของกระดานจะสามารถโปรโมชันเป็นชิ้นตัวอื่นที่มีค่ามากขึ้นได้.
 4. การลงทะเบียน

  • การลงทะเบียนเป็นการประกาศการเคลื่อนที่ของผู้เล่น โดยบอกชื่อชิ้นตัวที่จะเคลื่อนที่และช่องปลายทาง ตัวอย่างเช่น “Pawn to e4” หมายถึงการเคลื่อนที่ลูกพระราชาไปที่ช่อง e4.
 5. กติกาเสริม

  • มีกติกาเสริมหลายรูปแบบในการแข่งขันหมากรุกเพื่อเพิ่มความสนุกและความน่าสนใจ เช่น กฎ “เบี้ยเสีย” (En passant) หรือ “คาสเซิล” (Castling) และกติกาที่เกี่ยวกับการจับเบี้ยและเรียกชิ้นตัวอื่น (Promotion).

กติกาหมากรุกเป็นส่วนสำคัญของการเล่นเกมและเป็นกรอบที่ช่วยควบคุมการแข่งขัน นักเล่นหมากรุกจะต้องปฏิบัติตามกติกาเหล่านี้ในระหว่างการแข่งขันเพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรมและมีความเรียบร้อย.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com