หมากรุกมีกี่ชนิด

5 หมากรุกมีกี่ชนิด?

หมากรุกมีกี่ชนิด?

หมากรุกมีหลายชนิดแต่รูปแบบหลักๆ คือหมากรุกมาตรฐาน (Standard Chess) หรือหมากรุกปกติที่ส่วนใหญ่คนรู้จัก นอกจากนี้ยังมีหมากรุกแบบพิเศษหลายรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยคนเล่นหมากรุกในระหว่างกีฬาหมากรุกและทวีปที่ต่างกัน เช่น

  1. หมากรุกชนิดมาตรฐาน (Standard Chess) นี่คือรูปแบบหมากรุกที่คนส่วนใหญ่เรียนรู้และเล่น มีการใช้ชิ้นตัวเริ่มต้น 32 ชิ้นตัว และกติกาส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎมาตรฐานของหมากรุก.

  2. หมากรุกสามคน (Three-Player Chess) เป็นรูปแบบที่เล่นกับผู้เล่น 3 คน ในกระดานหมากรุกขนาดเล็ก มีกติกาเฉพาะสำหรับรูปแบบนี้ที่ควบคุมการเล่นในสถานการณ์ที่มีผู้เล่นมากกว่าสองคน.

  3. หมากรุกแบบซิตี้ (Blitz Chess) เป็นรูปแบบของหมากรุกที่เล่นเร็ว โดยนักเล่นจะต้องทำกาลเดียวในเวลาจำกัด (เช่น 5 นาทีต่อกาล) ทำให้เกมมีความสนุกและท้าทาย.

  4. หมากรุกรวมทีม (Team Chess) เป็นการแข่งขันหมากรุกระหว่างทีมของนักเล่น ซึ่งมีการร่วมมือและยกเลิกชิ้นตัวกัน แต่ยังต้องเล่นตามกติกามาตรฐานของหมากรุก.

  5. หมากรุกแบบรูปพรรณ (Chess Variants) นอกจากรูปแบบที่กล่าวมาแล้ว ยังมีหมากรุกแบบพิเศษมากมายที่มีกติกาและกฎเกมที่แตกต่างกัน บางรูปแบบมีชิ้นตัวเพิ่มเติม มีการเปลี่ยนแปลงกติกาเฉพาะ หรือมีรูปแบบกระดานที่ไม่เท่ากับ 8×8.

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของรูปแบบหมากรุกที่มีอยู่ หมากรุกเป็นเกมที่มีความหลากหลายและยังคงกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องในชุดกติกาและรูปแบบใหม่ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักเล่นและนักวิเคราะห์หมากรุกทั่วโลก.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com