ในฟุตซอล ทีมที่เป็นแบบเดฟเฟนซีฟ

ในฟุตซอล ทีมที่เป็นแบบเดฟเฟนซีฟ (defensive) มีบทบาทหลักอย่างไร 7 ฟุตซอล?

ในฟุตซอล, ทีมที่เป็นแบบเดฟเฟนซีฟ (defensive) มีบทบาทหลักอย่างไร?

ทีมที่เป็นแบบเดฟเฟนซีฟ (defensive) มีบทบาทหลักในการป้องกันประตูและป้องกันการทำประตูจากฝ่ายตรงข้าม บทบาทของทีมแบบเดฟเฟนซีฟประกอบด้วย

  1. ป้องกันประตู บทบาทหลักที่สำคัญสุดของทีมแบบเดฟเฟนซีฟคือการป้องกันประตูจากการทำประตูของฝ่ายตรงข้าม นักเตะในทีมจะต้องมีความสามารถในการกลั่นกรองการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามและป้องกันจากการยิงประตูโดยใช้ร่างกายหรือการกระทำท่าทางในการขวางลูกบอล.

  2. การจัดระบบการป้องกัน ทีมแบบเดฟเฟนซีฟต้องมีการจัดระบบการป้องกันที่แข็งแกร่ง เพื่อป้องกันการรุกล้ำจากฝ่ายตรงข้าม นักเตะจะต้องร่วมมือกันในการป้องกันและใช้ความเสียสละในการกลั่นกรองการโจมตี.

  3. การยับยั้งการโจมตี ทีมแบบเดฟเฟนซีฟจะใช้ความสามารถในการยับยั้งการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม การทำประตูของทีมตรงข้าม นักเตะจะต้องติดตามนักเตะของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล้ชิดและกลั่นกรองที่โอกาสในการทำประตู.

  4. การควบคุมพื้นที่ ทีมแบบเดฟเฟนซีฟจะควบคุมพื้นที่ของตนเองอย่างดี เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมีช่องว่างหรือพื้นที่ที่สามารถใช้ในการโจมตี การควบคุมพื้นที่นี้เป็นส่วนสำคัญในการป้องกัน.

  5. การเรียงตัวแบบกลั่นกรอง ทีมแบบเดฟเฟนซีฟมักจะเรียงตัวแบบกลั่นกรอง (defensive formation) เพื่อสร้างความยากลำบากให้กับฝ่ายตรงข้าม โดยการเรียงนักเตะให้มีความอ่อนน้อมและรวมตัวให้อยู่ในตำแหน่งที่ยากต่อการโจมตี.

  6. การตอบสนองและการยิงบอล นักเตะในทีมแบบเดฟเฟนซีฟจะต้องมีความสามารถในการตอบสนองและการยิงลูกบอลเพื่อส่งลูกบอลออกจากพื้นที่ประตูของทีมตนเองหรือให้คู่แข่งต้องกระทำการกั้นประตู.

  7. การเข้าร่วมโจมตีทีมตรงข้าม นักเตะในทีมแบบเดฟเฟนซีฟอาจมีบทบาทในการเข้าร่วมโจมตีขณะที่ทีมตรงข้ามต้องเตะลูกบอลออกจากพื้นที่ประตู การเข้าร่วมโจมตีจะช่วยให้ทีมมีโอกาสในการโจมตีและทำประตูเมื่อได้โอกาส.

ทีมแบบเดฟเฟนซีฟมีบทบาทสำคัญในการรักษาประตูและป้องกันการทำประตูของฝ่ายตรงข้าม การเล่นเดฟเฟนซีฟมักเน้นความองอาจเว้นทีมตรงข้ามเพื่อลงโตรงสเปส์การป้องกันและสร้างโอกาสในการโจมตีแบบรวมกันเมื่อมีโอกาส.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com