ในประโยค แมวน้อยน่ารักนอนอยู่บนเตียง

5 ในประโยค “แมวน้อยน่ารักนอนอยู่บนเตียง,” คำนามคืออะไร?

ในประโยค “แมวน้อยน่ารักนอนอยู่บนเตียง,” คำนามคืออะไร?

ในประโยค “แมวน้อยน่ารักนอนอยู่บนเตียง,” คำนามคือ “แมวน้อย” เนื่องจาก “แมวน้อย” เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของ (ในกรณีนี้คือแมว) และระบุลักษณะของสิ่งของนั้น (น้อย) ซึ่งเป็นลักษณะที่กำหนดคุณสมบัติของแมวในประโยคนี้.

นอกจากตัวอย่าง “แมวน้อยน่ารักนอนอยู่บนเตียง,” นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมของประโยคที่ใช้คำนาม:

  1. “ดอกไม้สวยงามบานอยู่ในสวน.”
  2. “รถยนต์ใหม่สีแดงหน้าบ้านคุณ.”
  3. “หมาน่ารักกำลังเล่นบนหญ้า.”
  4. “เขาจะเริ่มการศึกษามหาวิทยาลัยใหม่ในเดือนกรกฎาคม.”
  5. “ชุดชั้นในสีฟ้าของเธอหายไป.”

ในทุกประโยคนี้, คำนามถูกใช้เพื่อระบุสิ่งของหรือบ่งชี้บุคคลหรือสิ่งของที่เป็นเรื่องในประโยค.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com