ในฟุตซอล การประกาศออฟไซด์

6 ในฟุตซอล การประกาศออฟไซด์ (offside) มีเงื่อนไขอะไร?

ในฟุตซอล, การประกาศออฟไซด์ (offside) มีเงื่อนไขอะไร?

การประกาศออฟไซด์ (offside) ในฟุตซอลมีเงื่อนไขหลัก ๆ ดังนี้

  1. ตำแหน่งออฟไซด์ ผู้เล่นจะถือว่าออฟไซด์หากเขาอยู่ในตำแหน่งออฟไซด์ในขณะที่ลูกบอลถูกส่งให้กับเขาโดยนักเตะคนอื่นในทีมหรือผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้าม (หรือจะเรียกอีกแบบว่าเขาอยู่ในตำแหน่งออฟไซด์ในขณะที่ลูกบอลถูกเข้าสู่ตำแหน่งของเขา).

  2. ตำแหน่งเมื่อลูกบอลถูกส่ง เพื่อถือว่าออฟไซด์ ผู้เล่นต้องอยู่ในตำแหน่งออฟไซด์ในขณะที่ลูกบอลถูกส่งให้กับเขา ไม่ใช่เมื่อลูกบอลถึงที่เขาหรือเมื่อเขาแตะลูกบอล.

  3. ตำแหน่งของลูกบอล ลูกบอลต้องอยู่ในตำแหน่งหน้าผู้เล่นที่ถือว่าออฟไซด์ในขณะที่ถูกส่งให้กับเขา หากลูกบอลอยู่ในตำแหน่งเดียวกับหรือหลังผู้เล่นที่ถือว่าออฟไซด์ จะไม่ถือว่ามีออฟไซด์.

  4. ตำแหน่งผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้าม ผู้เล่นไม่ถือว่าออฟไซด์หากเขาอยู่ในตำแหน่งออฟไซด์แต่มีผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามอยู่ระหว่างเขากับเส้นประตูในขณะที่ลูกบอลถูกส่งให้กับเขา.

  5. ตำแหน่งผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม การถือว่ามีออฟไซด์จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่ใกล้ที่สุดกับเส้นประตูในขณะที่ลูกบอลถูกส่งให้กับผู้เล่นที่ถือว่าออฟไซด์ ถ้ามีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือเส้นประตูที่อยู่ใกล้กับเส้นประตูมากกว่าผู้เล่นที่ถือว่าออฟไซด์ จะไม่ถือว่ามีออฟไซด์.

  6. ลูกบอลต้องถูกส่งโดยผู้เล่นในทีม ลูกบอลต้องถูกส่งโดยนักเตะในทีมเท่านั้น หากมีการส่งโดยผู้รักษาประตูหรือผู้โดยสารในชั้นสูง (team official) จะไม่ถือว่ามีออฟไซด์.

การประกาศออฟไซด์เป็นกฎที่มีความซับซ้อนในฟุตซอลและมีการใช้ทักษะของผู้ชี้ของทีม (referee) และผู้ช่วยชี้ของทีม (assistant referee) เพื่อตัดสินให้ถูกต้อง การประกาศออฟไซด์มีผลกระทบให้ทีมต้องหยุดการโจมตีและสูญเสียทรัพย์สมบัติในบางกรณี.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com