คำบุพบท

คำบุพบท ชนิดประโยคจัดการเรียนรู้รูปภาพเน้นจำง่าย 7 คำ?

คำบุพบท

คำบุพบทคือ
คำบุพบทคือ

ความหมายของคำบุพบท

คำบุพบท  คือ  คำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำ  ข้อความหรือประโยค  เพื่อให้ความต่อเนื่องกัน  และช่วยให้ข้อความนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น

ชนิดของคำบุพบท

คำบุพบท  แบ่งได้เป็น  ๔  ชนิด  คือ

๑.  บุพบทบอกสถานที่  เช่น   ที่  ใน  นอก  ใน  ใต้  บน  ใกล้  ไกล

๒.  บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ  เช่น  ของ  แห่ง  ฯลฯ

๓.  บุพบทบอกความประสงค์หรือเกี่ยวข้อง  เช่น  กับ  แก่  แต่  ต่อ  เฉพาะ  สำหรับ เพื่อ  โดย  ตาม  ฯลฯ

๔.  บุพบทบอกเวลา  เช่น  เมื่อ  ตั้งแต่  แต่  จนกระทั่ง  ฯลฯ

คำบุพบทมีกี่ชนิด
คำบุพบทมีกี่ชนิด
ประโยค คำบุพบท ชนิดของคำบุพบท
เด็ก ๆ ในละแวกบ้านมารวมกันที่หาดทรายภูเก็ตเป็นเมืองแห่งความฝันฉันให้เงินเฉพาะคนขอทาน

เพื่อน ๆ มาโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้ว

ชาวสวนรดผักจนกระทั่งเที่ยง

ใน,  ที่แห่งเฉพาะ

ตั้งแต่

จนกระทั่ง

บอกสถานที่บอกความเป็นเจ้าของบอกความประสงค์/เกี่ยวข้อง

บอกเวลา

บอกเวลา

ข้อสังเกต

คำบุพบทที่มักใช้กันมาก

คำบุพบทที่มักใช้กันมาก  ได้แก่  แด่  แก่  ตั้งแต่  กับ  บน  ล่าง  เหนือ  ใต้  ข้าง  ริม  ไกล  ใกล้  ถึง  จาก  สำหรับ  เฉพาะ  ของ  ด้วย  เพื่อ  จน  ตั้งแต่  ต่อ  ประมาณ

คำบุพบทบางคำเป็นได้ทั้งคำบุพบทและคำวิเศษณ์  เราจะสังเกตเห็นจากการใช้คำต่างกัน  คือคำบุพบทต้องนำหน้าคำที่อยู่ข้างหลัง  จะใช้ตามลำพังไม่ได้  แต่คำวิเศษณ์ต้องใช้ประกอบคำที่อยู่ข้างหน้า  เช่น

เขายืนอยู่ข้างใน  ส่วนคุณยืนอยู่ข้างนอก  (ใน  นอก  ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์)

บ้านเขาอยู่ริมคลอง  (ริม  ทำหน้าที่เป็นบุพบท)

หน้าที่ของคำบุพบท

บุพบทใช้นำหน้าคำอื่นเพื่อเชื่อมและขยายคำข้างหน้า  บุพบททำหน้าที่ต่าง ๆ  ดังนี้

๑.  บุพบททำหน้าที่คำนาม  เช่น   คุณย่าถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์

คุณตาบริจาคสิ่งของแก่คนยากจน  บ้านคุณย่าตั้งอยู่ริมคลอง

๒.  บุพบททำหน้าที่นำหน้าคำสรรพนาม  เช่น  ปากกาของคุณอยู่บนโต๊ะ  หนังสือเล่มนี้

เป็นของฉันเอง  เธอเขียนจดหมายถึงเขา

๓.  บุพบททำหน้าที่นำหน้าคำกริยา  เช่น  เขากำลังโฆษณาเพื่อหาเสียง

น้ำขวดนี้เก็บไว้สำหรับดื่ม

๔.  บุพบททำหน้าที่นำหน้าคำวิเศษณ์  เช่น  เราควรตื่นนอนแต่เช้าทุกวัน

๕.  บุพบททำหน้าที่นำหน้าประโยคหรือข้อความ  เช่น  ฉันมาโรงเรียนตั้งแต่คนในบ้าน

ยังไม่ตื่น  ครูให้รางวัลเฉพาะคนที่ตั้งใจเรียนเท่านั้น