คำนามคืออะไรและเป็นส่วนหนึ่ง

50 คำนามคืออะไรและเป็นส่วนหนึ่งของประโยคในภาษาอะไร?

คำนามคืออะไรและเป็นส่วนหนึ่งของประโยคในภาษาอะไร?

คำนาม (Noun) เป็นส่วนหนึ่งของประโยคในภาษาทุกภาษา ภาษาอะไรก็ตาม คำนามเป็นคำที่ใช้ในการระบุชื่อของสิ่งต่าง ๆ เช่น คน เสือ หรือ สิ่งของ เพื่อให้เราสามารถพูดหรือเขียนเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ในประโยค คำนามมักจะเป็นตัวบ่งชี้สิ่งหรือสรรพสิ่งที่เป็นอิสระอย่างเป็นองค์ประกอบและมีบทบาทสำคัญในการสร้างความหมายในประโยค.

ตัวอย่างของคำนามในประโยค

 1. “เด็ก” เป็นคำนามในประโยค “เด็กเล่นบนสนามเป็นความสนุกสนาน.”

 2. “รถ” เป็นคำนามในประโยค “รถยนต์เดินทางไกลตลอดวัน.”

 3. “ความสุข” เป็นคำนามในประโยค “ความสุขคือสิ่งที่ทุกคนตามหา.”

 4. “สวนสวย” เป็นคำนามในประโยค “สวนสวยนี้มีดอกไม้สีสันทั่วทั้งสวน.”

คำนามเป็นส่วนสำคัญในการเสริมเติมความหมายในประโยคและใช้ในการระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารในทุกภาษา.

คำนาม (Noun) เป็นส่วนสำคัญในการสร้างประโยคและการสื่อสารในภาษาทุกภาษา นอกจากที่ใช้ในการระบุชื่อของสิ่งต่าง ๆ คำนามยังสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและบทบาทของสิ่งนั้น ๆ ดังนี้

 1. คำนามเฉพาะ (Proper Noun) เป็นคำนามที่ใช้ระบุชื่อเฉพาะของบุคคล, สถานที่, หรือเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น ชื่อคน เช่น “John,” ชื่อสถานที่ เช่น “Paris,” หรือชื่อเหตุการณ์ เช่น “World War II.”

 2. คำนามที่ไม่เป็นเฉพาะ (Common Noun) เป็นคำนามที่ใช้ระบุชื่อของสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น “คน,” “รถ,” หรือ “เรือ.”

 3. คำนามนับ (Countable Noun) เป็นคำนามที่สามารถนับได้ตามจำนวน เช่น “คน,” “หนังสือ,” หรือ “นก.”

 4. คำนามไม่นับ (Uncountable Noun) เป็นคำนามที่ไม่สามารถนับได้ตามจำนวน เช่น “น้ำ,” “ลม,” หรือ “เวลา.”

 5. คำนามร่วม (Compound Noun) เป็นคำนามที่สร้างจากการรวมกันของสองคำหรือมากกว่า เช่น “รถไฟ” (train) หรือ “ลูกชาย” (son).

 6. คำนามที่มีทางพ้องต่อ (Possessive Noun) เป็นคำนามที่ใช้เพื่อระบุความเป็นเจ้าของของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น “รถของเขา” (his car) หรือ “หนังสือของฉัน” (my book).

คำนามเป็นส่วนสำคัญของประโยคและมีบทบาทในการเสริมเติมความหมายในประโยค การรู้จักและเข้าใจคำนามและประเภทต่าง ๆ ของคำนามนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร.

รายชื่อ 50 คำนาม (Nouns) ที่มักใช้ในภาษาอังกฤษ

 1. Person (คน)
 2. Dog (หมา)
 3. Cat (แมว)
 4. Car (รถยนต์)
 5. House (บ้าน)
 6. Book (หนังสือ)
 7. Tree (ต้นไม้)
 8. City (เมือง)
 9. Country (ประเทศ)
 10. Phone (โทรศัพท์)
 11. Computer (คอมพิวเตอร์)
 12. Money (เงิน)
 13. Friend (เพื่อน)
 14. Food (อาหาร)
 15. Water (น้ำ)
 16. Air (อากาศ)
 17. Time (เวลา)
 18. Music (เพลง)
 19. Movie (หนัง)
 20. School (โรงเรียน)
 21. Teacher (ครู)
 22. Student (นักเรียน)
 23. Job (งาน)
 24. Baby (ทารก)
 25. Parent (พ่อแม่)
 26. Flower (ดอกไม้)
 27. Language (ภาษา)
 28. Government (รัฐบาล)
 29. Problem (ปัญหา)
 30. Idea (ความคิด)
 31. Dream (ความฝัน)
 32. Sun (ดวงอาทิตย์)
 33. Moon (ดวงจันทร์)
 34. Star (ดาว)
 35. Ocean (มหาสมุทร)
 36. River (แม่น้ำ)
 37. Bridge (สะพาน)
 38. Road (ถนน)
 39. Building (อาคาร)
 40. Chair (เก้าอี้)
 41. Table (โต๊ะ)
 42. Bed (เตียง)
 43. Doctor (หมอ)
 44. Hospital (โรงพยาบาล)
 45. Police (ตำรวจ)
 46. News (ข่าว)
 47. Love (ความรัก)
 48. Smile (รอยยิ้ม)
 49. Dream (ความฝัน)
 50. Time (เวลา)

คำนามเหล่านี้เป็นคำที่ใช้บ่งชี้สิ่งต่าง ๆ ในโลกและเป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการเขียน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com