คำนาม ความรัก เป็นคำนามชนิดใด

คำนาม ความรักเป็นคำนามชนิดใดบรรจุศัพท์ไม่บรรจุศัพท์ 5 คำนาม?

คำนาม “ความรัก” เป็นคำนามชนิดใด: บรรจุศัพท์ (Countable) หรือ ไม่บรรจุศัพท์ (Uncountable)?

คำนาม “ความรัก” เป็นคำนามชนิด “ไม่บรรจุศัพท์” (Uncountable) ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถนับจำนวนได้โดยตรง ไม่สามารถกล่าวได้ว่า “หนึ่งความรัก” หรือ “สองความรัก” ได้ คำนาม “ความรัก” ใช้ในการอธิบายความรู้สึกและสถานะของความรักโดยรวม และไม่สามารถนับแยกออกเป็นหน่วยย่อยได้โดยตรงในประโยค

นี่คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนาม “ความรัก” ที่เป็นคำนามชนิด “ไม่บรรจุศัพท์” (Uncountable):

  1. “ความรักคือสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลก.”

  2. “เขายอมรับความรักของเธอด้วยความอบอุ่นใจ.”

  3. “ความรักสามารถสร้างความสุขและความเต็มใจในชีวิต.”

  4. “ความรักแท้จริงมีคุณค่าที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเงิน.”

  5. “ความรักของพ่อแม่สู่ลูกๆ เป็นความรักที่อบอุ่นและไม่มีที่สิ้นสุด.”

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com