คำนามสามารถใช้เป็นประธานในประโยค

3 คำนาม สามารถใช้เป็นประธานในประโยคได้อย่างไร?

คำนามสามารถใช้เป็นประธานในประโยคได้อย่างไร?

คำนาม (Noun) สามารถใช้เป็นประธาน (subject) ในประโยคได้อย่างง่าย ๆ ตามกฎปกติในภาษาอังกฤษ โดยประธานเป็นส่วนที่ระบุเรื่องหรือบุคคลที่กระทำการในประโยค. นี่คือวิธีการใช้คำนามเป็นประธานในประโยค

 1. คำนามเป็นประธานหลัก (Noun as the Main Subject)

  • ในกรณีนี้, คำนามเป็นประธานหลักที่ระบุเรื่องหรือบุคคลที่กระทำการในประโยค. เช่น
   • “คน (people) มีสติปัญญา.” (People have intelligence.)
   • “การศึกษา (education) เป็นสิ่งสำคัญ.” (Education is important.)
   • “หมา (dog) ชอบเล่นกับลูกเขย.” (The dog likes to play with the boy.)
 2. คำนามเป็นประธานร่วม (Noun as a Compound Subject)

  • คำนามสามารถใช้ร่วมกันเป็นประธานในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งคำนามในประธานเดียวกัน เช่น
   • “ความรักและความสุข (love and happiness) ทำให้เรามีความสุข.” (Love and happiness make us happy.)
   • “เด็กชายและเด็กหญิง (boys and girls) กำลังเล่นบนสนาม.” (Boys and girls are playing in the field.)
 3. คำนามเป็นประธานที่อยู่ในประโยคที่อื่น ๆ (Noun in Other Sentence Structures)

  • คำนามสามารถเป็นประธานในประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น
   • “ในห้องมีหมา (dog) และแมว (cat).” (In the room, there is a dog and a cat.)
   • “คนในห้อง (people in the room) รออยู่มากมาย.” (Many people in the room are waiting.)

การใช้คำนามเป็นประธานในประโยคเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดความหมายและโครงสร้างของประโยคให้เป็นไปตามที่ต้องการในภาษาอังกฤษ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com