การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

11 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในประโยคมีกี่วิธี?

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในประโยคมีกี่วิธี?

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในประโยคสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธีตามบทบาทและเป้าหมายที่ต้องการเน้นหรือสื่อถึง นี่คือวิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในประโยคที่สำคัญ:

 1. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการจบประโยค: วิธีนี้เป็นการใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อแสดงว่าประโยคได้สิ้นสุดลงแล้ว เช่น “ฉันรักคุณ.”

 2. ใช้เครื่องหมายจุดคม (;): การใช้เครื่องหมายจุดคมเพื่อแยกประโยคย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน สามารถช่วยให้เข้าใจประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น “เธอเข้าห้องและหยิบหนังสือที่มุมไปอ่าน; มันเป็นหนังสือที่ชอบมาก.”

 3. ใช้เครื่องหมายคอมม่า (,): เครื่องหมายคอมม่าใช้ในการแบ่งรายการหรือข้อมูลที่แตกต่างกันในประโยค เช่น “ฉันกำลังเตรียมสิ่งที่ต้องการในการเดินทางอีกครั้งคือเสื้อผ้า, อุปกรณ์สำหรับเที่ยวบิน, และเอกสารต่าง ๆ.”

 4. ใช้เครื่องหมายคำถาม (?): เครื่องหมายคำถามใช้ในการสร้างประโยคถาม เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจว่าประโยคนั้นเป็นคำถาม เช่น “คุณเข้ามาที่นี่เพราะอะไร?”

 5. ใช้เครื่องหมายเสียงหัวอก (!): เครื่องหมายเสียงหัวอกใช้ในการแสดงความรู้สึกหรือแรงบันดาลใจ เช่น “วันนี้เป็นวันที่ดีมาก!”

 6. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนพิเศษ (…): เครื่องหมายวรรคตอนพิเศษใช้ในการแสดงความหยุดลงของความคิดหรือการกระจัดกระจาย บางครั้งอาจใช้เพื่อเปิดเสน่ห์ให้กับอ่านหรือสร้างความพึงพอใจทางเสียง

 7. ใช้เครื่องหมายปีกกา (:): เครื่องหมายปีกกาใช้ในการเปิดตัวเรื่องหรือส่วนของข้อความที่จะถูกอธิบายต่อไป เช่น “ข้อความต่อไปคือ:”

 8. ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*): เครื่องหมายดอกจันมักใช้เพื่ออ้างถึงหมายเหตุหรืออธิบายเพิ่มเติมในข้อความ

 9. ใช้เครื่องหมายแปลก (วงเล็บเหลี่ยม, วงเล็บเงื่อนไข, เป็นต้น): เครื่องหมายเหล่านี้ใช้ในการกำหนดกลุ่มของข้อมูลหรือคำในประโยคที่เกี่ยวข้องกัน หรือสร้างเงื่อนไข

 10. ใช้เครื่องหมายกองถาม (/): เครื่องหมายกองถามสามารถใช้เพื่อแสดงตัวเลือกหรือคำถามที่อาจต้องเลือกตอบ

 11. ใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_): เครื่องหมายขีดล่างสามารถใช้แทนการเว้นวรรคหรือเพื่อเน้นคำหรือประโยคบางส่วน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างของวิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในประโยค การเลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการเขียนและความสมพันธ์กับบทบาทในข้อความ เพื่อให้ข้อความมีความเรียบเรียง ความชัดเจน และความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น

ตัวอย่าง การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในประโยค

แน่นอน! นี่คือตัวอย่างการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในประโยคต่าง ๆ:

 1. การใช้เครื่องหมายจุด (.) เพื่อจบประโยค:

  • “วันนี้อากาศดีมาก.”
  • “เขาเตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกเดินทาง.”
 2. การใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) เพื่อแยกรายการ:

  • “ฉันชอบผลไม้ที่หอมหวาน, อุดมสมบูรณ์, และเย็นสดชื่น.”
  • “ที่สวนสาธารณะมีน้ำตก, สนามเด็กเล่น, และสวนสนุกสนาน.”
 3. การใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เพื่อสร้างคำถาม:

  • “คุณไปหนังเมื่อไหร่?”
  • “ทำไมเขามีหน้าเศร้า?”
 4. การใช้เครื่องหมายเสียงหัวอก (!) เพื่อแสดงความรู้สึกหรือแรงบันดาลใจ:

  • “สุขสันต์วันเกิด!”
  • “เรื่องราวนี้น่าตื่นเต้นมาก!”
 5. การใช้เครื่องหมายคำถามแบบกองถาม (/):

  • “คุณชอบกีฬาบาสเกตบอล/ฟุตบอลมากกว่า?”
  • “คุณจะเลือกอยู่ในบ้าน/ไปเที่ยวตอนวันหยุด?”
 6. การใช้เครื่องหมายปีกกา (:) เพื่อเปิดตัวเรื่องหรือคำอธิบาย:

  • “ข้อเสนอของเราคือ: การเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทุกคน.”
  • “อีเมล์เรื่อง ‘การปรับปรุงการบริการ’ ได้ถูกส่งไปแล้ว.”
 7. การใช้เครื่องหมายเสียงหัวอกพิเศษ (!) เพื่อแสดงความตื่นเต้นหรืออารมณ์:

  • “เสร็จสิ้น! โครงการนี้จะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่.”
 8. การใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เพื่อสร้างคำถาม:

  • “คุณไปหนังเมื่อไหร่?”
  • “ทำไมเขามีหน้าเศร้า?”
 9. การใช้เครื่องหมายแปลก ([], {}, ()) เพื่อกล่องข้อมูลหรือเข้ารหัส:

  • “วงเล็บเหลี่ยม [ ] ใช้ในการระบุรายการข้อมูล.”
  • “วงเล็บปีกกา { } ใช้ในการกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.”
  • “วงเล็บก้ามปู ( ) สามารถใช้ในการอธิบายคำหรือข้อมูลเพิ่มเติม.”

เครื่องหมายวรรคตอนในตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเพื่อแสดงวิธีการใช้งาน สามารถปรับใช้ตามบทบาทและบริบทของข้อความเพื่อเติมความแตกต่างและความชัดเจนให้กับข้อความของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com