เครื่องหมายวรรคตอนสอดคล้อง

4 เครื่องหมายวรรคตอน สอดคล้องกับคำพูดหรือคำเขียนอย่างไร?

เครื่องหมายวรรคตอนสอดคล้องกับคำพูดหรือคำเขียนอย่างไร?

เครื่องหมายวรรคตอนเป็นส่วนสำคัญของคำพูดหรือคำเขียนที่ช่วยให้เนื้อหามีความคล่องตัว ชัดเจน และเข้าใจง่ายขึ้น คำพูดหรือคำเขียนที่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังสามารถตีความความหมายและโครงสร้างของข้อความได้ดีขึ้น นี่คือวิธีที่เครื่องหมายวรรคตอนสอดคล้องกับคำพูดหรือคำเขียน:

 1. สร้างโครงสร้างและความเรียบเรียง: เครื่องหมายวรรคตอนช่วยกำหนดโครงสร้างของข้อความ ช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจว่าประโยคหรือย่อหน้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และช่วยเน้นความสำคัญของส่วนที่ต่าง ๆ ของข้อความเช่น การใช้เครื่องหมายจบประโยคเพื่อแสดงประโยคที่สิ้นสุด การใช้เครื่องหมายปีกกา (:) เพื่อเปิดตัวคำอธิบายหรือรายละเอียด การใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) เพื่อแยกข้อมูลเป็นรายการ และอื่น ๆ

 2. แสดงอารมณ์และแรงบันดาลใจ: เครื่องหมายวรรคตอนเช่น เครื่องหมายเสียงหัวอก (!) และเครื่องหมายเสียงหัวอกพิเศษ (**) ช่วยในการแสดงความตื่นเต้น สุขภาพดี หรือแรงบันดาลใจในข้อความ เมื่อเราอ่านหรือได้ยินเสียงคำพูดที่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้ มันช่วยให้คำพูดมีน้ำเสียงและความรู้สึกที่เข้มข้นขึ้น

 3. กำหนดคำถามและคำตอบ: เครื่องหมายคำถาม (?) เป็นเครื่องหมายที่ช่วยในการสร้างคำถาม ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังรู้ว่าข้อความกำลังขอข้อมูลเพิ่มเติม และเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ เช่น เครื่องหมายปีกกา (:) เครื่องหมายคอมม่า (,) เป็นตัวช่วยในการจัดเรื่องของคำตอบหรือข้อมูล

 4. สร้างคำอธิบายและความหมายเพิ่มเติม: เครื่องหมายเสียงหัวอกพิเศษ (**) และเครื่องหมายดอกจัน (*) สามารถใช้ในการเพิ่มคำอธิบายหรือคำอธิบายเพิ่มเติมในข้อความ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลหรือความหมายที่ถูกนำเสนอ

เครื่องหมายวรรคตอนเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยให้คำพูดหรือคำเขียนมีความเรียบเรียง ความชัดเจน และความน่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราต้องการสื่อสารและเล่าเรื่องราว

ตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนในบางคำพูดและคำเขียน

 1. สร้างโครงสร้างและความเรียบเรียง:

  • “ครูพูด: ‘เด็กๆ จะไปทานอาหารกลางวันก่อนเข้าห้องเรียน.'”
  • “มีเครื่องสำอางตั้งอยู่ในถุง: ลิปสติก, แป้ง, และครีมบำรุงผิว.”
 2. แสดงอารมณ์และแรงบันดาลใจ:

  • “สุขสันต์! เราได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันนี้!”
  • “เดินทางไกลเป็นการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นมาก!!”
 3. กำหนดคำถามและคำตอบ:

  • “ใครมาจากเมืองกรุงเทพฯ? ผมมาจากเมืองชลบุรี.”
  • “สัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดหรือไม่? ไม่, วันหยุดคือเสาร์และอาทิตย์.”
 4. สร้างคำอธิบายและความหมายเพิ่มเติม:

  • “สวนสาธารณะ ที่อยู่ในตัวเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยม.”
  • “หนังสือนี้เกี่ยวกับความหลากหลายชีวิตและการงาน ของนักเขียน.”

เหล่าเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้ช่วยในการเพิ่มความชัดเจนและความน่าสนใจให้กับคำพูดและคำเขียน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสมจะช่วยให้เนื้อหามีโครงสร้างที่เข้าใจง่ายและสื่อสารได้ดี

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com