เครื่องหมายวรรคตอน …

9 เครื่องหมายวรรคตอน “…” หมายถึงอะไรไม่แปลกที่คุณไม่รู้!

เครื่องหมายวรรคตอน “…” หมายถึงอะไร?

เครื่องหมายวรรคตอน “…” ที่ประกอบด้วยจุดสามจุดแสดงถึงการตัดคำหรือข้อมูลในข้อความ โดยไม่ต้องเปลี่ยนความหมายหรือเนื้อหาที่สื่อสารอยู่ เครื่องหมายวรรคตอนนี้บ่งบอกว่ามีส่วนของข้อความที่ถูกละเว้นหรือตัดออก มักใช้ในการย่อสั้นคำพูดหรือประโยคยาว ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเขียนในที่นั้นเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจข้อความโดยรวม โดยมักจะใช้ในข้อความที่ยาวหรือในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องแสดงส่วนของข้อความที่ถูกตัดออก

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายวรรคตอน “…”:

 • “ผมรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของงาน…แต่เราจะเรียนรู้และปรับตัวไปเรื่อย ๆ.”
 • “เขาพูดถึงแผนการอนาคตของเขา…แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเป็นอย่างชัดเจน.”

เครื่องหมายวรรคตอน “…” ช่วยให้เราสามารถย่อสั้นหรือแสดงความไม่แน่นอนในข้อความได้โดยไม่ต้องเขียนเนื้อหาทั้งหมด ความหมายของเครื่องหมายวรรคตอนนี้อาจเป็นไปตามบริบทและความเหมาะสมของการใช้ในบทสนทนาหรือเนื้อหา

เครื่องหมายวรรคตอน “…” ยังสามารถใช้ในบริบทอื่น ๆ ตามความเหมาะสมด้วย เช่น:

 1. ความรู้สึกที่ไม่แน่นอนหรือสงสัย:

  • “ฉันกำลังคิด…อาจจะไม่ไปงานนั้น.”
  • “เขาพูดว่า…เรื่องนี้น่าสนใจจริง ๆ หรือไม่?”
 2. ความลังเลหรือพลันแล้วไม่เลิก:

  • “เราควรทำอะไรต่อ? ฉันคิด…อาจจะต้องตัดสินใจเร็ว ๆ นี้.”
  • “เขาหยุดพูดอยู่ที่…อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็คือเขาไม่แน่ใจ.”
 3. การส่งความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่เต็มที่:

  • “เมื่อเราไปเที่ยวที่นั่น…คือมันคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม!”
  • “พวกเราทำงานหนักเมื่อคืน…รู้สึกเหนื่อยมาก!”

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน “…” นอกจากจะช่วยในการย่อสั้นข้อความ ยังเป็นทางเลือกในการแสดงความไม่แน่นอน ความรู้สึกที่ไม่เต็มที่ หรือคำพูดที่อยู่ในระหว่างข้อความอยู่เช่นกัน

ตัวอย่างเพิ่มเติมของการใช้เครื่องหมายวรรคตอน “…” ในบริบทต่าง ๆ

 1. ความรู้สึกที่ไม่แน่นอนหรือสงสัย:

  • “เขาบอกว่าเขาจะมาเที่ยวในเดือนหน้า…แต่ผมก็ยังรอดูว่าจริงหรือไม่.”
  • “ช้างแอฟริกาเป็นสัญลักษณ์ของเประเทศ…แต่ไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักสัญลักษณ์นี้หรือไม่.”
 2. ความลังเลหรือพลันแล้วไม่เลิก:

  • “เมื่อเราต้องการเลือกคอสมาเรีย…มีหลายสาขาที่น่าสนใจจริง ๆ.”
  • “การที่เราต้องเลือกข้าวผัดหรือผัดไทย…ทำให้เราลังเลอย่างยากลำบาก.”
 3. การส่งความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่เต็มที่:

  • “เมื่อเราเห็นวิวที่นี่…ความงามของธรรมชาติจะทำให้ใครหลงรัก!”
  • “เราทำงานเป็นทีม…และสนุกมากที่ได้ทำงานร่วมกัน!”
 4. ความคิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน:

  • “เมื่อได้ยินข่าวที่พูดถึงเรื่องนี้…ผมอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม.”
  • “เขาทำงานในโครงการใหม่…แต่ไม่รู้เรื่องลึกลับอย่างไร.”
 5. การเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น:

  • “เมื่อเราไปเที่ยวในที่นั่น…พร้อมที่จะพบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ!”
  • “ผมกำลังศึกษาเรื่องการสื่อสารอยู่…เพื่อเตรียมตัวในการแสดงความคิดเห็นในงานประชุม.”
 6. การเสนอเรื่องในทางเป็นอิงตามข้อมูลที่มีอยู่:

  • “ตามความรู้ที่มี…สงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2485.”
  • “ข่าวลือบอกว่า…เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในโครงการในอนาคต.”
 7. การแสดงส่วนของข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิง:

  • “เมื่อเราเรียนวรรณคดีโบราณ…เราจะพบกับบทกวีที่เรียกว่า ‘รามายณะ’ ในเรื่องรามายณะ.”
  • “ในหนังสือนี้มีรายงานการวิจัยที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม…อ้างอิงในส่วนสุดท้ายของหนังสือ.”
 8. การสร้างความอึดอัดหรือความตื่นเต้น:

  • “เมื่อเราลงสู่ทะเล…ความลึกลับของสังคมใต้ทะเลจะกำลังรออยู่!”
  • “เขาบอกเรื่องนี้…และก็ทำให้เราต้องสงสัยและอยากทราบเพิ่มเติม!”
 9. การระบุข้อมูลหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน:

 • “เมื่อเขาได้กลับมา…เราคาดว่าเขาอาจจะมาพร้อมกับข่าวสารใหม่.”
 • “ในที่นี้…เราจะพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและเป็นที่น่าสนใจ!”

เครื่องหมายวรรคตอน “…” สามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความลึกซึ้งให้กับข้อความ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างความรู้สึก การแสดงความไม่แน่นอน หรือการตัดคำหรือข้อมูลในบริบทต่าง ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com