วรรคเปิดและวรรคสุดท้าย

วรรคเปิด วรรคสุดท้ายของกลอนสุภาพ มักจะมีลักษณะอย่างไร?

วรรคเปิดและวรรคสุดท้ายของกลอนสุภาพมักจะมีลักษณะอย่างไร?

วรรคเปิดและวรรคสุดท้ายของกลอนสุภาพมักจะมีลักษณะที่เน้นความสงบเรียบง่ายและสร้างบรรยากาศเปิดตัวและปิดตัวของกลอน ลักษณะเหล่านี้มีการใช้คำและวลีที่สร้างความเข้าใจง่ายและสวยงาม เพื่อประกอบกลอนที่มีลักษณะเรื่องราวเป็นสำคัญ นี่คือลักษณะที่มักพบในวรรคเปิดและวรรคสุดท้ายของกลอนสุภาพ

วรรคเปิด

  • จะเป็นวรรคแรกของกลอน
  • มักเป็นวรรคที่มีบทคัดย่อยน้อยและคำนำหน้าบทคัดย่อย
  • เน้นความสงบเรียบง่ายและสร้างความเปิดเผยและส่วนเริ่มต้นของเนื้อหา

วรรคสุดท้าย

  • จะเป็นวรรคสุดท้ายของกลอน
  • มักเป็นวรรคที่สรุปความหมายหรือจบเรื่องราวในกลอน
  • เน้นความสงบเรียบง่ายและสร้างบรรยากาศปิดตัวของเนื้อหา

ตัวอย่างวรรคเปิดและวรรคสุดท้ายในกลอนสุภาพ

วรรคเปิด ใต้ท้องฟ้าสีคราม ดอกไม้บานสวยงาม นกเล็กพาส่งเสียงร้อง เดินทางสู่เวลาที่สงบ

วรรคสุดท้าย เมื่อเรื่องราวจบลง ฤดูใหม่ค่อยเริ่มต้น ให้ความสุขและความสำเร็จ อย่างดีที่สุดที่เรามี

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com