อธิบายความแตกต่างระหว่าง คำนาม และ ชื่อเฉพาะ

อธิบายความแตกต่างระหว่างชนิดคำนามและชื่อเฉพาะมีดังนี้ 20 ข้อ?

อธิบายความแตกต่างระหว่าง “คำนาม” และ “ชื่อเฉพาะ.”

“คำนาม” (Noun) และ “ชื่อเฉพาะ” (Proper Noun) เป็นสองประเภทของคำในภาษาที่ใช้ในการระบุสิ่งต่าง ๆ แต่มีความแตกต่างกันดังนี้

 1. คำนาม (Noun)

  • คำนามเป็นคำที่ใช้ในการระบุชื่อของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต เช่น คน, สัตว์, สิ่งของ, สถานที่, ความคิด, หรืออาวุธ เป็นต้น.
  • คำนามทั่วไปไม่ได้รับการเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เริ่มต้น (capitalized) เว้นแต่มีเหตุผลเฉพาะ เช่น “เด็ก,” “หมา,” “รถยนต์,” หรือ “เสือ.”
 2. ชื่อเฉพาะ (Proper Noun)

  • ชื่อเฉพาะเป็นคำนามที่ใช้ในการระบุชื่อเฉพาะของบุคคล, สถานที่, หรือองค์กรที่เป็นเจาะจง เป็นคำที่ใช้ระบุสิ่งที่ไม่ซ้ำกับสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน เช่น ชื่อคน, ชื่อเมือง, ชื่อบริษัท, หรือชื่อเหตุการณ์เฉพาะ เช่น “John,” “Paris,” “Microsoft,” หรือ “World War II.”
  • ชื่อเฉพาะจะถูกเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เริ่มต้น (capitalized) เพื่อแสดงถึงความเจาะจงของคำ เช่น “Paris” และ “Microsoft.”

ดังนั้นความแตกต่างสำคัญระหว่างคำนามและชื่อเฉพาะคือคำนามเป็นคำทั่วไปที่ใช้ในการระบุสิ่งต่าง ๆ ในทั่วไป ในขณะที่ชื่อเฉพาะเป็นคำที่ใช้เพื่อระบุสิ่งที่มีเจาะจงและไม่ซ้ำในลักษณะเดียวกัน เช่น ชื่อเรียกของบุคคล, สถานที่, หรือองค์กรที่เป็นเจาะจง.

ตัวอย่างของคำนามและชื่อเฉพาะ

คำนาม (Noun)

 1. คำนามที่ไม่ใช่ชื่อเฉพาะ
  • เด็ก (child)
  • สวน (garden)
  • หมา (dog)
  • สี (color)
  • ภาษา (language)

ชื่อเฉพาะ (Proper Noun)

 1. ชื่อเฉพาะของบุคคล

  • John
  • Mary
  • Einstein
  • รามคำแหง (Ramkhamhaeng)
 2. ชื่อเฉพาะของสถานที่

  • Paris
  • New York City
  • กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
  • อินเดีย (India)
 3. ชื่อเฉพาะขององค์กรหรือบริษัท

  • Microsoft
  • Google
  • บริษัทไทยแลนด์ (Thai Airways)
 4. ชื่อเฉพาะของเหตุการณ์

  • World War II
  • งานวัด (Temple Fair)
  • นครบาลี (Bali)

คำนามทั่วไปมีการใช้งานทั่วไปในการระบุสิ่งต่าง ๆ ในทั่วไป ในขณะที่ชื่อเฉพาะเป็นคำที่ใช้ในการระบุสิ่งที่เจาะจงและไม่ซ้ำในลักษณะเดียวกัน และมักถูกเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เริ่มต้นเพื่อแสดงถึงความเจาะจงของคำนั้น ๆ เช่น “John” และ “Paris.”

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com